Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   MPSC Shorts | Group B and...

MPSC Shorts | Group B and C | CSAT | वर्ग, घन, वर्गमूळ आणि घनमूळ

MPSC Shorts | Group B and C

MPSC Shorts | Group B and C: MPSC परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर MPSC कॅलेंडर 2024 पाहिले असेल, तर आपल्याला माहितच असेल कि लवकरच MPSC दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा अधिसुचना 2024 जाहीर होणार आहे. त्यात भरपूर जागा असणार आहेत. त्यामुळे ही आपल्यासाठी एक सुवर्णसंधी असेल. MPSC दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेची तयारी करण्यासाठी आपल्याला योग्य मार्गदर्शनाची गरज आहे. त्यामुळे Adda247 आपल्यासाठी घेऊन येत आहेत MPSC Shorts | Group B and C. या मध्ये रोज आपल्याला परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील वेगवेगळ्या विषयांवर शॉर्ट नोट्स मिळणार आहेत. आज या लेखात आपण वर्ग, घन, वर्गमूळ आणि घनमूळ बद्दल थोडक्यात माहिती घेणार आहोत.

MPSC Shorts | Group B and C: विहंगावलोकन

खालील तक्त्यात संक्षिप्त रुपात आपल्याला MPSC Shorts | Group B and C चे विहंगावलोकन मिळेल.

MPSC Shorts | Group B and C: विहंगावलोकन
श्रेणी अभ्यास साहित्य
उपयोगिता MPSC गट ब आणि क परीक्षा
विषय CSAT
टॉपिक वर्ग, घन, वर्गमूळ आणि घनमूळ

वर्ग: 1 ते 30 संख्येचा वर्ग (1-30 Squares)

जेव्हा आपण पूर्णांक संख्येला स्वतःनेच गुणाकार करतो तेव्हा आपल्याला मिळणारे मूल्य हे त्या पूर्णांकाचा वर्ग असतो. उदाहरणार्थ, 8 पूर्णांक आहे. 8 × 8 = 64, 8 चा वर्ग आहे.

जर ‘x’ ही संख्या असेल, तर त्याचा वर्ग ‘x²’ ने दर्शविला जाईल.

1 ते 30 चे वर्ग संख्या (1-30 Squares): (x²) = 1 to 30
1² = 1 11² =121 21² =441
2² = 4 12² =144 22² =484
3² =9 13² =169 23² =529
4²= 16 14² =196 24² =576
5² =25 15² =225 25² =625
6² =36 16² =256 26² =676
7² =49 17² =289 27² = 729
8² =64 18² =324 28² = 784
9² =81 19² =361 29² = 841
10² =100 20² =400 30²= 900

वर्गमूळ: 1 ते 30 संख्येचे वर्गमूळ (1-30 Square Roots)

1 ते 30 संख्येचे वर्गमूळ (1-30 Square Root): √x = 1 to 30
√1 = 1 √11 = 3.317 √21 = 4.583
√2 = 1.414 √12 = 3.464 √22 = 4.690
√4 = 2 √13 = 3.606 √23 = 4.796
√3 = 1.732 √14 = 3.742 √24 = 4.899
√5 = 2.236 √15 = 3.873 √25 = 5
√6 = 2.449 √16 = 4 √26 = 5.099
√7 = 2.646 √17 = 4.123 √27 = 5.196
√8 = 2.828 √18 = 4.243 √28 = 5.292
√9 = 3 √19 = 4.359 √29 = 5.385
√10 = 3.162 √20 = 4.472 √30 = 5.477

घन: 1 ते 30 संख्येचा घन (1-30 Cubes)

जेव्हा आपण पूर्णांकाचा तीन वेळा गुणाकार करतो तेव्हा आपल्याला मिळणारे मूल्य हे त्या पूर्णांकाचे घन असते.
उदाहरणार्थ, 7 हा पूर्णांक आहे. 7 चा घन = 7×7×7 = 343 आहे.

जर ‘×’ पूर्णांक असेल, तर त्याचा घन ‘x³’ ने दर्शविला जातो.

1 ते 30 चे घन संख्या (1-30 Cubes): (x³) = 1 to 30
1³ = 1 11³ = 1331 21³ = 9261
2³ = 8 12³ = 1728 22³ = 10648
3³ = 27 13³ = 2197 23³ = 12167
4³ = 64 14³ = 2744 24³ = 13284
5³ = 125 15³ = 3375 25³ = 15625
6³ = 216 16³ = 4096 26³  = 17576
7³ = 343 17³ = 4913 27³  = 19683
8³ = 512 18³ = 5832 28³ = 21952
9³ = 729 19³ = 6859 29³ = 24389
10³ = 1000 20³ = 8000 30³ = 27000

घनमूळ : 1 ते 30 संख्येचे घनमूळ (1-30 Cube Roots)

घनमूळ : 1 ते 30 संख्येचे घनमूळ (1-30 Cube Roots)
∛1 = 1 ∛11 = 2.224 ∛21 = 2.759
∛2 = 1.26 ∛12 = 2.289 ∛22 = 2.802
∛3 = 1.442 ∛13 = 2.351 ∛23 = 2.844
∛4 = 1.587 ∛14 = 2.41 ∛24 = 2.884
∛5 = 1.71 ∛15 = 2.466 ∛25 = 2.924
∛6 = 1.817 ∛16 = 2.52 ∛26 = 2.962
∛7 = 1.913 ∛17 = 2.571 ∛27 = 3
∛8 = 2 ∛18 = 2.621 ∛28 = 3.037
∛9 = 2.08 ∛19 = 2.668 ∛29 = 3.072
∛10 = 2.154 ∛20 = 2.714 ∛30 = 3.107
महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

Sharing is caring!

FAQs

संख्येचा घन म्हणजे काय?

संख्येचा घन हा त्या संख्येचा तीन वेळा गुणाकार केल्याने होतो. उदाहरणार्थ, 2 चा घन 2 × 2 × 2 = 8 आहे. संख्येच्या घनाला संख्येची घन घात असेही म्हणतात.

संख्येचा वर्ग म्हणजे काय?

जेव्हा आपण पूर्णांक संख्येला स्वतःनेच गुणाकार करतो तेव्हा आपल्याला मिळणारे मूल्य हे त्या पूर्णांकाचा वर्ग असतो. उदाहरणार्थ, 8 पूर्णांक आहे. 8 × 8 = 64, 8 चा वर्ग आहे.