Marathi govt jobs   »   Mathematics Quiz For Talathi / Police...

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 6 July 2021

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 6 July 2021_30.1

 

Mathematics  दैनिक क्विझ मराठीमध्ये

 

तलाठी / पोलीस भरती च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Reasoning बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील Reasoning ची दैनिक क्विझ पहा.

 

Q1. जर a/b = c/d = e/f = 3, तर (2a^2 + 3c^2 + 4e^2)/(2b^2 + 3d^2 + 4f^2 ) =?

(a) 4
(b) 9
(c) 27
(d) 81

Q2जर x/(2x^2 + 5x + 2 ) =1/6, तर (x +1/x) ?

(a) 2
(b) -2
(c)1/2
(d) -1/2

Q3. . जर a, b, c वास्तविक असेल आणि a^2 + b^2 + c^2 = 2 (a – b – c) – 3, मग 2a – 3b + 4c. चे मूल्य आहे?

(a) 1
(b) -1
(c) 0

(d) 2

Q4. जर a = (√5 + 1)/(√5 – 1) आणि b = (√5 – 1)/(√5 + 1) तर (a^2 + ab + b^2)/(a^2- ab + b^2 ) ?

(a)3/4
(b)4/3
(c)3/5
(d)5/3

Q5. जर x + 1/x = 99, तर 100x/(2x^2 + 102x + 2 )

(a) 1/6
(b) 1/2

(c) 1/4
(d) 1/3

Q6. . जर x = 3 + 2√2 , तर (√x- 1/√x) ?

(a) 4
(b) 2
(c) 2
(d) 3

Q7. जर x + y + z = 0, तर x^2/yz + y^2/zx + z^2/xy =?

(a) 〖(xyz)〗^2
(b) x^2 + y^2 + z^2
(c) 3xyz
(d) 3

Q8. जर x (3 – 2/x) =3/x, तर x^2 + 1/x^2 ?

(a) 2 4/9
(b) 2 1/9
(c) 3 1/9
(d) 3 4/9

Q9. . जर x + y + z = 13 आणि x^2 + y^2 + z^2 = 69, तर xy + z (x + y) = ?

(a) 100
(b) 50
(c) 60
(d) 40

Q10. जर x =1/(2 + √3), y =1/(2 – √3), तर 8xy (x^2 +y^2) = ??

(a) 196
(b) 290
(c) 112
(d) 194

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

 

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 6 July 2021_40.1

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 6 July 2021_50.1

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 6 July 2021_60.1

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 6 July 2021_70.1

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 6 July 2021_80.1

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

आता सगळे अपडेट्स आपल्या Adda-247-मराठी App वर
अँप डाउनलोड करण्यासाठी

मासिक चालू घडामोडी-जून 2021 मराठी मध्ये, Download करा 

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 6 July 2021_90.1

 

 

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 6 July 2021_110.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 6 July 2021_120.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.