Punjab govt jobs   »   ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 2023   »   ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 2023

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 2023 ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 2023: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ 2023 ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 27 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 17 ਜੂਨ 2023 ਸੀ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 26 ਮਈ 2023 ਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 01 ਜੂਨ 2023 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 22 ਜੂਨ 2023 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ 2023 ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ ਭਰਤੀ 2023

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ ਭਰਤੀ 2023 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀਆਂ 45 ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2023 ਦੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀ ਮਿਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 18 ਨੰਵਬਰ 2023 ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 2023 ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 2023 : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ 2023 ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ 700 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀ ਮਿਤੀ 01 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 22 ਜੂਨ 2023 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹਵਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਪਲਾਈ ਔਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ, ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਤੀ ਆਦਿ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 2023 ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ
ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਡ ਔਨਲਾਈਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ ਅਪਲਾਈ ਸੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2023
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ ਅਪਲਾਈ ਆਖਿਰੀ  ਮਿਤੀ 18 ਨੰਵਬਰ 2023
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਈਟ www.chandigarhpolice.gov.in

Read In English: Chandigarh Police Constable Apply online 2023

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 2023 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਕਾਂਸਟੇਬਲ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਓ.ਐੱਮ.ਆਰ.-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਤਵਾਰ, 23 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ww.chandigarhpolice.gov.in ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 2023 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 2023: ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲr ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਤੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 2023 ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 20 ਮਈ 2023
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ 01 ਜੂਨ 2023
ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 22 ਜੂਨ 2023
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ 23 ਜੁਲਾਈ 2023

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 2023 ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 2023: ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਲਈ ਔਨਲਾਇਨ ਐਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀ ਮਿਤੀ 01 ਜੂਨ 2023 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਔਫਿਸਿਅਲ ਸਾਇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਔਨਲਾਇਨ ਏਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋਂ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਲਿੰਕ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ PDF 

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਲਿੰਕ 

ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 2023 ਦੀ ਨਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 2023 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 2023: ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਫੀਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਟੈਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮਦੀਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਮੈਂਟ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਦੇ ਹਨ।

1.ਜਨਰਲ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰੁ. 1000/-
2. SC ਅਤੇ EWS ਰੁਪਏ 800/-
3.PwBD ਛੋਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 2023 ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 2023 ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  1. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ http://chandigarhpolice.gov.in ‘ਤੇ ਜਾਓ।
  2. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  3. ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
  4. ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  5. ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਆਦਿ ਭਰੋ।
  6. ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।
  7. ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।
  8. ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।
  9. ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ ਲਓ।adda247

Enroll Yourself: Chandigarh Police Constable Online Live Batch

Download Adda 247 App here to get the latest updates

Visit Us on Adda247
Punjab Govt Jobs
Punjab Current Affairs
Punjab GK
Download Adda 247 App 

FAQs

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਲਿੰਕ ਕਦੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ?

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ 01 ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ 2023 ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 22 ਜੂਨ 2023 ਹੈ