All Courses
adda247
adda247

MPSC Non Gazetted Services Combine Prelims 2023 | Online Test Series By Adda247

Validity: 12 Months
What you will get
Free
Try for free now !
Explore course content here
30 Test Series
Course Highlights
 • सर्व पेपर्स New Exam Pattern वर आधारित
 • मराठी आणि इंग्रजी अश्या दोन्ही भाषेत उपलब्ध
 • सर्वसमावेशक टेस्ट सिरीज
Product Description

महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब व गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 चाचणी मालिका

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 20 जानेवारी 2023 रोजी 8159 रिक्त पदांसाठी MPSC Non Gazetted Services Prelims Exam 2023 ची अधिसूचना जाहीर केली आहे. यावर्षीपासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग गट ब आणि गट क संवर्गातील रिक्त पदांसाठी एकत्र संयुक्त पूर्व परीक्षा घेणार आहे. MPSC गट ब मधील सहायक कक्ष अधिकारी (ASO), राज्य कर निरीक्षक (STI), पोलीस उपनिरीक्षक (PSI), दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक (Sub Registrar or Inspector of Stamps) त्याचप्रमाणे MPSC गट क मधील उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector), दुय्यम निरीक्षक (Excise SI), तांत्रिक सहायक(Technical Assistant), कर सहाय्यक (Tax Assistant), Clerk-Typist (लिपिक टंकलेखक) या सर्व पदांसाठी एकत्र MPSC Non Gazetted Combined Prelims Exam 2023 घेण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन शासन निर्णयाप्रमाणे 2023 पासून महाराष्ट्रातील सर्व विभागातील लिपिक संवर्गातील पदे आता MPSC मार्फत भरण्यात येणार आहेत. जसे महसूल विभागातील महसूल सहायक पद आता MPSC Non Gazetted Services 2023 मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. MPSC Non Gazetted Services Combine Prelims Exam 2023 ही 30 एप्रिल 2023 रोजी होणार आहे. आयोगाच्या या बदललेल्या स्वरूपावर आधारित एक परिपूर्ण टेस्ट सिरीज Adda247 आपल्यासाठी घेऊन येत आहे. 

 

What will you get?

 

 • MPSC Non Gazetted Combined Prelims 2023 साठी एक सर्वसमावेशक टेस्ट सिरीज
 • परीक्षेच्या अद्ययावत स्वरूपावर आधारित 20 Full Length New Mock
 • गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका- 06
 • गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका- 04
 • सर्व प्रश्नांचे सविस्तर स्पष्टीकरण
 • सर्व पेपर्स मराठी आणि इंग्रजी अश्या दोन्ही भाषेत उपलब्ध
 • प्रश्नाचे मुद्देसूद परिपूर्ण विश्लेषण
 • उमेदवार आपली रँक तपासू शकतात 
 • टॉपरच्या प्रयत्नांसह संपूर्ण विश्लेषण आणि तुलना

 

 

Validity: 12 Months

 

Full Lenth Mock Uploading Plan:

S.No. Live Date
MPSC Non Gazetted Combined Mock 1 27-Feb-2023
MPSC Grp C Prelims PYQ 2020-21 Available
MPSC Grp C Prelims PYQ 2019 Available
MPSC Non Gazetted Combined Mock 2 4-Mar-2023
MPSC Grp C Prelims PYQ 2018 Available
MPSC Grp C Prelims PYQ 2022 8-Mar-2023
MPSC Non Gazetted Combined Mock 3 11-Mar-2023
MPSC Non Gazetted Combined Mock 4 14-Mar-2023
MPSC Grp B Prelims PYQ 2022 18-Mar-2023
MPSC Non Gazetted Combined Mock 5 21-Mar-2023
MPSC Non Gazetted Combined Mock 6 25-Mar-2023
MPSC Non Gazetted Combined Mock 7 28-Mar-2023
MPSC Grp B Prelims PYQ 2021 Available
MPSC Grp B Prelims PYQ 2020 Available
MPSC Non Gazetted Combined Mock 8 1-Apr-2023
MPSC Non Gazetted Combined Mock 9 4-Apr-2023
MPSC Non Gazetted Combined Mock 10 8-Apr-2023
MPSC Grp B Prelims PYQ 2019 Available
MPSC Grp B Prelims PYQ 2018 Available
MPSC Grp B Prelims PYQ 2017 Available
MPSC Non Gazetted Combined Mock 11 11-Apr-2023
MPSC Non Gazetted Combined Mock 12 13-Apr-2023
MPSC Non Gazetted Combined Mock 13 14-Apr-2023
MPSC Non Gazetted Combined Mock 14 16-Apr-2023
MPSC Non Gazetted Combined Mock 15 18-Apr-2023
MPSC Non Gazetted Combined Mock 16 20-Apr-2023
MPSC Non Gazetted Combined Mock 17 22-Apr-2023
MPSC Non Gazetted Combined Mock 18 24-Apr-2023
MPSC Non Gazetted Combined Mock 19 26-Apr-2023
MPSC Non Gazetted Combined Mock 20 28-Apr-2023
Exams Covered
adda247
MPSC
adda247
Course Highlights
 • सर्व पेपर्स New Exam Pattern वर आधारित
 • मराठी आणि इंग्रजी अश्या दोन्ही भाषेत उपलब्ध
 • सर्वसमावेशक टेस्ट सिरीज
₹117