Punjab govt jobs   »   ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ   »   ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023 ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੌਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਦੌਰ ਹੈ, ਆਦਿ।ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023 ਵਿੱਚ 3 ਪੜਾਅ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਵ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023 ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ
ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ
ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ 700
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, PMT, PST, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਈਟ http://chandigarhpolice.gov.in

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਿਲ਼ੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ  ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁਨਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  1. ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮ)
  2. ਸਰੀਰਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪ ਟੈਸਟ
  3. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ
  1. ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋ ਜੇਕਰ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿੱਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੁੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਉੱਪਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  2. ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਮੈਰਿਟ ਹਾਸਿਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਉੱਪਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  3. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀ ਸਲੁਝਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਲ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਉੱਪਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  4. ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਿਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਨ ਜਾ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਿਟਾਂ ਨਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਟਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Chandigarh Police Constable Recruitment PDF 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ  ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਿਨੀਆਂ ਅਸਾਮਿਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਫਾਇਨਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023 ਸਰੀਰਕ ਮਾਪ ਟੈਸਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪ ਟੈਸਟ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023 ਵਿੱਚ MCQs ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ-ਆਫ ਜਾਂ ਕੱਟ-ਆਫ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਮਾਪ ਟੈਸਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023 ਦਾ MCQs ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ।

Cadre ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ
ਮਰਦ ਔਰਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 170 CM 157.5 CM

 

ਸਰੀਰਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਟੈਸਟ

ਦੌੜ (ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ)

ਦੂਰੀ (ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ) ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
18-30 > 30-35 ਸਾਲ >35-40 ਸਾਲ >40-45 ਸਾਲ
ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ 1600m 6 1/2 ਮਿੰਟ (375 ਸਕਿੰਟ) 7 ਮਿੰਟ (420 ਸਕਿੰਟ) 7 3/4 ਮਿੰਟ (465 ਸਕਿੰਟ) 10 ਮਿੰਟ (600 ਸਕਿੰਟ)
ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 800m 4 1/4 ਮਿੰਟ (255 ਸਕਿੰਟ) 5 ਮਿੰਟ (300 ਸਕਿੰਟ) 5 3/4 ਮਿੰਟ (345 ਸਕਿੰਟ) 6 1/2 (390 ਸਕਿੰਟ.)
ਲੰਬੀ ਛਾਲ: ((3) ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ) ਦੂਰੀ (ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ) ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
18-30 > 30-35 ਸਾਲ >35-40 ਸਾਲ >40-45 ਸਾਲ
ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ 3.95 m 3.95 m 3.80 m 3.65 m 3.50 m
ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 2.74 m 2.74 m 2.60 m 2.45 m 3.30 m
ਉੱਚੀ ਛਾਲ: ((3) ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ) ਉਚਾਈ (ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ) ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
18-30 > 30-35 ਸਾਲ >35-40 ਸਾਲ >40-45 ਸਾਲ
ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ  1.14 m 1.14 m  1.10 m  1.05 m  1.00 m
ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 0.90 m 0.90 m 0.85 m 0.80 m 0.75 m

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ:

  • ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ/ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
  • ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਟੈਸਟ (Substance Abuse Test) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023  ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਆਏਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ :ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੇੱਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਂਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Related Articles
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹਵਲਦਾਰ ਭਰਤੀ 2023 ਆਨਲਾਈਨ 700 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਿਤੀ 2023 ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

Read In English:

Chandigarh Police Constable Recruitment 2023 Related Links 
Chandigarh Police Constable Recruitment 2023 Salary Chandigarh Police Constable Syllabus and Exam Pattern
Chandigarh Police Constable Eligibility Criteria 2023 Chandigarh Police Constable Selection Process 2023
Chandigarh Police Constable Previous Year Papers  Chandigarh Police Constable Previous Year Cut Off
Chandigarh Police Constable Salary 2023 Chandigarh Police Constable Exam Date 2023

 

Visit Us on Adda247
Punjab Govt Jobs
Punjab Current Affairs
Punjab GK
Download Adda 247 App 

FAQs

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ 2023 ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ 2023 ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 28 ਸਾਲ ਹੈ