Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   टॉप 20 रिझनिंग MCQ

टॉप 20 रिझनिंग MCQ | महाराष्ट्र, एसएससी आणि रेल्वे परीक्षा

महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल, एमपीएससी, एसएससी आणि रेल्वे परीक्षा या महत्त्वाच्या परीक्षा आहेत ज्यांना विविध तर्कसंगत विषयांची सर्वसमावेशक माहिती आवश्यक आहे. इच्छुकांना प्रभावीपणे तयारी करण्यास मदत करण्यासाठी, आम्ही 20 स्पर्धात्मक-स्तरीय तर्कसंगत MCQ चा संच तयार केला आहे ज्यामध्ये विविध विषयांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र, एसएससी आणि रेल्वेसाठी टॉप 20 रिझनिंग MCQ 27 मार्च 2024

या 20 रिझनिंग मल्टिपल चॉईस प्रश्नांमध्ये महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल, एमपीएससी परीक्षा 2024, एसएससी आणि रेल्वे परीक्षा 2024 शी संबंधित विषयांच्या विविध श्रेणींचा समावेश आहे. या प्रश्नांचा वापर आपल्या ज्ञानाचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि आगामी परीक्षेसाठी आपली तयारी वाढविण्यासाठी एक साधन म्हणून करा. स्पष्टीकरणांचे पुनरावलोकन करण्याचे लक्षात ठेवा आणि चांगली तयारी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक विषयाची तुमची समज वाढवा. शुभेच्छा!

Q1: जर ‘GREEN’ हा शब्द ‘FQDDM’ म्हणून कोड केला असेल, तर ‘YELLOW’ कसे कोड केले जाईल?
a) XMFKKC
b) XMEDPC
c) XMFDPC
d) XMFDQC
उत्तर: b) XMEDPC
स्पष्टीकरण: ‘GREEN’ या शब्दाचे प्रत्येक अक्षर इंग्रजी वर्णमालेत दोन स्थानांनी पुढे दिसणाऱ्या अक्षराने बदलले आहे. त्याचप्रमाणे ‘YELLOW’ ला ‘XMEDPC’ असे कोड केले जाईल.

Q2: जर 6 × 2 = 14, 9 × 5 = 47, आणि 12 × 7 = 86, तर 10 × 3 किती?
a) 30
b) 32
c) 34
d) 16
उत्तर: b) 32
स्पष्टीकरण: पॅटर्न दोन संख्यांच्या गुणाकाराच्या परिणामात 2 जोडत आहे. तर, 10 × 3 = 30 + 2 = 32.

Q3: खालील शब्दांची अर्थपूर्ण क्रमाने मांडणी करा:
1. जहाज
2. समुद्र
3. महासागर
4. बोट
a) 4, 2, 3, 1
b) 3, 1, 2, 4
c) 1, 2, 3, 4
d) 2, 1, 3, 4
उत्तर: b) 3, 1, 2, 4

स्पष्टीकरण: महासागर (मोठा पाण्याचा भाग) → जहाज (समुद्रात वापरले जाणारे वाहन) → समुद्र (लहान पाण्याचा भाग) → बोट (समुद्र/नदीमध्ये वापरले जाणारे वाहन).

Q4: जर ‘APPLE’ ला ‘5’ आणि ‘ORANGE’ ला ‘6’ लिहिले तर ‘POTATOES’ म्हणजे काय?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
उत्तर: d) 8

स्पष्टीकरण: संख्या शब्दातील अक्षरांच्या संख्येशी संबंधित आहे. तर, ‘POTATOES’ मध्ये 8 अक्षरे आहेत, म्हणून ती ‘8’ आहे.

Q5: जर ‘DOG’ ला ’23’ असे कोड केले असेल, तर ‘CAT’ कसे कोड केले जाते?
a) 20
b) 21
c) 22
d) 24
उत्तर: b) 21
स्पष्टीकरण: संख्या इंग्रजी वर्णमालेतील अक्षरांची स्थिती दर्शवते (D = 4, O = 15, G = 7, म्हणून 4 + 15 + 7 = 26 – 3 = 23). त्याचप्रमाणे, C = 3, A = 1, T = 20, तर 3 + 1 + 20 = 24-3=21.

Q6: जर सर्व गुलाब फुले असतील आणि काही फुले लाल असतील, तर खालीलपैकी कोणते विधान खरे आहे?
a) सर्व गुलाब लाल असतात.
b) काही गुलाब लाल असतात.
c) सर्व लाल गोष्टी गुलाब आहेत.
d) काही लाल गोष्टी म्हणजे गुलाब.
उत्तर: b) काही गुलाब लाल असतात.
स्पष्टीकरण: दिलेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट होते की काही फुले लाल असतात, त्यामुळे काही गुलाब (जे फुले असतात) लाल असतात हे खरे आहे.

Q7: जर ‘ABC’ ‘ZYX’ असे लिहिले असेल, तर ‘PQR’ कसे लिहिले जाईल?
a) KLJ
b) QPS
c) JKL
d) JLK
उत्तर: c) JKL
स्पष्टीकरण: अक्षरे उलट क्रमाने लिहिलेली आहेत.

Q8: जर 8 × 4 = 40, 6 × 3 = 24, आणि 7 × 5 = 42, तर 9 × 6 किती?
a) 56
b) 60
c) 54
d) 64
उत्तर: b) 60
स्पष्टीकरण: पॅटर्न म्हणजे दोन संख्यांचा गुणाकार करणे आणि नंतर निकालात पहिली संख्या जोडणे. तर, 9 × 6 = 54 + 6 = 60.

Q9: जर ‘A’ ला 1, ‘B’ ला 2 असे कोड केले असेल, तर ‘MANGO’ साठी कोड काय आहे?
a) 44
b) 47
c) 49
d) 57
उत्तर: c) 49
स्पष्टीकरण: M = 13, A = 1, N = 14, G = 7, O = 15. तर, ‘MANGO’ साठी कोड 13 + 1 + 14 + 7 + 15 = 49 आहे.

Q10: जर 5 – 3 = 16 आणि 8 – 4 = 48, तर 7 – 2 = ?
a) 30
b) 45
c) 50
d) 60
उत्तर: b) 45
स्पष्टीकरण: नमुना (a – b) × (a + b) आहे. तर, 7 – 2 = (7 – 2) × (7 + 2) = 5 × 9 = 45.

Q11: जर सर्व मांजरी झाडावर चढू शकतात आणि मिटन्स एक मांजर आहे, तर तुम्ही काय अंदाज लावू शकता?
a) मिटन्स झाडांवर चढू शकतात.
b) मिटन्स झाडावर चढू शकत नाहीत.
c) काही मांजरी झाडांवर चढू शकतात.
d) वरीलपैकी काहीही नाही.
उत्तरः a) मिटेन्स झाडांवर चढू शकतात.

स्पष्टीकरण: दिलेल्या विधानानुसार, सर्व मांजरी झाडावर चढू शकतात. म्हणून, जर मिटन्स एक मांजर असेल तर, मिटन्स झाडांवर चढू शकतात.

Q12: खालील यादीमध्ये कोणता शब्द नाही: सफरचंद, संत्रा, केळी, गाजर?
a) सफरचंद
b) संत्रा
c) केळी
d) गाजर
उत्तर: d) गाजर

स्पष्टीकरण: पहिले तीन पदार्थ फळे आहेत, तर गाजर ही भाजी आहे.

Q13: ZEBRA हे YDCAQ असे लिहिले तर TIGER कसे लिहिले जाते?
a) SHFDQ
b) SHFDP
c) SHEDQ
d) SHEDP
उत्तर: a) SHFDQ

स्पष्टीकरण: “ZEBRA” मधील प्रत्येक अक्षर त्याच्या आधीच्या अक्षराने बदलले आहे. त्यामुळे, TIGER SHFDQ होतो.

Q14: जर 5 + 3 = 40, 7 + 2 = 63, 6 + 5 = 66 असेल, तर 8 + 4= ?
a) 84
b) 44
c) 96
d) 32
उत्तर: c) 96

स्पष्टीकरण: प्रत्येक समीकरण या पॅटर्नचे अनुसरण करते: (a + b) * (a). तर, 8 + 4 * 8 = 68.

Q15: 40 लोकांच्या गटात, 25 स्पॅनिश बोलू शकतात, 20 फ्रेंच बोलू शकतात आणि 15 दोन्ही भाषा बोलू शकतात. गटातील किती लोक दोन्ही भाषा बोलू शकत नाहीत?
a) 5
b) 10
c) 15
d) 20
उत्तर: b) 10

स्पष्टीकरण: समावेश-वगळण्याच्या तत्त्वाचा वापर करून, एकूण = स्पॅनिश + फ्रेंच – (दोन्ही). तर, 25 + 20 – 15 = 30. म्हणून, 40 – 30 = 10 दोन्ही भाषा बोलू शकत नाहीत.

Q16: जर सर्व मांजरींना शेपटी असेल आणि फ्लफी मांजर असेल तर तुम्ही काय अंदाज लावू शकता?
a) फ्लफीला शेपटी असते.
b) फ्लफीला शेपूट नसते.
c) काही मांजरींना शेपटी असतात.
d) वरीलपैकी काहीही नाही.
उत्तर: a) फ्लफीला शेपटी असते.

स्पष्टीकरण: दिलेल्या विधानानुसार, सर्व मांजरींना शेपटी असतात. म्हणून, जर फ्लफी एक मांजर असेल तर फ्लफीला शेपूट आहे.

Q17: जर वर्तुळ गोलाकार असेल, तर चौरस असेल?
a) घन
b) आयत
c) बहुभुज
d) पिरॅमिड
उत्तर: a) घन

स्पष्टीकरण: वर्तुळ हा 2D आकार असतो आणि गोल त्याचा 3D भाग असतो. त्याचप्रमाणे, चौरस हा 2D आकार आहे आणि घन हा त्याचा 3D भाग आहे.

Q18: जर RED ला 672 असे कोड केले असेल, तर तुम्ही BLUE कसे कोड कराल?
a) 425
b) 952
c) 410
d) 293
उत्तर: c) 410

स्पष्टीकरण: प्रत्येक अक्षराला एक संख्या दिली जाते (A=1, B=2, इ.) आणि नंतर नियुक्त केलेल्या संख्येची बेरीज आणि शब्दात त्याचे स्थान (R=18, E=5, D=4). तर, RED = (181)+(52)+(43) = 276. त्याचप्रमाणे, BLUE = (21)+(122)+(213)+(54) = 410.

Q19: जर 8 + 8 = 7, 6 + 6 = 3, 7 + 7 = 5, तर 5 + 5 = ?
a) 1
b) 10
c) 7
d) 6
उत्तर: a) 1

स्पष्टीकरण: आपण प्रत्येक समीकरण पाहिल्यास, अंकांची बेरीज हे उत्तर आहे. तर, 5 + 5 = 10, आणि 1 + 0 ची बेरीज 1 आहे.

Q20: केनेल कुत्र्यासाठी आहे, तर पक्ष्यासाठी काय आहे?
a) घरटे
b) कोप
c) पिंजरा
d) स्टेबल
उत्तर: a) घरटे

स्पष्टीकरण: A dog stays in a kennel, and a bird stays in a nest.

मराठी  वेब लिंक ॲप लिंक
टॉप 20 रिझनिंग MCQ क्लिक करा क्लिक करा

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्राचा महापॅक
महाराष्ट्राचा महापॅक

 

Sharing is caring!