Biology Daily Quiz In Malayalam 28 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_00.1
Malyalam govt jobs   »   Biology Daily Quiz In Malayalam 28...

Biology Daily Quiz In Malayalam 28 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant

Biology Daily Quiz In Malayalam 28 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_40.1

 

 

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

 

ജൂലൈ 2021 | ജയം പ്രതിവാര കറന്റ് അഫേഴ്സ്
July 3rd week

Q1. എകുസാസിനസ് എന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം?

(a) കഴുത.

(b) പശു.

(c) മാൻ.

(d) കംഗാരു.

 

Q2. ഹീമാറ്റോപോയിസിസ്റ്റേക്ക് സ്ഥലം?

(a) ശ്വാസകോശം.

(b) പാൻക്രിയാസ്.

(c) കരൾ.

(d) അസ്ഥി മജ്ജ.

 

Q3. ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ജനിതകത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

(a) ഡാർവിൻ.

(b) മെൻഡൽ.

(c) ലമാർക്ക്.

(d) ഡി വ്രീസ്.

 

Q4.  ഒരു ജീൻ ജോഡി മറ്റൊരു യൂണിറ്റിന്റെ പ്രഭാവം മറയ്ക്കുമ്പോൾ, ഈ പ്രതിഭാസത്തെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു?

(a) എപ്പിസ്റ്റാസിസ്.

(b) മ്യൂട്ടേഷൻ.

(c) ഓപ്ഷനുകളൊന്നുമില്ല.

(d) 1 ഉം 2 ഉം.

 

Q5. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥി അല്ലാത്തത്?

(a) പിറ്റ്യൂട്ടറി.

(b) തൈറോയ്ഡ്.

(c) അഡ്രീനൽ.

(d) പ്ലീഹ.

 

Q6. ഹോർമോണിന്റെ സമന്വയത്തിന്റെ അഭാവം മൂലമാണ് പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്നത്?

(a) ഇൻസുലിൻ.

(b) ഗ്ലൂക്കോജൻ.

(c) തൈറോക്സിൻ.

(d) ആൻഡ്രോജൻ.

 

Q7. 3-4 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിൽ പാൽ-പല്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തവ ഏതാണ്?

(a) ഇൻ‌സിസറുകൾ‌.

(b) കാനൻ‌സ്.

(c) മോളറുകൾ.

(d) പ്രീമോളറുകൾ.

 

Q8. ശ്വാസകോശത്തെ മൂടുന്ന മെംബ്രൺ ഒരു?

(a) പ്ല്യൂറ.

(b) പെരികാർഡിയം.

(c) പെരിറ്റോണിയം.

(d) മെസോതെലിയം.

 

Q9. ആരാണ് പെൻസിലിൻ കണ്ടെത്തിയത്?

(a) എഡ്വേഡ് ജെന്നർ.

(b) നീൽ‌സ് ബോർ‌.

(c) സർ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ്.

(d) ഹെൻ‌റിക് ഹെർട്സ്.

 

Q10. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് നീന്തൽ മൂത്രസഞ്ചി ഇല്ലാത്തത്?

(a) കട്ടിൽ ഫിഷ്.

(b) ബോണിഫിഷ്.

(c) കാർട്ടിലാജിനസ് മത്സ്യം.

(d) വെള്ളി മത്സ്യം.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

SOLUTIONS

 

S1. (a)

Sol-

 • Equisasinus is the scientific name of the donkey.
 • Family:—-Equidae , order –perissodactyla.

 

S2. (d)

Sol-

 • Haematopoiesis is the process of the blood cell formation.
 • These are known as the pluripotent stem cells , which can replicate themselves and differentiated into the different platelets.

 

 S3. (b)

 • Gregor John Mendel is known as the father of the Genetics.

S4. (a)

 • When one gene hides or masks the effect of the other unit , the phenomenon is referred as the Epistasis.

 S5. (d)

 • Spleen is not an endocrine gland, spleen is an abdominal organ which involved in the production and removal of the blood cells and forms the part of the Immune system.

S6.(a)

 • Diabetes mellitus is a condition of high blood sugar level.
 • Insulin secreated from Beta cells of pancreas which controls the blood sugar level.

S7. (C)

 • Molars are the three posterior most teeth present in jaw of 3-4 year’s child.
 • Molars help in chewing and mastigatiom of food.

S8.(a)

 • Pleural membrane is an fluid filled with double layered wall.
 • It protects the lungs during the exhalation and inhalation in respiration.

S9.(c)

 • Sir Alexander Fleming is the discoveror of penicillin.

S10.(c)

 • Swimbladder on the air bladder are absent in the cartilagenous fishes.
 • These fishes are mostly found in the benthic region’s of thr the water bodies.

 

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Biology Daily Quiz In Malayalam 28 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_50.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?