Tamil govt jobs   »   Study Materials   »   TNPSC Executive Officer, Grade-3 (Group-7B) Syllabus

TNPSC நிர்வாக அதிகாரி, தரம்-3 (குழு-7B) பாடத்திட்டம் | TNPSC Executive Officer, Grade-3 (Group-7B) Syllabus

TNPSC Executive Officer, Grade-3 (Group-7B) Syllabus–தமிழ்நாடு இந்து சமய மற்றும் அறநிலைத்துறை துணை சேவையில் Grade-3 குரூப் 7B இல் சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிர்வாக அதிகாரியை நேரடியாக ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான அறிவிப்பை TNPSC (தமிழ்நாடு பொது சேவை ஆணையம்) வெளியிட உள்ளது. TNPSC Executive Officer, Grade- 3(Group-7B) Syllabus அறிவிப்புக்கு விண்ணப்பங்களை அனுப்புவதற்கு முன், போட்டியாளர்கள் தேர்வு செயல்முறை, பாடத்திட்டம் போன்ற அனைத்து விவரங்களையும் ADDA247 Tamil அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் காணலாம்

Read more: TNPSC Group 3 and 3A notification 2021

TNPSC Executive Officer, Grade-3 (Group-7B) Overview | கண்ணோட்டம்:

தமிழ்நாடு இந்து சமய மற்றும் அறநிலையச் சட்டம் -1959 (தமிழ்நாடு சட்டம் 22 1959) பிரிவு 10-ன் படி இந்து மதத்தை அறிவிக்கும் நபர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க தகுதியுடையவர்கள்.

TNPSC Executive Officer, Grade-3 (Group-7B) Selection Process | தேர்வு செயல்முறை

தேர்வு இரண்டு தொடர்ச்சியான நிலைகளில் செய்யப்படும், அதாவது.

(i) எழுத்துத் தேர்வு

(ii) நேர்காணல்

TNPSC Executive Officer, Grade-3 (Group-7B) Exam Pattern | தேர்வு முறை:

Paper Subject No of Questions Marks / Duration Max. Marks
Paper – I (S.S.L.C Std.) General Studies 75 200 / 3 Hours 300
Aptitude and Mental Ability Test 25
General Tamil / General English 100
Paper – II (Degree Std)

 

1. இந்து மதம் (Code No.182)

2. சைவமும் வைணவமும் (Code No.183)

200 200 / 3 Hours 300
Interview and Records 80
Total 680

 

Check Also : TNPSC Group 3 and 3A Syllabus and Exam pattern 

TNPSC Executive Officer, Grade-3 (Group-7B) Syllabus | பாடத்திட்டம்

Prelims Syllabus | முதல் நிலை பாடத்திட்டம்

Physics

 • National scientific laboratories
 • Mechanics and properties of matter-Physical
 • Physical quantities, standards etc.
 • Nature of Universe
 • General Scientific laws
 • Inventions and discoveries
 • TNPSC Executive Officer Syllabus – Chemistry
 • Elements and  Compounds
 • Acids, bases, and  salts
 • Fertilizers, pesticides,  insecticides
 • TNPSC Executive Officer Syllabus – Botany
 • Classification of a living organism
 • Nutrition and Dietetics
 • Respiration
 • Main Concepts of life science
 • TNPSC Executive Officer Syllabus – Zoology
 • Environment, ecology, health, and hygiene
 • Human diseases, prevention, and remedies
 • Animals, plants and human life
 • Blood and blood circulation
 • Reproductive system

 Current Affairs

 • Geography
 • Indian Polity
 • History and culture of India
 • Indian Economy
 • Indian national movement
 • History
 • Political Science
 • Geography
 • Economics
 • Science

Reasoning

 • Puzzles
 • Data Sufficiency.
 • Non-Verbal Reasoning.
 • Verbal Reasoning.
 • Logical Reasoning.
 • Data Interpretation.
 • Analytical Reasoning.
 • Number Series.
 • Letter and Symbol Series.
 • Verbal Classification.
 • Essential Part.
 • Analogies
 • Artificial Language.
 • Matching Definitions.
 • Making Judgments.
 • Logical Problems.
 • Statement and Conclusion
 • Theme Detection.
 • Cause and Effect.
 • Statement and Argument.
 • Logical Deduction.

Verbal Reasoning

 • Analogy, Classification,
 • Word formation,
 • Statement and conclusions Syllogism,
 • Statement and assumptions,
 • Statement and arguments,
 • Coding-Decoding,
 • Blood Relations,
 • Passage and conclusions,
 • Alphabet test,
 • Series Test,
 • Number,
 • Ranking and time sequence,
 • Direction Sense Test,
 • Decision-making test,
 • Figure series,
 • Input/output,
 • Assertion and reasoning,
 • Sitting Arrangement
 • Non-Verbal Reasoning
 • Series test,
 • Odd figure Out,
 • Analogy,
 • Miscellaneous Test

Quantitative Aptitude

 • Pipes and Cisterns.
 • Partnership
 • Problems on L.C.M and H.C.F.
 • Compound Interest.
 • Numbers and Ages.
 • Probability
 • Problems on Trains.
 • Averages
 • Percentages
 • Volume and Surface Area,
 • Races and Games.
 • Quadratic Equations.
 • Ratio and Proportion.
 • Odd Man Out.
 • Mixture and allegation Stocks and shares,
 • Computation of Whole Numbers.
 • Square Roots.
 • Mixture and Allegations.
 • Partnership Business.
 • Time and Distance.
 • Decimals and Fractions.
 • Relationships between Numbers.
 • Percentages
 • Interest
 • Discount
 • Simple Equations.
 • Boats and Streams.
 • Profit and Loss.
 • Indices and Surds.
 • Boats and Streams.
 • Problems on Numbers.
 • Odd Man Out.
 • Compound Interest.
 • Mixtures and Allegations.
 • Numbers and Ages.
 • Problems on L.C.M and H.C.F.
 • Problems on Trains.
 • Areas
 • Volumes
 • Races and Games.
 • Averages
 • Mensuration
 • Permutations and Combinations.
 • Bar & Graphs,
 • Line charts, Tables
 • Simple Interest.
 • Time and Work Partnership.
 • Simplification and Approximation

TNPSC Executive Officer, Grade-III (Group-VII-B) Recruitment Download Here

Mains Exam Syllabus | முதன்மை தேர்வு பாடத்திட்டம்

இந்துமதம்

 1. இந்துமதம் – தோற்றமும் வரலாறும்
 2. வேதங்கள்
 3. உபநிடதங்கள்
 4. இந்து மத உட்பிட் ரிவுகள் (அறுவகை ச் சமயங்கள்)
 5. இதிகாசம் புராணங்கள்
 6. அத்தை வ விசிட்டாட் த்வைத, துவைத சித்தாந்தங்கள்
 7. கடவுள் – ஓம்
 8. உலகத்தோற்றம்
 9. மந்திரங்கள்
 10. ஆன்மாக்கள்
 11. மரணத்தின் பின் மனிதர் நிலை
 12. முத்திநெறி (முத்திமார்கம்)
 13. குரு
 14. ஆலயம், ஆலய அமைப்பு, ஆலய வழிபாடு
 15. திருமூலர்
 16. பூசை
 17. சித்தர்கள்
 18. சாத்திரங்கள்
 19. திருக்கோயில் திருவிழாக்கள்
 20. பண்டிகைகள்
 21. இந்துக்களின் சடங்கு முறைகள்
 22. போற்றிகள் தோத்திரமாலை
 23. கோயிற்கலை (சிற்பங்களை பராமரித்தல்)
 24. கோயில் திருமேனிகள்
 25. ஆகமங்கள்
 26. பட்டிட் னத்தார்
 27. தாயுமானவர்
 28. பக்தி இயக்கம்
 29. அண்மைக் கால அருளாளர்கள், இராமகிருஷ்ணபரமஹம்சர் , விவேகானந்தர்
 30. பாம்பன் சுவாமிகள்
 31. அருட்பிரகாசவள்ளலார்

சைவம்

 1. சைவமும் சிவமும்
 2. தமிழும், சைவமும்
 3. சைவ இலக்கியமும், வரலாறும்
 4. முப்பொருள் இயல்பு
 5. எண்குணங்கள்
 6. வழிபாடு
 7. சிவ தீக்கை
 8. திருத்தொண்டர்புராணம் (பெரியபுராணம்)
 9. சைவ குருமார்கர்ள் (சைவ ஆச்சாச்ரியர்கர் ள்)
 10. பன்னிரு திருமுறைகள் – அறிமுகம்
 11. சைவ சித்தாந்த சாத்திரங்கள்
 12. பழந்தமிடிந இலக்கியங்களில் சிவன்

வைணவம்

 1. வைணவம்
 2. வைணவ இலக்கியமும், வரலாறும்
 3. ஆகமமும் நாராயணனும்
 4. கீதையின் உட்பொட்ருள்
 5. ஆடிநவார்கர்ளின் வரலாறு
 6. நம்மாடிநவாரும் வைணவமும்
 7. இராமானுஜரும் கோட்பாட்டுகளும்
 8. வைணவ ஆச்சாரியர்கள்
 9. விஷ்ணுபுராணமும் விஷ்ணுவின் மேன்மையும்
 10. நாலாயிர திவ்யப்பிரபந்தம் – அறிமுகம்
 11. பழந்தமிழ இலக்கியங்களில் திருமால்
 12. வைணவ உரையாசிரியர்

தேர்வில் வெற்றி பெற்று உயர் பதவிகளில் சேர வாழ்த்துக்கள்

வேலைவாய்ப்பு செய்திகள், பாட குறிப்புகள், தினசரி பாடவாரியாக வினா விடைகள், நடப்பு நிகழ்வுகள், சிறந்த பயிற்சியாளர்களின் தேர்வு யுக்திகளை ADDA247தமிழ் செயலியில் இப்பொது பெறுங்கள்

Download the app now, Click here

*****************************************************

Coupon code- FEST75-75% OFFER

 

TNPSC Executive Officer, Grade-3 (Group-7B) Syllabus_30.1
ALL IN ONE MEGAPACK TNPSC, RRB, IBPS, SSC, TN & OTHER CENTRAL EXAMS ALL LIVE, TEST SERIES, EBOOKS -12 MONTH VALIDITY

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group