Marathi govt jobs   »   Reasoning Daily Quiz In Marathi |...

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 18 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 18 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_2.1

 

Reasoning दैनिक क्विझ मराठीमध्ये: 18 जून 2021

 

IBPS RRB च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Reasoning बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील 18 जून 2021 ची Reasoning ची दैनिक क्विझ पहा.

 

Directions (1-5): खालील माहितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या: पायल A बिंदूवरून चालायला सुरुवात करते. पूर्व दिशेने 8 मीटर चालते आणि बिंदू B वर पोहोचते. बिंदू B पासून ती डावीकडे वळण घेते आणि पॉईंट C वर पोहोचण्यासाठी 10 मीटर चालते, नंतर सलग दोन उजवे वळण घेते आणि तिची मैत्रीण निशाच्या घरी पोहोचण्यासाठी अनुक्रमे 6 मीटर आणि 14 मीटर चालते. अपर्णा पॉईंट P पासून दक्षिण दिशेने चालायला लागते आणि पॉईंट Q वर पोहोचण्यासाठी 5 मीटर चालते, नंतर उजवीकडे वळण घेते आणि पॉईंट R वर पोहोचण्यासाठी 6 मीटर चालते. बिंदू R पासून ती डावीकडे वळण घेते आणि पॉईंट S वर पोहोचण्यासाठी 7 मीटर चालते. पॉईंट S पासून ती उजवीकडे वळते आणि 24 मीटर चालते आणि पॉईंट T वर पोहोचते, नंतर शेवटी डावीकडे वळण घेते आणि तिची मैत्रीण निशाच्या घरी पोहोचण्यासाठी 7 मीटर चालते.

Q1. पॉईंट C ते पॉईंट R मधील अंतर काय आहे?
(a) 12मी.
(b) 28मी.
(c) 30मी.
(d) 20मी.
(e) यापैकी काहीही नाही

Q2. पॉईंट S आणि निशाच्या घरामधील सर्वात कमी अंतर काय आहे?
(a) 49मी.
(b) 25मी.
(c) 16मी.
(d) 30मी.
(e) यापैकी काहीही नाही

Q3. बिंदू B च्या संदर्भात बिंदू P ची दिशा काय आहे?
(a) नैऋत्य
(b) उत्तर
(c) पूर्व
(d) ईशान्य
(e) यापैकी काहीही नाही

Q4. बिंदू B च्या संदर्भात बिंदू T मधील दिशा आणि अंतर काय आहे?
(a) 3√5मी., नैऋत्य
(b) 45मी., पूर्व
(c) 3√5मी., ईशान्य
(d) 35मी. पश्चिम
(e) यापैकी काहीही नाही

Q5. P बिंदूच्या संदर्भात बिंदू T ची दिशा काय आहे?
(a) दक्षिण
(b) नैऋत्य
(c) ईशान्य
(d) पश्चिम
(e) यापैकी काहीही नाही

Directions (6-9): माहितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या. पॉईंट B , A च्या उत्तरेस 10 मीटर आहे. पॉईंट C, D च्या दक्षिणेस 24 मीटर आहे जो E च्या 5 मीटर पूर्वेला आहे. पॉईंट G, F च्या पश्चिमेला 5 मीटर आहे. बिंदू C, B च्या पूर्वेकडे 15 मीटर आहे. पॉईंट F बिंदू E च्या 12 मीटर दक्षिणेस आहे.

Q6. G आणि B मधील सर्वात कमी अंतर काय आहे?
(a) 14मी.
(b) 11मी.
(c) 13मी.
(d)10मी.
(e) 5मी.

Q7. G च्या संदर्भात E ची दिशा काय आहे?
(a) नैऋत्य
(b) ईशान्य
(c) दक्षिण
(d) उत्तर
(e) वायव्य

Q8. जर पॉईंट H, C च्या उत्तरेस 8 मीटर असेल, तर B च्या संदर्भात पॉईंट H ची दिशा आणि अंतर काय आहे?
(a) 12मी., ईशान्य
(b) 7मी. उत्तर
(c) 15मी., नैऋत्य
(d) 17मी. ईशान्य
(e) 10मी., वायव्य

Q9. F च्या संदर्भात A ची दिशा काय आहे?
(a) आग्नेय
(b) वायव्य
(c) नैऋत्य
(d) उत्तर
(e) दक्षिण

Q10. जर A@B अर्थ ‘B, A च्या पश्चिमेकडे आहे’, तर A#B म्हणजे ‘A, B च्या दक्षिणेस आहे’, A% B म्हणजे ‘A, B च्या पूर्वेकडे आहे’ आणि A&B म्हणजे ‘A, B च्या उत्तरेस आहे’. मग दिलेल्या अभिव्यक्तीत R च्या संदर्भात P ची दिशा काय आहे- P % Q # S @ R
(a) उत्तर
(b) दक्षिण
(c) ईशान्य
(d) नैऋत्य
(e) आग्नेय

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

YouTube channel- Adda247 Marathi Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 18 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_3.1

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 18 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_4.1

Use Coupon code: HAPPY

आणि मिळवा 75% डिस्काउंट

आता तुमच्या घरी लाइव्ह वर्ग मराठीत उपलब्ध आहेत

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

SBI लिपिक फाउंडेशन बॅच | द्विभाषिक 

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

IBPS RRB PO आणि Clerk – प्रिलिम्स लक्ष्य बॅच द्विभाषिक (इंग्रजी आणि मराठी)

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

 

 

Sharing is caring!