Marathi govt jobs   »   Visual English Vocabulary Word: Improve Your...

Visual English Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary With Antonyms And Synonyms: 20th July 2021 | मराठी मध्ये अर्थासह व्हिज्युअल English शब्दसंग्रह

Visual English Vocabulary Word:

Visual English Vocabulary Word: स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास करण्याऱ्या बर्‍याच विद्यार्थ्यांसाठी English Vocabulary (इंग्रजी शब्दसंग्रह) हा एक खूप कठीण जाणारा विषय वाटतो. परंतु आजच्या जगात जवळ जवळ सर्व स्पर्धा परीक्षेत English Vocabulary (इंग्रजी शब्दसंग्रह) खूप प्रश्न विचारले जातात आणि त्यामुळे बरेच विधार्थी या विषयात चांगले गूण मिळवू शकत नाहीत. परंतु खरं सांगायचे म्हणजे English हा एक scoring विषय असून त्यातल्या प्रत्येक भागाचा चांगला अभ्यास केला तर नक्कीच यश मिळते. भाषेच्या विभागात कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आणि आपली एकूण गुणसंख्या वाढवण्यासाठी English Vocabulary वर चांगली पकड ठेवणे फार महत्वाचे आहे. म्हणूनच Adda247-Marathi ने Visual English Vocabulary (व्हिज्युअल शब्दसंग्रह) आणि त्यांच्या English आणि मराठीत अर्थांसह इच्छुकांची English Vocabulary  सुधारित करण्यासाठी एक नवीन पुढाकार सुरू केला आहे.

 

Visual English Vocabulary Words

 

  1. Entrust (verb)

Meaning; To trust to the care of.

Meaning in Marathi: (कुणाला तरी) काहीतरी करण्याची जबाबदारी सोपवणे , च्याकडे विश्वासाने सोपवणे

Visual English Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary With Antonyms And Synonyms: 20th July 2021 | मराठी मध्ये अर्थासह व्हिज्युअल English शब्दसंग्रह_3.1

Synonyms; endow, charge

Antonyms; annul, terminate

 

2. Subvert (verb)

Meaning; To overturn from the foundation; to overthrow;

Meaning in Marathi: पाया पासून उलथणे; पाडणे, उलथून पाडणे

Visual English Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary With Antonyms And Synonyms: 20th July 2021 | मराठी मध्ये अर्थासह व्हिज्युअल English शब्दसंग्रह_4.1

Synonyms; topple, overturn

Antonyms; rectify, resolve

 

3. Emphatic (adjective)

Meaning; Characterized by emphasis; forceful

Meaning in Marathi: परिणामकारक, जोर देऊन वैशिष्ट्यीकृत; जोरदार

Visual English Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary With Antonyms And Synonyms: 20th July 2021 | मराठी मध्ये अर्थासह व्हिज्युअल English शब्दसंग्रह_5.1

Synonyms; marked, pointed

Antonyms; unemphatic, unmarked

 

4. Fervor (noun)

Meaning; An intense, heated emotion; passion, ardor.

Meaning in Marathi: एक तीव्र, गरम भावना; आवड, उत्कटता

Visual English Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary With Antonyms And Synonyms: 20th July 2021 | मराठी मध्ये अर्थासह व्हिज्युअल English शब्दसंग्रह_6.1

Synonyms; zeal, passion

Antonyms; lazy, impassive

 

5. Incongruous (Adjective)

Meaning; Not similar or congruent; not matching or fitting in.

Meaning in Marathi: समान किंवा जुळणारे नाही; असंबद्ध, विसंगत

Visual English Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary With Antonyms And Synonyms: 20th July 2021 | मराठी मध्ये अर्थासह व्हिज्युअल English शब्दसंग्रह_7.1

Synonyms; unsuitable, contrary

Antonyms; suitable, appropriate

 

6. Astute (adjective)

Meaning; Shrewd or crafty.

Meaning in Marathi: चपळ, चूतूर

Visual English Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary With Antonyms And Synonyms: 20th July 2021 | मराठी मध्ये अर्थासह व्हिज्युअल English शब्दसंग्रह_8.1

Synonyms; crafty, canny

Antonyms; inept, foolish

 

7. Condign (adjective)

Meaning; Fitting, appropriate, deserved

Meaning in Marathi: सुयोग्य, न्याय्य

Visual English Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary With Antonyms And Synonyms: 20th July 2021 | मराठी मध्ये अर्थासह व्हिज्युअल English शब्दसंग्रह_9.1

Synonyms; earned, justifiable

Antonyms; unjust, unfair

 

8. Strew (verb)

Meaning; To distribute objects or pieces of something over an area, especially in a random manner.

Meaning in Marathi: एखाद्या वस्तूवर वस्तू किंवा वस्तूंचे तुकडे वितरीत करणे, विशेषत: यादृच्छिक पद्धतीने.

Visual English Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary With Antonyms And Synonyms: 20th July 2021 | मराठी मध्ये अर्थासह व्हिज्युअल English शब्दसंग्रह_10.1

Synonyms; scatter, disperse

Antonyms; collect, accumulate

 

9. Panoply (noun)

Meaning; A broad or full range or a complete set.

Meaning in Marathi: विस्तृत किंवा पूर्ण श्रेणी किंवा पूर्ण सेट, सर्वांकवच घातलेला

Visual English Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary With Antonyms And Synonyms: 20th July 2021 | मराठी मध्ये अर्थासह व्हिज्युअल English शब्दसंग्रह_11.1

Synonyms; range

Antonyms; hiding

 

10. Rollback (noun)

Meaning; A return to a prior state.

Meaning in Marathi: आधीच्या स्थितीत परत जाणे.

Visual English Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary With Antonyms And Synonyms: 20th July 2021 | मराठी मध्ये अर्थासह व्हिज्युअल English शब्दसंग्रह_12.1

Synonyms; withdraw, reverse

Antonyms; encourage, foster

The motive of the Visual English Vocabulary Words व्हिज्युअल इंग्रजी शब्दसंग्रहाचा हेतू 

आपल्या सर्वांना माहित आहे की काहीतरी शिकण्यासाठी Visual आपल्या मनावर खोलवर प्रभाव पाडतात. या नवीन व्हिज्युअल शब्दसंग्रहात (Visual English Vocabulary), आम्ही आपल्याला दररोज Visual English Words आणि त्याचा English आणि मराठीत अर्थ, Synonyms, आणि Antonyms यासह नवीन शब्द देत आहोत जे आपल्याला विविध प्रकारच्या शब्दांसह परिचित करेल आणि आपली एकूण English Vocabulary वाढवेल.

 

Importance of Visual English Vocabulary Words | Visual English शब्दसंग्रहाचे महत्त्व

  • वाचन आकलन ज्यामधून इंग्रजी भाषेच्या विभागातील 50% प्रश्न आधारित आहेत, त्यास उमेदवारास चांगले वाचन कौशल्य असणे आवश्यक आहे आणि English Vocabulary वर चांगली पकड असणे आवश्यक आहे. एक चांगली English Vocabulary उमेदवारांना समजून घेण्यास अधिक चांगली समज देते ज्यामुळे त्यांना जास्तीत जास्त गुण मिळविण्यात फायदा होईल.
  • चांगली English Vocabulary एखाद्या उमेदवारास स्पर्धा परीक्षांच्या मुलाखतीत चांगला उपयोग होतो. जर त्याला / तिच्याकडे चांगली English Vocabulary असेल तर उमेदवार उत्तम प्रकारे वाक्य तयार करू शकतो.
  • वाचन आकलन विभागाव्यतिरिक्त, English मध्ये अनेक चाचण्या आहेत जेथे English Vocabulary वापरली जाऊ शकतात.
  • तर चला दररोजच्या Visual English Vocabulary  ने तुमची English Vocabulary वाढवा.

 

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

adda247

Sharing is caring!