Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   RBI Assistant Exam Analysis 2022

RBI Assistant Exam Analysis 2022 Shift 1, 26th March | RBI सहाय्यक परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1, 26 मार्च

RBI Assistant Exam Analysis 2022: 1st shift of RBI Assistant Exam 2022 successfully conducted on 26th March 2022. In this article you will get RBI Assistant Exam Analysis 2022 in detail. Along with this you will get overall good attempts, and subject-wise RBI Assistant Exam Analysis 2022.

RBI Assistant Exam Analysis 2022
Category Exam Analysis
Exam RBI Assistant Exam 2022
Exam Date 26th March 2022
Shift Shift 1

RBI Assistant Exam Analysis 2022 Shift 1 | RBI सहाय्यक परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1

RBI Assistant Exam Analysis 2022, Shift 1: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने RBI Assistant Prelims Exam 2022 ची 1ली शिफ्ट यशस्वीरित्या पार पाडली आहे. परीक्षेत बसलेल्या उमेदवारांच्या पुनरावलोकनानुसार 1ल्या शिफ्टची एकूण difficulty level, easy होती. RBI Assistant Prelims Exam Analysis 2022, Shift 1 ची आतुरतेने वाट पाहणारे उमेदवार परीक्षेचे तपशीलवार विभागवार विश्लेषण मिळवण्यासाठी खालील लेख पाहू शकतात. हे विश्लेषण बँकिंग परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी उपयुक्त आहे, कारण यामुळे त्यांना परीक्षेच्या कठीण पातळीचे विहंगावलोकन मिळेल.

RBI Assistant Exam Analysis 2022 Shift 1, 26th March: Difficulty Level | काठीण्यपातळी

RBI Assistant Exam Analysis 2022 Shift 1, 26th March: टीम Adda247 ने RBI असिस्टंट प्रिलिम्स परीक्षेच्या 1ल्या शिफ्टमध्ये बसलेल्या उमेदवारांचे विश्लेषण जाणून घेतले आहे, विद्यार्थ्यांच्या मते, या शिफ्टची एकूणच difficulty level, easy होती . उमेदवारा खालील तक्त्यामध्ये प्रदान केलेल्या परीक्षेची विभागनिहाय अडचण पातळी देखील पाहू शकतात.
Sections Difficulty level
Quantitative aptitude Easy to Moderate
Reasoning ability Easy
English language Easy
Overall Easy

RBI Assistant Exam Analysis 2022 Shift 1: Good Attempts | चांगले प्रयत्न

परीक्षेची काठीण्य पातळी जाणून घेतल्यानंतर, आपण good attempts ची संख्या पाहू या. आम्ही परीक्षेच्या काठीण्य पातळीच्या आधारे आणि परीक्षेत इच्छुकांनी प्रयत्न केलेल्या प्रश्नांच्या सरासरीच्या आधारावर good attempts ची संख्या दिली आहे. रिक्‍त पदांची संख्‍या, परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांची संख्‍या आणि परीक्षेची काठीण्य पातळी यावर आधारित good attempts ची संख्‍या ठरवली जाते.

Section No. Of Good attempts
Quantitative aptitude 29-31
Reasoning ability 30-32
English language 26-28
Overall 89-95

RBI Assistant Exam Analysis, Shift 1 2022: Section Wise Analysis | विभागवार विश्लेषण

आता, खाली दिलेल्या तक्त्यावरून विभागवार RBI Assistant Prelims Exam analysis करू. विभागवार विश्लेषणामध्ये, आम्ही प्रश्नांचा प्रकार आणि परीक्षेत विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या समाविष्ट करू. हे तपशीलवार विभागवार विश्लेषण उमेदवारांना RBI असिस्टंट प्रिलिम्स परीक्षा 2022 च्या पहिल्या शिफ्टची स्पष्ट दृष्टी मिळविण्यात मदत करेल.

Adda247 App
Adda247 Application

RBI Assistant Exam Analysis 2022 Shift 1: Reasoning Ability

Topics Number of Questions
Linear Seating Arrangement (7 Persons Facing North) 5
Circular Seating Arrangement (8 Persons) 5
Tabular Based Puzzle 5
Inequality 2
Blood Relation (Family Tree) 3
Direction Sense 3
Alphanumeric Series 5
3 Digit Numeric Series 5
Meaningful Based (EARN) 1
Word Based (REMAINDER) 1
Total 35

RBI Assistant Exam Analysis 2022 Shift 1: Quantitative Aptitude

Topic Number of Questions
Line Graph Data Interpretation 5
Simplification 12
Missing Number Series 5
Arithmetic 13
Total 35

RBI Assistant Exam Analysis 2022 Shift 1: English Language

Synonyms from RC:

  • Oversight
  • Soaked
Topics Number of Questions
Reading Comprehension 9
Error (Choos the Right Statement) 4
Single Fillers 5
Sentence Improvement 5
Para Jumble 5
Word Usage- Callous, Issue 2
Total 30

FAQs: RBI Assistant Exam Analysis 2022 Shift 1

Q. RBI असिस्टंट प्रिलिम्स परीक्षा 2022 ची एकूण difficulty level काय होती?

Ans: RBI असिस्टंट प्रिलिम्स परीक्षा 2022 ची एकूण difficulty level, easy होती.

Q. कोणता विभाग सर्वात सोपा होता?

Ans: उत्तर इंग्रजी भाषा हा सर्वात सोपा विभाग होता.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Maharashtra Exam Prime Pack
Maharashtra Exam Prime Pack

Sharing is caring!

FAQs

What was the overall difficulty level of the RBI Assistant Prelims Exam 2022?

The overall difficulty level of the exam was Easy.

Which section was the easiest?

The English Language was the easiest section.