Marathi govt jobs   »   SIMPLIFICATION Daily Quiz In Marathi |...

SIMPLIFICATION Daily Quiz In Marathi | 22 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk

SIMPLIFICATION Daily Quiz In Marathi | 22 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_2.1

 

Quantitative Aptitude दैनिक क्विझ मराठीमध्ये: 22 जून 2021

 

IBPS RRB च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Quantitative Aptitude बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील 22 जून 2021 ची Quantitative Aptitude ची दैनिक क्विझ पहा.

subject – simplification

 

Direction (1-15): प्रश्नचिन्हाच्या ठिकाणी काय येईल:
Q1. (318 ×48)/(12×?) + 12.8 (3)^3 = (14) 2
(a)13
(b)8
(c)9
(d)17
(e)22

Q2. 6 {3/5+3 4/5-4 4/5+ ?=8 7/10}
(a)-22
(b)19
(c)5
(d) 3
(e)5

Q3.  55% of 540 + 33 1/3% of 183 + √(?)= (19)2
(a)196
(b)144
(c)225
(d)240
(e)186

Q4. . 55% of 540 + 33 1/3% of 183 + √(?)= (19)2
(a)2
(b)17
(c)25
(d)5
(e)9

Q5. 34 – 23 + ? = 17×6
(a)16
(b)12
(c)19
(d)23
(e)10

Q6.4 7/12+6 5/6–8 3/4=?+1 2/3
(a) 2
(b) 1
(c) 3
(d) 4
(e) 5

Q7. 25.4 ×8+49.7 ×4+ ?= (22)2
(a) 80
(b) 84
(c) 78
(d) 82
(e) 75

Q8. 645 + 456 – 987 – √(?)= (3)4

(a) 1024
(b) 256
(c) 729
(d) 931
(e) 1089

 

Q9. 810 – 756 + ? = 10.5 % 1050
(a) 49.25
(b) 68.25
(c) 56.25
(d) 48.25

(e) 55.25

Q10. 333 ÷3+752 ÷ 16 + ? = 32 ×20
(a) 482
(b) 692
(c) 548
(d) 456
(e) 582

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

 

SIMPLIFICATION Daily Quiz In Marathi | 22 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_3.1

SIMPLIFICATION Daily Quiz In Marathi | 22 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_4.1

S10. Ans.(a)

Sol.

333 ÷ 3 + 752 ÷ 16 + ? = 32 × 20

111 + 47 + ? = 640

? = 482

 

adda247

Sharing is caring!