Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   Visual English Vocabulary Word

Visual English Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary With Antonyms And Synonyms: 14 March 2022 | व्हिज्युअल English शब्दसंग्रह

Visual English Vocabulary Word: In this article we will see Visual English Vocabulary, English Vocabulary with meaning in Marathi, Visual English Vocabulary with its Synonyms and Antonyms, The Motive of the Visual English Vocabulary Words and Importance of Visual English Vocabulary.

Visual English Vocabulary Word
Article Name Visual English Vocab
Useful for All Competitive Exams
Category Study Material

Visual English Vocabulary Word: स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास करण्याऱ्या बर्‍याच विद्यार्थ्यांसाठी English Vocabulary (इंग्रजी शब्दसंग्रह) हा एक खूप कठीण जाणारा विषय वाटतो. परंतु आजच्या जगात जवळ जवळ सर्व स्पर्धा परीक्षेत English Vocabulary (इंग्रजी शब्दसंग्रह) खूप प्रश्न विचारले जातात आणि त्यामुळे बरेच विधार्थी या विषयात चांगले गूण मिळवू शकत नाहीत. परंतु खरं सांगायचे म्हणजे English हा एक scoring विषय असून त्यातल्या प्रत्येक भागाचा चांगला अभ्यास केला तर नक्कीच यश मिळते. भाषेच्या विभागात कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आणि आपली एकूण गुणसंख्या वाढवण्यासाठी English Vocabulary वर चांगली पकड असणे फार महत्वाचे आहे. म्हणूनच Adda247-Marathi ने Visual English Vocabulary (व्हिज्युअल शब्दसंग्रह) आणि त्यांच्या अर्थांसह इच्छुकांची English Vocabulary सुधारित करण्यासाठी एक नवीन पुढाकार सुरू केला आहे.

Visual English Vocabulary Words

 1. Panoply (noun)

Meaning; A splendid display of something.

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 13th and 14th March 2022_60.1

Synonyms: array

Antonyms: dullness

 1. Reprisal (noun)

Meaning; An act of retaliation.

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 13th and 14th March 2022_70.1

Synonyms: counterattack

Antonyms: remission

 1. Abhorrent (Adjective)

Meaning; Contrary to something; discordant.

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 13th and 14th March 2022_80.1

Synonyms: hateful, repugnant

Antonyms: delightful, pleasant

 1. Wade (verb)

Meaning; to walk through water or something that impedes progress.

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 13th and 14th March 2022_90.1

Synonyms: paddle

Antonyms: dodge

 1. Warhorse (noun)

Meaning; An experienced person who has been through many battles, situations or contests

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 13th and 14th March 2022_100.1

Synonyms: certified, adequate

Antonyms: incapable, inadequate

Visual English Vocabulary Word: 10 March 2022

 1. Incur (verb)

Meaning; to bring upon oneself or expose oneself

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 13th and 14th March 2022_110.1

Synonyms: bear, obtain

Antonyms: push, reject

 

 1. Imbue (verb)

Meaning; To wet or stain an object completely with some physical quality.

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 13th and 14th March 2022_120.1

Synonyms: permeate

Antonyms: drain

 1. Brickbat (noun)

Meaning;  A criticism or uncomplimentary remark

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 13th and 14th March 2022_130.1

Synonyms: affront, condemn

Antonyms: commendation, compliment

 

 1. Excruciating (adjective)

            Meaning; Causing great pain or anguish, agonizing

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 13th and 14th March 2022_140.1

Synonyms: disturbing, irritating

Antonyms: pleasing, soothing

 1. Gargantuan (adjective)

Meaning; Huge; immense; tremendous

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 13th and 14th March 2022_150.1

Synonyms: enormous, gigantic

Antonyms: small, minute

Visual English Vocabulary Word: 9 March 2022

 1. Poised (verb)

Meaning; Balanced, in position

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 13th and 14th March 2022_160.1

Synonyms: balance

Antonyms: imbalance

 1. Iteration (noun)

Meaning; Recital or performance a second time; repetition.

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 13th and 14th March 2022_170.1

Synonyms: repetition, replay

Antonyms: irregularity, rareness

 1. Redound (verb)

Meaning; To attach, come back, accrue to someone

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 13th and 14th March 2022_180.1

Synonyms: return

Antonyms: depart

 1. Obstreperous(adjective)

Meaning; Attended by, or making, a loud and tumultuous noise; boisterous.

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 13th and 14th March 2022_190.1

Synonyms: loud, noisy

Antonyms: peace, calm

Visual English Vocabulary Word: 8 March 2022

Visual English Vocabulary Word: 7 March 2022

Adda247 App
Adda247 Marathi App

The Motive of the Visual English Vocabulary Words व्हिज्युअल इंग्रजी शब्दसंग्रहाचा हेतू

आपल्या सर्वांना माहित आहे की काहीतरी शिकण्यासाठी Visual आपल्या मनावर खोलवर प्रभाव पाडतात. या नवीन व्हिज्युअल शब्दसंग्रहात (Visual English Vocabulary), आम्ही आपल्याला दररोज Visual English Words आणि त्याचा  अर्थ, Synonyms, आणि Antonyms यासह नवीन शब्द देत आहोत जे आपल्याला विविध प्रकारच्या शब्दांसह परिचित करेल आणि आपली एकूण English Vocabulary वाढवेल.

Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

Importance of Visual English Vocabulary Words | Visual English शब्दसंग्रहाचे महत्त्व

 • वाचन आकलन ज्यामधून इंग्रजी भाषेच्या विभागातील 50% प्रश्न आधारित आहेत, त्यास उमेदवारास चांगले वाचन कौशल्य असणे आवश्यक आहे आणि English Vocabulary वर चांगली पकड असणे आवश्यक आहे. एक चांगली English Vocabulary उमेदवारांना समजून घेण्यास अधिक चांगली समज देते ज्यामुळे त्यांना जास्तीत जास्त गुण मिळविण्यात फायदा होईल.
 • चांगली English Vocabulary एखाद्या उमेदवारास स्पर्धा परीक्षांच्या मुलाखतीत चांगला उपयोग होतो. जर त्याच्याकडे / तिच्याकडे चांगली English Vocabulary असेल तर उमेदवार उत्तम प्रकारे वाक्य तयार करू शकतो.
 • वाचन आकलन विभागाव्यतिरिक्त, English मध्ये अनेक चाचण्या आहेत जेथे English Vocabulary वापरली जाऊ शकतात.
 • तर चला दररोजच्या Visual English Vocabulary  ने तुमची English Vocabulary वाढवा.

तुम्हाला हेही बगायला आवडेल:

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- फेब्रुवारी 2022

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- जानेवारी 2022

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- डिसेंबर 2021

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- नोव्हेंबर 2021

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2021

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Maharashtra Exam Prime Pack
Maharashtra Exam Prime Pack

Sharing is caring!

FAQs

Where I can get the Visual Vocab Daily Words

Adda247 Marathi is providing daily Visual English Vocab

Which is the best website for English Vocab

Adda247 Marathi is the best website for English Vocab