Punjab govt jobs   »   PPSC Naib Tehsildar   »   PPSC Naib Tehsildar Admit Card 2023

PPSC Naib Tehsildar Admit Card 2023 Out Get Download Link

PPSC Naib Tehsildar Admit Card 2023 out: ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ 2023 ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ(PPSC) ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ 78+ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਕਾਰਡ 2023 ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 2023 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

PPSC Naib Tehsildar

PPSC Naib Tehsildar Admit Card 2023 Overview | PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 2023 ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

PPSC Naib Tehsildar Admit Card 2023: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 2023 ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ @adda247.com/pa ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਲਈ PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਿਤੀ 2023 ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

PPSC Naib Tehsildar Admit Card 2023 Overview
Recruitment Organization Punjab Public Service Commission (PPSC)
Post Name  Naib Tehsildar
Category Admit Card
Admit Card Date 06 June 2023
Exam date Click Here
Location Punjab
Official Website https://sssb.punjab.gov.in/

PPSC Naib Tehsildar Time Slot of Exam 2023 | PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮਾਂ ਸਲਾਟ 2023

PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮਾਂ ਸਲਾਟ 2023: ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 16.06.2023 ਨੂੰ PPSC ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਂ ਸਲਾਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹਾਜਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਲਾਟ ਦੇਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ PPSC ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਸਾਇਟ ਤੇ ਜਾਕੇ ਜਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਮਾਂ ਸਲਾਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮਾਂ ਸਲਾਟ 2023

PPSC Naib Tehsildar Admit Card 2023 Important notice

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 16.05.2022 ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਆਈਬੀਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 18.06.2023 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਰੀਕੰਡਕਟ) ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 16.05.2022 ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ 16.05.2022 ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

PPSC Naib Tehsildar Admit Card 2023 Hall Ticket | PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 2023 ਹਾਲ ਟਿਕਟ

PPSC Naib Tehsildar Admit Card 2023: ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲ ਟਿਕਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

PPSC Naib Tehsildar Admit Card 2023: PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਟਿਕਟ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਲ ਲੈਟਰ 2022 ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਚ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 1. ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ
 2. ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ
 3. ਲਿੰਗ (ਮਰਦ/ਔਰਤ)
 4. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ
 5. ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ
 6. ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ST/SC/BC ਅਤੇ ਹੋਰ)
 7. ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ
 8. ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ
 9. ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ
 10. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ
 11. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ
 12. ਟੈਸਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ
 13. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼

PPSC Naib Tehsildar Admit Card 2023 Direct Links | PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 2023 ਸਿੱਧੇ ਲਿੰਕ

PPSC Naib Tehsildar Admit Card 2023: ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸਲਦਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2023 ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 2023 ਨੂੰ ਸਿਧਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸਲਦਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 2023 ਜਾਰੀ  ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Download Here: PPSC Naib Tehsildar Admit Card 2023 (Currently active)

Click Here: PPSC Naib Tehsildar Admit Card 2023 (Video)

PPSC Naib Tehsildar Admit Card 2023 Important Documents | PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 2023 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

PPSC Naib Tehsildar Admit Card 2023: ਨਾਇਬ ਤਹਿਸਲਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 • ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
 • ਪੈਨ ਕਾਰਡ
 • ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
 • ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ
 • ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ
 • ਪਾਸਪੋਰਟ
 • ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ
 • ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇੰਸ
 • ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ
 • 2 ਜਾਂ 3 ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

PPSC Naib Tehsildar Admit Card 2023 Steps to Download | PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 2023 ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ

PPSC Naib Tehsildar Admit Card 2023: ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

 1. PPSC ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (https://www.ppsc.gov.in/) ‘ਤੇ ਜਾਓ।
 2. ਹੋਮਪੇਜ ‘ਤੇ “ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ” ਟੈਬ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 3. ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ “ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ” ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 4. ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ।
 5. “ਸਬਮਿਟ” ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 6. ਤੁਹਾਡਾ PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
 7. ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਫੋਟੋ, ਹਸਤਾਖਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ।
 8. ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵ ਕਰੋ।
 9. ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ ਲਓ।
 10. ਇੱਕ ਵੈਧ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

adda247

Enroll Yourself: Punjab Da Mahapack Online Live Classes
which offers upto 75% Discount on all Important Exam

Check Relatable Articles
PPSC Naib Tehsildar Recruitment PPSC Naib Tehsildar Eligibility Criteria
PPSC Naib Tehsildar Salary PPSC Naib Tehsildar Exam Date 2023
PPSC Naib Tehsildar Selection Process PPSC Naib Tehsildar Admit Card 2023
PPSC Naib Tehsildar Syllabus and Exam Pattern PPSC Naib Tehsildar Result 2023

 

Read More
Latest Job Notification Punjab Govt Jobs
Current Affairs Punjab Current Affairs
GK Punjab GK

FAQs

When will Admit card Released by PPSC for Naib Tehsildar Vacancy?

The Admit card for PPSC Naib Tehsildar vacancy will be uploaded soon by PPSC board.

How to download PPSC Naib Tehsildar Admit Card?

You can download you Admit card from official site the link is given in the article.