Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 14 July 2021_00.1
Marathi govt jobs   »   Mathematics Quiz For Talathi / Police...

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 14 July 2021

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 14 July 2021_40.1

 

Mathematics  दैनिक क्विझ मराठीमध्ये

 

तलाठी / पोलीस भरती च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Reasoning बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील Reasoning ची दैनिक क्विझ पहा.

 

Q1. 100 पेक्षा कमी सर्व विषम संख्यांची सरासरी आहे :
(a) 49.5
(b) 50
(c) 50.5
(d) 51

Q2. जर y चा x% 140 असेल आणि z चा y % 270 असेल. x आणि z मधील संबंध शोधा.
(a) z = 1.87x
(b) z = 2.2x
(c) z = 1.7x
(d) z = 1.92x

Q3. {(49)^(3/2)+(49)^(-3/2) } मूल्य शोधा
(a)117549/343
(b) 117550/343
(c) 117659/343
(d) 117650/343

Q4 समभुज त्रिकोणाची उंची 2√3 सेंमी असेल तर समभुज त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ (चौ.सेंमी.) निश्चित करा.
(a) 6
(b) 2√3
(c) 4√3
(d) 12

Q5. आयताची लांबी आणि रुंदी अनुक्रमे 10% आणि 20% ने वाढली आहे. आयताच्या क्षेत्रात टक्केवारीत काय वाढ होईल?
(a) 30%
(b) 32%

(c) 28%
(d) 33%

Q6. 8 वर्षांसाठी रकमेवरील साध व्याजदर 47500 रुपये आहे. पहिल्या 5 वर्षांचा व्याजदर वार्षिक 10% आहे आणि पुढील 3 वर्षांसाठी वार्षिक 15% आहे. रकमेच्या मूल्याचे (रु.) काय आहे??
(a) 50000
(b) 60000
(c) 45000
(d) 62500

Q7. खुर्चीची विक्री किंमत 1386 रुपये आहे. जर तोट्याची टक्केवारी 23% असेल, तर खुर्चीची किंमत (रु.)?
(a) 1600
(b) 1800
(c) 1900
(d) 1067
L1Difficulty 3
QTags Profit And Loss

Q8. संगणकाची चिन्हांकित किंमत 48000 रुपये आहे आणि सवलत 13% आहे. संगणकाची किंमत 39672 रुपयांपर्यंत आणण्यासाठी ग्राहकाला कोणती अतिरिक्त सवलत (टक्केवारीत) दिली पाहिजे?
(a) 10
(b) 5
(c) 8
(d) 9

Q9. लाइन ग्राफमध्ये विशिष्ट विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांची संख्या दर्शविली आहे जे त्यांच्या अंतिम परीक्षेत दिलेल्या वर्षात अपयशी ठरले. आकृतीचा अभ्यास करा आणि खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 14 July 2021_50.1

2014 मधील अपयश 2012 मध्ये ____ पेक्षा जास्त होते.
(a) 25%
(b) 16.6 7%
(c) 20%
(d) 15%

Q10.लाइन ग्राफमध्ये विशिष्ट विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांची संख्या दर्शविली आहे जे त्यांच्या अंतिम परीक्षेत दिलेल्या वर्षात अपयशी ठरले. आकृतीचा अभ्यास करा आणि खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 14 July 2021_60.1

गेल्या तीन वर्षांत अपयशाची सरासरी संख्या काय आहे?
(a) 1500
(b) 1250
(c) 1350
(d) 1400

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

 

 

S1. Ans.(b)
Sol. Sum = 50/2 (2+(50-1)2)
Average = (2+98)/2=50

S2. Ans.(d)
Sol. xy/100=140
yz/100=270
x/z=14/27
z = 1.92 x

S3. Ans.(d)
Sol.
[(49)^(3/2)+1/(49)^(3/2) ]
=[7^3+1/7^3 ]=[(7^6+1)/7^3 ] = 117650/343
S4. Ans.(c)
Sol.
Let side of equilateral triangle = a
∵ height of equilateral triangle is =√3/2 a
√3/2 a=2√3
a = 4
Area of the triangle =√3/4 a^2=√3/4×4×4=4√3

S5. Ans.(b)
Sol.
Let length & breadth of the rectangle = 10
Area = 10 × 10 = 100 cm²
New length =(10×110)/100=11
New breadth =(10×120)/100=12
New area = 11 × 12 = 132 cm²
Increase % =(132-100)/100×100=32%
S6. Ans.(a)
Sol.
Let, value of sum = x
Atq,
(x×[5×10+3×15])/100=47500
x = 50000

S7. Ans.(b)
Sol.
Cost price = selling price + loss
cost price=(selling price)/((100-loss%))×100
Atq,
cost price=1386/((100-23))×100=1800

S8. Ans.(b)
Sol.
Selling price after Ist discount
=(48000×87)/100=41760
∵ real selling price = 39672
∴ second discount = 41760 – 39672 = 2088
Required second discount percentage =2088/41760×100
= 5%

S9. Ans.(c)
Sol.
Required percentage = 1500/7500×100= 20%

S10. Ans.(a)
Sol.
Avg. no of failure in last 3 years
= (2500+1000+1000)/3 = 4500/3=1500

 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

आता सगळे अपडेट्स आपल्या Adda-247-मराठी App वर
अँप डाउनलोड करण्यासाठी

मासिक चालू घडामोडी-जून 2021 मराठी मध्ये, Download करा 

Mathematics Quiz For Talathi / Police Constable | 14 July 2021_70.1

 

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-सप्टेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?