Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   RBI Assistant Exam Analysis 2022

RBI Assistant Exam Analysis 2022 Shift 2, 26th March | RBI सहाय्यक परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 2, 26 मार्च

RBI Assistant Exam Analysis 2022: 2nd shift of RBI Assistant Exam 2022 successfully conducted on 26th March 2022. In this article you will get RBI Assistant Exam Analysis 2022 in detail. Along with this you will get overall good attempts, and subject-wise RBI Assistant Exam Analysis 2022.

RBI Assistant Exam Analysis 2022
Category Exam Analysis
Exam RBI Assistant Exam 2022
Exam Date 26th March 2022
Shift Shift 2

RBI Assistant Exam Analysis 2022 Shift 2 | RBI सहाय्यक परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 2

RBI Assistant Exam Analysis 2022, Shift 3: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने RBI Assistant Prelims Exam 2022 ची दुसरी शिफ्ट यशस्वीरित्या पार पाडली आहे. परीक्षेत बसलेल्या उमेदवारांच्या पुनरावलोकनानुसार दुसऱ्या शिफ्टची एकूण difficulty level, easy होती. RBI Assistant Prelims Exam Analysis 2022, Shift 2 ची आतुरतेने वाट पाहणारे उमेदवार परीक्षेचे तपशीलवार विभागवार विश्लेषण मिळवण्यासाठी खालील लेख पाहू शकतात. हे विश्लेषण बँकिंग परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी उपयुक्त आहे, कारण यामुळे त्यांना परीक्षेच्या कठीण पातळीचे विहंगावलोकन मिळेल.

RBI Assistant Prelims Exam Analysis 2022, Shift 1

RBI Assistant Prelims Exam Analysis 2022, Shift 3

RBI Assistant Exam Analysis 2022 Shift 2, 26th March: Difficulty Level | काठीण्यपातळी

RBI Assistant Exam Analysis 2022 Shift 2, 26th March: टीम Adda247 ने RBI असिस्टंट प्रिलिम्स परीक्षेच्या दुसऱ्या  शिफ्टमध्ये बसलेल्या उमेदवारांचे विश्लेषण जाणून घेतले आहे, विद्यार्थ्यांच्या मते, या शिफ्टची एकूणच difficulty level, easy होती. उमेदवारा खालील तक्त्यामध्ये प्रदान केलेल्या परीक्षेची विभागनिहाय अडचण पातळी देखील पाहू शकतात.
RBI Assistant Exam Analysis 2022 Shift 2: Difficulty Level
Name Of The Section Difficulty Level
English Language Easy
Quantitative Aptitude Easy to Moderate
Reasoning Ability Easy

RBI Assistant Exam Analysis 2022 Shift 2: Good Attempts | चांगले प्रयत्न

परीक्षेची काठीण्य पातळी जाणून घेतल्यानंतर, आपण good attempts ची संख्या पाहू या. आम्ही परीक्षेच्या काठीण्य पातळीच्या आधारे आणि परीक्षेत इच्छुकांनी प्रयत्न केलेल्या प्रश्नांच्या सरासरीच्या आधारावर good attempts ची संख्या दिली आहे. रिक्‍त पदांची संख्‍या, परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांची संख्‍या आणि परीक्षेची काठीण्य पातळी यावर आधारित good attempts ची संख्‍या ठरवली जाते.

RBI Assistant Exam Analysis 2022 Shift 2: Good Attempts
Name Of The Section Good Attempts
English Language 26-28
Quantitative Aptitude 28-30
Reasoning Ability 30-32
Total 84-95

RBI Assistant Exam Analysis, Shift 2 2022: Section Wise Analysis | विभागवार विश्लेषण

आता, खाली दिलेल्या तक्त्यावरून विभागवार RBI Assistant Prelims Exam analysis करू. विभागवार विश्लेषणामध्ये, आम्ही प्रश्नांचा प्रकार आणि परीक्षेत विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या समाविष्ट करू. हे तपशीलवार विभागवार विश्लेषण उमेदवारांना RBI असिस्टंट प्रिलिम्स परीक्षा 2022 च्या दुसऱ्या शिफ्टची स्पष्ट दृष्टी मिळविण्यात मदत करेल.

Adda247 App
Adda247 Application

RBI Assistant Exam Analysis 2022 Shift 2: Reasoning Ability

Name Of The Topic No. Of Questions
Tabular Puzzle 5
Days Based Puzzle 5
Flat & Floor Puzzle 5
Alphanumeric Series 5
Chinese Coding-Decoding 5
Blood Relation 3
Direction & Distance 4
Word Based 1
Number Based 1
Simple Coding 1
Total 35

RBI Assistant Exam Analysis 2022 Shift 2: Quantitative Aptitude

Name Of The Topic No. Of Questions
Tabular Data Interpretation 5
Case let Data Interpretation 5
Simplification 10
Quadratic Equation 5
Arithmetic 10
Total 35

RBI Assistant Exam Analysis 2022 Shift 2: English Language

Name Of The Topic No. Of Questions
Reading Comprehension 10
Error Detection 4
Misspelt 3
Para Jumble 5
Sentence Rearrangement 5
Word Usage 3
Total 30

FAQs: RBI Assistant Exam Analysis 2022 Shift 2

Q. RBI असिस्टंट प्रिलिम्स परीक्षा 2022 ची एकूण difficulty level काय होती?

Ans: RBI असिस्टंट प्रिलिम्स परीक्षा 2022 ची एकूण difficulty level, easy होती.

Q. RBI Assistant Exam 2022 मध्ये काही विभागीय वेळ आहे का?

Ans: होय, प्रत्येक विभागासाठी 20 मिनिटांची विभागीय वेळ आहे.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Maharashtra Exam Prime Pack
Maharashtra Exam Prime Pack

Sharing is caring!

FAQs

What was the overall difficulty level of the RBI Assistant Exam 2022?

The overall difficulty level of the RBI Assistant Exam 2022 was Easy.

Is there any sectional timing in the RBI Assistant Exam 2022?

Yes, there is a sectional timing of 20 minutes for each section.