Marathi govt jobs   »   WRD Recruitment 2023   »   WRD जलसंपदा विभाग तांत्रिक पदांसाठी अभ्यासक्रम...

WRD जलसंपदा विभाग अभ्यासक्रम 2023, तांत्रिक पदांसाठी अभ्यासक्रम तपासा

WRD जलसंपदा विभाग तांत्रिक पदांसाठी अभ्यासक्रम 2023

WRD जलसंपदा विभाग तांत्रिक पदांसाठी अभ्यासक्रम 2023: महाराष्ट्र शासन- जलसंपदा विभागाने विविध संवर्गातील एकूण 4497 पदांसाठी जलसंपदा विभाग भरती परीक्षेचा अद्ययावत अभ्यासक्रम 2023 जाहीर केला आहे. यातील 1963 जागा ह्या तांत्रिक पदांसाठी असून प्रत्येक पदासाठी अभ्यासक्रम वेगळा आहे. WRD जलसंपदा विभाग परीक्षेची तयारी करण्यासाठी त्यातील पदांचा अभ्यासक्रम जाणून घेणे अतिशय महत्वाचे आहे. या लेखात आपण WRD जलसंपदा विभाग भरती मधील तांत्रिक पदांचा अभ्यासक्रम सविस्तरपणे पाहणार आहोत.

WRD जलसंपदा विभाग तांत्रिक पदांसाठी अभ्यासक्रम 2023: विहंगावलोकन

जलसंपदा विभाग भरती 2023 अंतर्गत विवध संवर्गातील एकूण 4497 पदांसाठी भरती होणार आहे. जलसंपदा विभाग भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023 चे विहंगावलोकन आपण या लेखात तपासू शकता.

WRD जलसंपदा विभाग तांत्रिक पदांसाठी अभ्यासक्रम 2023: विहंगावलोकन
श्रेणी अभ्यासक्रम
कार्यालय महाराष्ट्र शासन- जलसंपदा विभाग
भरतीचे नाव जलसंपदा विभाग भरती 2023
लेखाचे नाव WRD जलसंपदा विभाग तांत्रिक पदांसाठी अभ्यासक्रम 2023
पदाचे नाव
 • वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट ब
 • निम्नश्रेणी लघुलेखक गट ब
 • कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट क
 • भूवैज्ञानिक सहाय्यक गट क
 • आरेखक गट क
 • सहाय्यक आरेखक गट क
 • स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक गट क
 • प्रयोगशाळा सहाय्यक गट क
 • अनुरेखक गट क
 • दफ्तर कारकून गट क
 • मोजणीदार गट क
 • कालवा निरीक्षक गट क
 • सहाय्यक भांडारपाल गट क
 • कनिष्ठ सर्वेक्षण सहाय्यक गट क
एकूण रिक्त पदे 4497
अर्ज करण्याची पद्धत ऑनलाईन
निवड प्रक्रिया ऑनलाईन परीक्षा
नोकरीचे ठिकाण संपूर्ण महाराष्ट्र
अधिकृत संकेतस्थळ http://wrd.maharashtra.gov.in/

जलसंपदा विभाग भरती 2023 तांत्रिक पदांची यादी 

खाली उमेदवार जलसंपदा विभागाअंतर्गत येणाऱ्या तांत्रिक पदांची यादी तपासू शकतात.

 • वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट ब
 • कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट क
 • भूवैज्ञानिक सहाय्यक गट क
 • आरेखक गट क
 • सहाय्यक आरेखक गट क
 • स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक गट क
 • प्रयोगशाळा सहाय्यक गट क
 • अनुरेखक गट क
 • कनिष्ठ सर्वेक्षण सहाय्यक गट क

WRD जलसंपदा विभाग तांत्रिक पदांसाठी अभ्यासक्रम 2023

जलसंपदा विभाग भरती 2023 मधील तांत्रिक पदांसाठी मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान, बौद्धिक चाचणी आणि तांत्रिक विषय या विषयावर एकूण 100 प्रश्न 200 गुणांकरिता विचारल्या जातील. तांत्रिक पदे व तांत्रिक पदांचा अभ्यासक्रम खाली दिलेला आहे.

 • वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक व कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक
अ.क्र.

घटक व उपघटक 

1. मराठी

 • सर्वसाधारण शब्दसंग्रह
 • वाक्यरचना 
 • व्याकरण 
 • म्हणी व वाक्प्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग 
 • उताऱ्यावरील प्रश्न 
2. इंग्रजी

 • General Vocabulary 
 • Sentence Structure 
 • Grammar
 • Idioms and Phrases- their meaning and use
 • Comprehension
3. सामान्य ज्ञान

 • भारताचा इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय चळवळ, महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घटनांसह
 • महाराष्ट्र भारत जागतीक भूगोल- भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल
 • भारत आणि महाराष्ट्र- राज्य आणि शासन, राज्यघटना, राजकीय व्यवस्था, पचायती राज, सार्वजनिक धोरण, हक्काचे मुद्दे
 • आर्थिक आणि सामाजिक विकास- शाश्वत विकास ध्येये, गरिबी समावेशन, लोकसंख्याशास्त्र, सामाजिक क्षेत्रातील उपक्रम
 • सामान्य विज्ञान व तंत्रज्ञान
 • पर्यावरणीय परीस्थितीतील जैवविविधता हवामान बदल, सामाजिक समस्या, मानव विकास व पर्यावरण
 • भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास विषयक अर्थशास्त्र, वृध्दी आणि विकास
 • चालु घडामोडी – आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, महाराष्ट्रासह कृषि आणि ग्रामीण विकास
 • महाराष्ट्रातील विविध जिल्हाचा भुगोल, सामाजिक इतिहास, हवामान इत्यादि स्थानिक बाबी / वैशिष्टये
4. बौद्धिक चाचणी

 • सामान्य बुध्दीमापन व आकलन
 • तर्क आधारीत प्रश्न
 • अंकगणित आधारीत प्रश्न
5. तांत्रिक प्रश्न

 • भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भुगर्भ शास्त्र व कृषी (मृद शास्त्र / कृषी रसायन शास्त्र) यामधील पदव्युत्तर पदवी दर्जाचा अभ्यासक्रम
 • भू वैज्ञानिक सहाय्यक
अ.क्र.

घटक व उपघटक 

1. मराठी

 • सर्वसाधारण शब्दसंग्रह
 • वाक्यरचना 
 • व्याकरण 
 • म्हणी व वाक्प्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग 
 • उताऱ्यावरील प्रश्न 
2. इंग्रजी

 • General Vocabulary 
 • Sentence Structure 
 • Grammar
 • Idioms and Phrases- their meaning and use
 • Comprehension
3. सामान्य ज्ञान

 • भारताचा इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय चळवळ, महाराष्ट्रातील महत्वाच्या घटनांसह
 • महाराष्ट्र भारत जागतीक भूगोल- भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल 
 • भारत आणि महाराष्ट्र – राज्य आणि शासन, राज्यघटना, राजकीय व्यवस्था, पचायती राज, सार्वजनिक धोरण, हक्काचे मुद्दे .
 • आर्थिक आणि सामाजिक विकास- शाश्वत विकास ध्येये, गरिबी समावेशन, लोकसंख्याशास्त्र, सामाजिक क्षेत्रातील उपक्रम 
 • सामान्य विज्ञान व तंत्रज्ञान
 • पर्यावरणीय परीस्थितीतील जैवविविधता हवामान बदल, सामाजिक समस्या, मानव विकास व पर्यावरण
 • चालु घडामोडी आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, महाराष्ट्रासह
 • भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास विषयक अर्थशास्त्र, वृध्दी आणि विकास
 • कृषि आणि ग्रामीण विकास
 • महाराष्ट्रातील विविध जिल्हाचा भुगोल, सामाजिक इतिहास, हवामान इत्यादि स्थानिक बाबी / वैशिष्टये
4. बौद्धिक चाचणी

 • सामान्य बुध्दीमापन व आकलन
 • तर्क आधारीत प्रश्न
 • अंकगणित आधारीत प्रश्न
5. तांत्रिक प्रश्न

 • भुगर्भ शास्त्र व उपयोजित भूगर्भ शास्त्र या विषयातील पदवी दर्जाचा अभ्यासक्रम
 • आरेखक व सहाय्यक आरेखक 
अ.क्र.

घटक व उपघटक 

1. मराठी

 • सर्वसाधारण शब्दसंग्रह
 • वाक्यरचना 
 • व्याकरण 
 • म्हणी व वाक्प्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग 
 • उताऱ्यावरील प्रश्न 
2. इंग्रजी

 • General Vocabulary 
 • Sentence Structure 
 • Grammar
 • Idioms and Phrases- their meaning and use
 • Comprehension
3. सामान्य ज्ञान

 • आधुनिक भारताचा इतिहास
 • भारताचा व महाराष्ट्राचा भुगोल
 • भारतीय अर्थव्यवस्था
 •  ग्रामप्रशासन, जिल्हा प्रशासन, राज्य प्रशासन- रचना संघटन कार्य 
 • महाराष्ट्रातील समाज सुधारक
 • चालु घडामोडी
 • भारताचे शेजारील राष्ट्रांशी संबंध
 • कृषि आणि ग्रामीण विकास 
 • महाराष्ट्रातील विविध जिल्हाचा भुगोल, सामाजिक इतिहास, हवामान इत्यादि स्थानिक बाबी / वैशिष्टये
4. बौद्धिक चाचणी

 • सामान्य बुध्दीमापन व आकलन
 • तर्क आधारीत प्रश्न
 • अंकगणित आधारीत प्रश्न
5. तांत्रिक प्रश्न

 • स्थापत्य, यांत्रिकी व विद्युत अभियांत्रिकी मधील पदविका दर्जाचा अभ्यासक्रम
 • स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
अ.क्र.

घटक व उपघटक 

1. मराठी(दहावी)

 • सर्वसाधारण शब्दसंग्रह
 • वाक्यरचना 
 • व्याकरण 
 • म्हणी व वाक्प्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग 
 • उताऱ्यावरील प्रश्न 
2. इंग्रजी(दहावी)

 • General Vocabulary 
 • Sentence Structure 
 • Grammar
 • Idioms and Phrases- their meaning and use
 • Comprehension
3. सामान्य ज्ञान(दहावी)

 • आधुनिक भारताचा इतिहास
 • भारताचा व महाराष्ट्राचा भुगोल
 • भारतीय अर्थव्यवस्था
 •  ग्रामप्रशासन, जिल्हा प्रशासन, राज्य प्रशासन- रचना संघटन कार्य 
 • महाराष्ट्रातील समाज सुधारक
 • चालु घडामोडी
 • भारताचे शेजारील राष्ट्रांशी संबंध
 • कृषि आणि ग्रामीण विकास 
 • महाराष्ट्रातील विविध जिल्हाचा भुगोल, सामाजिक इतिहास, हवामान इत्यादि स्थानिक बाबी / वैशिष्टये
4. बौद्धिक चाचणी(दहावी)

 • सामान्य बुध्दीमापन व आकलन
 • तर्क आधारीत प्रश्न
 • अंकगणित आधारीत प्रश्न
5. तांत्रिक प्रश्न

 • स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील पदविका दर्जाचा अभ्यासक्रम
 • प्रयोगशाळा सहाय्यक
अ.क्र. घटक व उपघटक 
1. मराठी

 • सर्वसाधारण शब्दसंग्रह
 • वाक्यरचना 
 • व्याकरण 
 • म्हणी व वाक्प्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग 
 • उताऱ्यावरील प्रश्न 
2. इंग्रजी

 • General Vocabulary 
 • Sentence Structure 
 • Grammar
 • Idioms and Phrases- their meaning and use
 • Comprehension
3. सामान्य ज्ञान

 • भारताचा इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय चळवळ, महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घटनांसह
 • महाराष्ट्र भारत जागतीक भूगोल- भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल
 • भारत आणि महाराष्ट्र- राज्य आणि शासन, राज्यघटना, राजकीय व्यवस्था, पचायती राज, सार्वजनिक धोरण, हक्काचे मुद्दे
 • आर्थिक आणि सामाजिक विकास- शाश्वत विकास ध्येये, गरिबी समावेशन, लोकसंख्याशास्त्र, सामाजिक क्षेत्रातील उपक्रम
 • सामान्य विज्ञान व तंत्रज्ञान
 • पर्यावरणीय परीस्थितीतील जैवविविधता हवामान बदल, सामाजिक समस्या, मानव विकास व पर्यावरण
 • भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास विषयक अर्थशास्त्र, वृध्दी आणि विकास
 • चालु घडामोडी – आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, महाराष्ट्रासह कृषि आणि ग्रामीण विकास
 • महाराष्ट्रातील विविध जिल्हाचा भुगोल, सामाजिक इतिहास, हवामान इत्यादि स्थानिक बाबी / वैशिष्टये
4. बौद्धिक चाचणी

 • सामान्य बुध्दीमापन व आकलन
 • तर्क आधारीत प्रश्न
 • अंकगणित आधारीत प्रश्न
5. तांत्रिक प्रश्न

 • भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भुगर्भ शास्त्र व कृषी (मृद शास्त्र / कृषी रसायन शास्त्र) यामधील पदव्युत्तर पदवी दर्जाचा अभ्यासक्रम
 • अनुरेखक 
अ.क्र. घटक व उपघटक 
1. मराठी(दहावी)

 • सर्वसाधारण शब्दसंग्रह
 • वाक्यरचना 
 • व्याकरण 
 • म्हणी व वाक्प्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग 
 • उताऱ्यावरील प्रश्न 
2. इंग्रजी(दहावी)

 • General Vocabulary 
 • Sentence Structure 
 • Grammar
 • Idioms and Phrases- their meaning and use
 • Comprehension
3. सामान्य ज्ञान(दहावी)

 • आधुनिक भारताचा इतिहास
 • भारताचा व महाराष्ट्राचा भुगोल
 • भारतीय अर्थव्यवस्था
 •  ग्रामप्रशासन, जिल्हा प्रशासन, राज्य प्रशासन- रचना संघटन कार्य 
 • महाराष्ट्रातील समाज सुधारक
 • चालु घडामोडी
 • भारताचे शेजारील राष्ट्रांशी संबंध
 • कृषि आणि ग्रामीण विकास 
 • महाराष्ट्रातील विविध जिल्हाचा भुगोल, सामाजिक इतिहास, हवामान इत्यादि स्थानिक बाबी / वैशिष्टये
4. बौद्धिक चाचणी(दहावी)

 • सामान्य बुध्दीमापन व आकलन
 • तर्क आधारीत प्रश्न
 • अंकगणित आधारीत प्रश्न
5. तांत्रिक प्रश्न

 • शासनाच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा आरेखक स्थापत्य ह्या दर्जाचा अभ्यासक्रम
 • कनिष्ठ सर्वेक्षण सहाय्यक
अ.क्र. घटक व उपघटक 
1. मराठी

 • सर्वसाधारण शब्दसंग्रह
 • वाक्यरचना 
 • व्याकरण 
 • म्हणी व वाक्प्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग 
 • उताऱ्यावरील प्रश्न 
2. इंग्रजी

 • General Vocabulary 
 • Sentence Structure 
 • Grammar
 • Idioms and Phrases- their meaning and use
 • Comprehension
3. सामान्य ज्ञान

 • आधुनिक भारताचा इतिहास
 • भारताचा व महाराष्ट्राचा भुगोल
 • भारतीय अर्थव्यवस्था
 •  ग्रामप्रशासन, जिल्हा प्रशासन, राज्य प्रशासन- रचना संघटन कार्य 
 • महाराष्ट्रातील समाज सुधारक
 • चालु घडामोडी
 • भारताचे शेजारील राष्ट्रांशी संबंध
 • कृषि आणि ग्रामीण विकास 
 • महाराष्ट्रातील विविध जिल्हाचा भुगोल, सामाजिक इतिहास, हवामान इत्यादि स्थानिक बाबी / वैशिष्टये
4. बौद्धिक चाचणी

 • सामान्य बुध्दीमापन व आकलन
 • तर्क आधारीत प्रश्न
 • अंकगणित आधारीत प्रश्न
5. तांत्रिक प्रश्न

 • भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, इंग्रजी या विषयातील उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा दर्जाचे प्रश्न, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा भुमापक (सर्वेक्षक) अभ्यासक्रमवर आधारीत तसेच कृषी बाबतचा अभ्यासक्रम

जलसंपदा विभाग भरती 2023 अभ्यासक्रम PDF

जलसंपदा विभाग भरती 2023 अभ्यासक्रम PDF: उमदेवार जलसंपदा विभाग भरती 2023 अभ्यासक्रम PDF खाली दिलेल्या लिंक वर जाऊन डाउनलोड करू शकतात.

जलसंपदा विभाग भरती 2023 अभ्यासक्रम PDF डाउनलोड 

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

WRD Non-Tech Preparation Batch
WRD Non-Tech Preparation Batch

Sharing is caring!

FAQs

WRD जलसंपदा विभाग भरती परीक्षेचा अद्ययावत अभ्यासक्रम 2023 कधी जाहीर झाला?

WRD जलसंपदा विभाग भरती परीक्षेचा अद्ययावत अभ्यासक्रम 2023 03 नोव्हेंबर 2023 रोजी जाहीर झाला?

WRD जलसंपदा विभाग भरती परीक्षेचा तांत्रिक पदांसाठी अद्ययावत अभ्यासक्रम 2023 मला कोठे मिळेल?

WRD जलसंपदा विभाग भरती परीक्षेचा तांत्रिक पदांसाठी अद्ययावत अभ्यासक्रम 2023 या लेखात दिला आहे.