Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Mathematics Daily Quiz in Marathi

Mathematics Quiz in Marathi | 18 August 2021 | For MPSC Group B | मराठीत गणित प्रश्नमंजुषा | 18 ऑगस्ट 2021 | MPSC गट ब साठी

Mathematics Daily Quiz in Marathi

दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. Daily Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. Daily Quiz in Marathi चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण Daily Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. Daily Quiz in Marathi  ने केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट Daily Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी Daily Quiz in Marathi हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. Daily Quiz in Marathi आपली तयारी वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

 

Q1. कागदाच्या गठ्ठ्यांनी भरलेल्या बॉक्सचे वजन ३६ किलो आहे. जर बॉक्स आणि कागदाच्या बंडलचे वजन अनुक्रमे 3: 22 च्या प्रमाणात असेल, तर पेपर्सचे वजन (ग्रॅममध्ये) ___ आहे?
(a) 30680 ग्रॅम
(b) 30710 ग्रॅम
(c) 31500 ग्रॅम
(d) 31680 ग्रॅम

Q2. L, M आणि N मध्ये 340.68 रुपयांची रक्कम वितरित केली जाते अशा की L ला N पेक्षा 5.72 रुपये जास्त मिळतात आणि M ला L पेक्षा 2.24 रुपये जास्त मिळतात. N ला ____ मिळते?
(a) रु.. 109
(b) रु.. 110.90
(c) रु.. 113.56
(d) रु.. 114.72

Q3. 1:1:2 या गुणोत्तरात 126 रुपये किलो आणि 135 रुपये किलो चा चहा तिसऱ्या प्रकार मिसळला जातो. जर मिश्रण 153 रुपये प्रति किलो असेल, तर तिसर्या प्रकारची किंमत प्रति किलो असेल?
(a) रु.. 169.5
(b) रु.. 170.0
(c) रु.. 175.5
(d) रु.. 180.0

Q4. दोन संख्या गुणोत्तरात 17: 45. लहान संख्येपैकी एक तृतीयांश 15 ने मोठ्यापैकी 1/5 पेक्षा कमी आहे.लहान संख्या ___?
(a) 25
(b) 67
(c) 76
(d) 86

Q5. 1980 रुपये A, B आणि C मध्ये विभागले गेले आहेत जेणेकरून A चा अर्धा भाग, B चा एक तृतीयांश भाग आणि C चा एक सहावा भाग समान असेल. मग B चा भाग आहे?
(a) रु.. 660
(b) रु.. 540
(c) रु.. 360
(d) रु.. 1080

Q6. A,B,C या तीन व्यक्ती ज्यांचे वेतन एकत्रितपणे 72000 आहे ते अनुक्रमे 80, 85 आणि 75 टक्के पगार खर्च करतात. जर त्यांची बचत 8: 9: 20 या प्रमाणात असेल, तर A चा पगार आहे?
(a) रु.. 20,000
(b) रु.. 22,000
(c) रु.. 16,000
(d) रु.. 18,000

Q7. एका बॉक्समध्ये एक रुपया, 50 पैसे आणि 25 पैसे अशी 280 नाणी असतात. प्रत्येक प्रकारच्या नाण्यांची मूल्ये 8:4:3 या प्रमाणात आहेत. मग 50 पैसे नाणी संख्या?
(a) 90
(b) 80
(c) 70
(d) 60

Q8. A आणि B चे उत्पन्न गुणोत्तर 2: 3 आणि त्यांचे खर्च गुणोत्तर1: 2 मध्ये आहेत. जर प्रत्येकाने 24,000 बचत केली, तर A चे उत्पन्न शोधा?
(a) Rs. 24,000
(b) Rs. 72,000
(c) Rs. 19,200
(d) Rs. 48,000

Q9. 17: 24 गुणोत्तराच्या प्रत्येक टर्ममध्ये कोणती संख्या जोडली जावी किंवा वजा करावी जेणेकरून ती 1:2 च्या बरोबरीने होईल?
(a) 10 मिळवले
(b) 5 मिळवले

(c) 5 वजा केले
(d) 10 वजा केले

Q10. वडील आणि त्याच्या मुलाच्या वयाचे प्रमाण 10 वर्षे असेल म्हणून 5: 3, तर 10 वर्षांपूर्वी, ते 3:1 होते. आज मुलगा आणि वडील यांच्या वयाचे प्रमाण आहे?
(a) 1: 2
(b) 1: 3
(c) 2: 3
(d) 2: 5

S1.Ans. (d)
Sol. Weight of paper bundles = (kg
 ( gm
 31680 gm

S2.Ans. (a)
Sol. L = N + 5.72
M = L + 2.24
= N + 5.72 + 2.24
M = N + 7.96
L + M + N = 340.68
N + 5.72 + N + 7.96 + N = 340.68
 3N = 327
 N = Rs. 109

S3.Ans. (c)
Sol. Price of the third variety = x per kg.
 126 + 135 + 2x = 4 × 153
 261 + 2x = 612
 2x = 612 – 261 = 351
 x = 175.5

S4.Ans. (c)
Sol. Let the numbers be 17x and 45x respectively.

According to the question,
 Of 45x – of 17x = 15
 9x – = 15
 = 15
 10x = 15 × 3
 x =
So, the smaller no. is = 17x = 17 * =
= 76

S5.Ans. (b)
Sol. ATQ,
 = =
 A: B: C = 2: 3: 6
Sum of the terms of ratio = 2 + 3 + 6 = 11
Total amount = Rs. 1980
 B’s share = Rs. ( * 1980)
= Rs. 540

S6.Ans. (c)
Sol. If the salaries of A, B and C be Rs. x, Rs. y and Rs. z respectively,
Then
 :
 :

 x: y: z = 40: 60: 80
= 2: 3: 4
 A’s salary = * 72000
= Rs. 16000

S7.Ans. (b)
Sol. Ratio of the values of one rupee, 50 paise and 25 paise coins
= 8: 4: 3
Ratio of their number = 8: :
= 8: 4 × 2: 3 × 4
= 2: 2: 3
Sum of ratios = 2 + 2 + 3 = 7
So, Number of 50-paise coins = * 280 = 80

S8.Ans. (d)
Sol. Let the income of A and B be 2x and 3x.
And their expenditures be y and 2y respectively.
ATQ,
 2x – y = 24000 …(i)
 And 3x – 2y = 24000 …(ii)
By equation (i) × 2 – (ii),
4x – 2y – 3x + 2y = 24000
 x = 24000
 A’s income = 2 × 24000 = 48000

S9.Ans. (d)
Sol. Let the number x be added.
 =
 34 + 2x = 24 + x
 2x – x = 24 – 34

 x = –10
Hence, 10 should be subtracted.

S20.Ans. (a)
Sol. Let the age of father 10 years hence is 5x years, then age of son 10 years hence
will be 3x years.
According to the question,
 =
 =
 5x – 20 = 9x – 60
 4x = 40 or x = 10
Hence, required ratio = (3x – 10): (5x – 10)
= 20: 40
= 1: 2

 

 

Importance of Daily Quiz in Marathi | Daily Quiz in Marathi चे महत्त्व

दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन संचाच्या प्रश्नांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. Daily Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. Daily Quiz in Marathi चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

Daily Quiz in Marathi चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही Daily Quiz in Marathi आमच्या Adda247-मराठी App वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची Daily Quiz, Quiz ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

Maharashtra Mahapack
Maharashtra Mahapack

Sharing is caring!