Marathi govt jobs   »   Reasoning Quiz For Talathi / Police...

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 17 July 2021

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 17 July 2021_2.1

 

Reasoning  दैनिक क्विझ मराठीमध्ये

 

तलाठी / पोलीस भरती च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Reasoning बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील Reasoning ची दैनिक क्विझ पहा.

 

Q1. मालिका पूर्ण करणार्या दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडा.
WYV, ?, IKH, BDA
(a) OPR
(b) ROP
(c) PRO
(d) OQN

 

Q2. मालिका पूर्ण करणार्या दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडा.
DWEV, FUGT, HSIR, ?
(a) JKQP
(b) JPQK
(c) JPKQ
(d) JQKP

 

Q3. मालिका पूर्ण करणार् या दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडा.
a, r, c, s, e, t, g, ___, ___

(a) x, z
(b) u, i
(c) w, y
(d) v, b

 

Q4. मालिका पूर्ण करणार् या दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडा.
AB/C, ZY/X, DE/F, WV/U, GH/I, ?/?
(a) SR/Q
(b) ST/R
(c) TS/R
(d) RS/Q

 

Q5. मालिका पूर्ण करणार् या दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडा.

DF, GJ, KM, NQ, RT, ?
(a) EI
(b) UV
(c) XY
(d) UX

 

Q6. मालिका पूर्ण करणार्या दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडा.
(a) FGH
(b) RST
(c) TUV
(d) QRS

 

Q7. मालिका पूर्ण करणार्या दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडा.
w_uww_ _w_xuw_x_w

(a) xuwuwx
(b) xwuuxw
(c) xxuwwu
(d) xxwwuu

 

Q8. मालिका पूर्ण करणार्या दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडा.
___a__aaaba___ ____ba___ab___
(a) abaaaa
(b) abaaba
(c) aababa
(d) ababaa

 

Q9. मालिका मध्ये एकाने जवळील अक्षरे दरम्यान वगळलेल्या अक्षरची संख्या सतत वाढत जाते. वरील नियमानंतर संच ओळखा.

(a) AEIMQU
(b) EHKNQT
(c) DINSXC
(d) FHKOTZ

 

Q10. दिलेल्या प्रतिसादांपैकी कोणता प्रतिसाद खालील शब्दांचा अर्थपूर्ण क्रम असेल?
a. Elephant
b. Cat
c. Mosquito
d. Tiger
e. Whale
(a) e, c, a, b, d
(b) a, c, e, d, b
(c) c, b, d, a, e
(d) b, e, a, d, c

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

 

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 17 July 2021_3.1

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 17 July 2021_4.1

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 17 July 2021_5.1

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 17 July 2021_6.1

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 17 July 2021_7.1

 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

आता सगळे अपडेट्स आपल्या Adda-247-मराठी App वर
अँप डाउनलोड करण्यासाठी

मासिक चालू घडामोडी मराठी मध्ये, Download करा 

Sharing is caring!