Marathi govt jobs   »   Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi...

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 26 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 26 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_2.1

 

Quantitative Aptitude दैनिक क्विझ मराठीमध्ये

IBPS RRB च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Quantitative Aptitude बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील Quantitative Aptitude ची दैनिक क्विझ पहा.

 

Directions (1-5): खालील उदाहरणे सोडवा.
Q1. (841 ÷ 29) + (34 × 5) – (23 × 5) =?
(a) 88
(b) 81
(c) 84
(d) 78
(e) 72

 

Q2. ? ² = 40% of 420 + 44% of 200
(a) 24
(b) 12
(c) 8
(d) 16
(e) 416

 

Q3. 343 + 243 + 512 = 20% of ?
(a) 4590
(b) 5490
(c) 6490
(d) 6140
(e) 5290

 

Q4. (0.3)^3×(0.09)×(0.027)=(0.0081)^(?+2)
(a) 0
(b) 1
(c) 2
(d) 3
(e) 4

 

Q5. ∛1728+√784+√1296= ? + ∛512
(a) 86
(b) 68
(c) 74
(d) 72
(e) 64

 

Q6. 13% of 400 + 17% of 500 =? + 44% of 625
(a) –138
(b) 138
(c) –136
(d) 136
(e) –134

 

Q7. 24% of 125 + 48% 150 =?
(a) 106
(b) 108
(c) 104
(d) 112
(e) 102

 

Q8. 2 1/3 of 4 2/7 of 3 1/3 of 81 =?
(a) 2900
(b) 2500
(c) 2700
(d) 2300
(e) 2400

 

Q9. 90 × 70 ÷ 14 + 13 – 28 =? – 30% of 250
(a) 410
(b) 510
(c) 610
(d) 710
(e) 530

 

Q10. 3 1/2+4 3/4-4 3/5= ? -5 1/2
(a) 9 3/20
(b) 6 2/5
(c) 11 3/20
(d) 12 3/20
(e) 9 3/10

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

Solution

S1. Ans.(c)
Sol. ? = 29 + 170 – 115
= 84

 

S2. Ans.(d)
Sol. ?² = 40/100×420+44/100×200
= 168 + 88
= 256
⇒ ? = ± 16

 

S3. Ans.(b)
Sol. 20/100×?=1098
⇒ ? = 5490

 

S4. Ans.(a)
Sol. 3^(4(?+2))/10^(4(?+2)) =(3^3×3^2×3^3)/(10^3×10^2×10^3 )
(0.3)^(4(?+2))=3^8/10^8 =(0.3)^8
⇒ 4(? + 2) = 8
⇒ ? = 0

 

S5. Ans.(b)
Sol. ? = 12 + 28 + 36 – 8
= 76 – 8
= 68

 

S6. Ans.(a)
Sol. ? = 13 × 4 + 17 × 5 – 44 ×625/100
= – 138

 

S7. Ans.(e)
Sol. ? = 24/100×125+48/100×150
= 10200/100
= 102

 

S8. Ans.(c)
Sol. ? = 7/3×30/7×10/3×81
= 2700

 

S9. Ans.(b)
Sol. ? = 450 + 13 – 28 + 75
= 510

 

S10. Ans.(a)
Sol. ? = (3 + 4 – 4 + 5) + (1/2+3/4-3/5+1/2)
= 8 + (23/20)
= 9 3/20

 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

आता सगळे अपडेट्स आपल्या Adda-247-मराठी App वर
अँप डाउनलोड करण्यासाठी

मासिक चालू घडामोडी मराठी मध्ये, Download करा 

adda247

Sharing is caring!