Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   Chipko Movement

Chipko Andolan (Movement) and their results| for KPSC and HCA | ചിപ്കോ ആന്ദോളനും (പ്രസ്ഥാനം) അവയുടെ ഫലങ്ങളും

 

Chipko Movement and their results

 

Chipko Movement:- കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കും മറ്റു മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും സഹായകമാവും വിധം ചിപ്‌കോ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്.അഹിംസാത്മക പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഗാന്ധിയൻ വഴികളും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വെട്ടിമാറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് മരങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന സത്യാഗ്രഹവും ഉപയോഗിച്ച് വൻതോതിലുള്ള വനനശീകരണത്തെ ചെറുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ഒരു സാമൂഹിക-പാരിസ്ഥിതിക പ്രസ്ഥാനമാണ് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം.

 

ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2nd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

Chipko Andolan (Movement) and their results| for KPSC and HCA | ചിപ്കോ ആന്ദോളനും (പ്രസ്ഥാനം) അവയുടെ ഫലങ്ങളും_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

2018 ആം വർഷം ചിപ്കോ ആന്ദോളന്റെ (പ്രസ്ഥാനം) 45 -ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു. “ചിപ്കോ” എന്നാൽ “പറ്റിയിരിക്കുക” അല്ലെങ്കിൽ “ആലിംഗനം ചെയ്യുക” , എന്നതിന്റെ അർത്ഥം മരങ്ങൾക്കിടയിലും കരാറുകാരന്റെ അച്ചുതണ്ടുകൾക്കിടയിലും അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ ഇടകലർത്തുക എന്നതാണ്.

 

  • “ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം” താരതമ്യേന ആധുനിക പ്രസ്ഥാനമാണ്, ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഗർവാൾ പർവതങ്ങളിൽ എഴുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ (1974) തുടക്കമിട്ടു.

 

  • സ്ത്രീകളുടെ വലിയ പങ്കാളിത്തം അത് കണ്ടു. അതിന്റെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പ്രാഥമികമായി സ്ത്രീകളായിരുന്നു, അവരുടെ ഉപജീവനത്തിനും അവരുടെ സമുദായങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു.

 

  • പാരിസ്ഥിതിക നാശത്തെ അപലപിക്കുന്ന നിശബ്ദവും അഹിംസാത്മകവുമായ പ്രതിഷേധമായിരുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമാക്കിക്കാട്ടിയത്.

 

Chipko Andolan (Movement) and their results| for KPSC and HCA | ചിപ്കോ ആന്ദോളനും (പ്രസ്ഥാനം) അവയുടെ ഫലങ്ങളും_60.1
Smt._Pratibha_Patil_presenting_Padma_Vibhushan_Award_to_Shri_Sunderlal_Bahuguna

 

  • ചിപ്കോ ആന്ദോളന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം തദ്ദേശീയ കൃഷിക്കാരെയും ഇടയന്മാരെയും ഇന്ധന മരത്തിനോ കാലിത്തീറ്റയ്‌ക്കോ മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത സർക്കാർ നയമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു കായിക നിർമ്മാണ കമ്പനിക്ക് പച്ച മരങ്ങൾ വീഴാനും ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാനും അനുമതി നൽകി. ഇത് അന്തിമ പ്രകോപനമായി തെളിഞ്ഞു, ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനം ജനിച്ചു. അപ്പോഴാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും ഗാന്ധിയൻ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ ചന്ദി പ്രസാദ് ഭട്ട്, സഹകരണ സംഘടനയായ ദശോലി ഗ്രാമ സ്വരാജ്യ സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ, 1973 ൽ മണ്ഡൽ ഗ്രാമത്തിന് സമീപം ആദ്യത്തെ ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.

 

  • ഹിമാലയൻ ചരിവുകളിൽ മരങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനം പ്രശസ്ത ഗാന്ധിയൻ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ ആരംഭിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. ചിപ്‌കോ മുദ്രാവാക്യം ‘പരിസ്ഥിതി ശാശ്വത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ’ എന്ന പേരിലും ബഹുഗുണ അറിയപ്പെടുന്നു.

 

  • ഈ നിശബ്ദ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സുപ്രധാന സംഭവം നടന്നത് 1973 മാർച്ചിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമോലി ജില്ലയിലെ കർഷക സ്ത്രീകൾ സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പിൽ നിന്ന് അവരുടെ വനാവകാശം തിരിച്ചുപിടിക്കുകയും മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്തു.

 

Read More:- ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

 

  • ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രധാനമായും ഒരു വനിതാ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പ്രക്ഷോഭം സ്ത്രീകളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു, കാരണം നഗരവൽക്കരണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വനനശീകരണം വർദ്ധിച്ചതിനാൽ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലും കാരണം സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു. ചിപ്കോ ആന്ദോളൻ ഒരു ഇക്കോ ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്നു.

 

  • ഇത് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള അത്തരം നിരവധി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകി, വിന്ധ്യയിലും പശ്ചിമഘട്ടത്തിലും വരെ എത്തി. പരിസ്ഥിതിയോടും ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളോടും കൂടുതൽ സംവേദനക്ഷമതയുള്ള ഒരു പ്രകൃതി വിഭവ നയത്തിനായി ഇത് സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിച്ചു.

 

  • ഈ പ്രസ്ഥാനം പിന്നീട് “അപ്പിക്കോ ചാലുവലി” അഥവാ “ചിപ്പികോ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ” ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പതിപ്പായ “അപ്പിക്കോ പ്രസ്ഥാനം” എന്ന പേരിൽ എല്ലാരേം പ്രചോദിപ്പിച്ചു.

 

Read More:- പുരാതന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരും അവരുടെ സംഭാവനകളും

 

ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ:- 

 

അര പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം 1980 ൽ ഫലം നൽകി, 15 വർഷത്തേക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹിമാലയൻ വനങ്ങളിൽ മരം മുറിക്കുന്നത് സർക്കാർ നിരോധിച്ചു. തുടർന്ന്, പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെയും വിന്ധ്യയിലെയും വനങ്ങളിലേക്കും ഗ്രീൻ-ഫെല്ലിംഗ് നിരോധനം വ്യാപിപ്പിച്ചു.

പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം വനങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും, താഴെത്തട്ടിലുള്ള നയത്തിന് പാരിസ്ഥിതികവും പങ്കിട്ട പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും സംബന്ധിച്ച നയരൂപീകരണത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കാമെന്നതും ആയിരുന്നു.

ദ്വിവത്സര വന റിപ്പോർട്ട് 2017 പ്രകാരം, ഇന്ത്യ 2015 നും 2017 നും ഇടയിൽ വനവിസ്തൃതിയിൽ ചെറിയ തോതിൽ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വനവിസ്തൃതിയിലുള്ള ഭൂമി രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശത്തിന്റെ 21.53% ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

 

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

Chipko Andolan (Movement) and their results| for KPSC and HCA | ചിപ്കോ ആന്ദോളനും (പ്രസ്ഥാനം) അവയുടെ ഫലങ്ങളും_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- ONAM (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Chipko Andolan (Movement) and their results| for KPSC and HCA | ചിപ്കോ ആന്ദോളനും (പ്രസ്ഥാനം) അവയുടെ ഫലങ്ങളും_90.1
All in one Study Pack

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Chipko Andolan (Movement) and their results| for KPSC and HCA | ചിപ്കോ ആന്ദോളനും (പ്രസ്ഥാനം) അവയുടെ ഫലങ്ങളും_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Chipko Andolan (Movement) and their results| for KPSC and HCA | ചിപ്കോ ആന്ദോളനും (പ്രസ്ഥാനം) അവയുടെ ഫലങ്ങളും_120.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.