Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   Daily English Vocab

Do you know the meaning of Muckrake? Check out our Daily English Vocab with Marathi Meaning! | Download Free PDF

Daily English Vocab with Marathi Meaning 2024

For most competitive exam aspirants, vocabulary is a nightmare, but it carries a great amount of importance in every competitive exam. It is very important to have a good hold on the vocabulary to increase efficiency in the language section and also to increase your overall scores. That is why Adda247 has started a new initiative to improve the vocabulary of the aspirants with Visual vocabulary words and their meanings.

 1. Behove (verb)

Meaning; To be necessary for

Meaning in Marathi: साठी आवश्यक असणे, ला आवश्यक असणे, ला शोभणे

Do you know the meaning of Muckrake? Check out our Daily English Vocab with Marathi Meaning! | Download Free PDF_2.1

Synonyms; obligatory, required

Antonyms; optional, unnecessary

 1. Henchman (noun)

Meaning; A loyal and trusted follower or subordinate.

Meaning in Marathi: एक विश्वासू अनुयायी किंवा अधीनस्थ.

Do you know the meaning of Muckrake? Check out our Daily English Vocab with Marathi Meaning! | Download Free PDF_3.1

Synonyms; assistant, helper

Antonyms; captain, chief

 1. Bruised (adjective)

Meaning; (of food) having been crushed or pounded. (of a person or body part) having a bruise or bruises.

Meaning in Marathi: ठेचणे, जखम करणे.

Do you know the meaning of Muckrake? Check out our Daily English Vocab with Marathi Meaning! | Download Free PDF_4.1

Synonyms; damaged, injured

Antonyms; strong, healthy

 1. Trivial (adjective)

Meaning; Ignorable; of little significance or value

Meaning in Marathi: कमी महत्त्वाचा, विचारात न घेण्याजोगा, क्षुल्लक.

Do you know the meaning of Muckrake? Check out our Daily English Vocab with Marathi Meaning! | Download Free PDF_5.1

Synonyms; Insignificant

Antonyms; Decisive

 1. Poignant (Adjective)

Meaning; Evoking strong mental sensation, to the point of distress

Meaning in Marathi: दुःख किंवा दया निर्माण करणारे; दुःखद, शोककारक, वेदनाकारक, करुणार्त, क्लेशदायक.

Do you know the meaning of Muckrake? Check out our Daily English Vocab with Marathi Meaning! | Download Free PDF_6.1

Synonyms; distressing

Antonyms; cheerful

 1. Dilatory (adjective)

Meaning; Intentionally delaying

Meaning in Marathi: जाणीवपूर्वक विलंब

Do you know the meaning of Muckrake? Check out our Daily English Vocab with Marathi Meaning! | Download Free PDF_7.1

Synonyms; slack, sluggish

Antonyms; fast, quick

 1. Piquant (adjective)

Meaning; Stimulating to the senses; engaging

Meaning in Marathi: (भोजन का स्वाद) रुचिकर लेकिन तेज़ मसालेदार; चटपटा, रुचिकर, उत्तेजक; आकर्षक

Do you know the meaning of Muckrake? Check out our Daily English Vocab with Marathi Meaning! | Download Free PDF_8.1

Synonyms; fascinating, interesting

Antonyms; dull, boring

 1. Muckrake(verb)

Meaning; To search for and expose corruption or scandal

Meaning in Marathi: भ्रष्टाचार किंवा घोटाळा शोधणे आणि उघडकीस आणणे  

Do you know the meaning of Muckrake? Check out our Daily English Vocab with Marathi Meaning! | Download Free PDF_9.1

Synonyms; defamation, criticism

Antonyms; praise, approval

 1. Sordid(adjective)

Meaning; Dirty or squalid.

Meaning in Marathi: वाईट, दयनीय; प्रामाणिक व नैतिक नसलेला, हलकट, पाजी, क्षुद्र.

Do you know the meaning of Muckrake? Check out our Daily English Vocab with Marathi Meaning! | Download Free PDF_10.1

Synonyms; foul, dishonourable

Antonyms; respectable, reputable

 1. Trammel (noun)

Meaning; Whatever impedes activity, progress

Meaning in Marathi: जे काही क्रियाकलाप, प्रगतीला अडथळा आणते

Do you know the meaning of Muckrake? Check out our Daily English Vocab with Marathi Meaning! | Download Free PDF_11.1

Synonyms: constraint, impediment

Antonyms: assistance, aid

 1. Rampant (adjective)

Meaning; Unrestrained or unchecked, usually in a negative manner.

Meaning in Marathi: (एखाद्या वाईर्ट गोष्टीबाबत वापर) हाताबाहेर जाणाऱ्या रीतीने सर्वत्र पसरणारा किंवा उद्भवणारा; अनिर्बंधपणे फैलावणारा, बेसुमार फैलावणारा.

Do you know the meaning of Muckrake? Check out our Daily English Vocab with Marathi Meaning! | Download Free PDF_12.1

Synonyms; uncontrolled, frequent

Antonyms; controlled, limited

 1. Inglorious (adjective)

Meaning; Ignominious; disgraceful

Meaning in Marathi: (एखाद्या कृतीतून किंवा परिस्थितीमुळे) लज्जा उत्पन्न होते किंवा मान कमी होते.

Do you know the meaning of Muckrake? Check out our Daily English Vocab with Marathi Meaning! | Download Free PDF_13.1

Synonyms; disgraceful, shameful

Antonyms; respectful, appreciable

Daily English Vocab with Marathi Meaning – 06 July 2024 PDF

  Do you know the meaning of Muckrake? Check out our Daily English Vocab with Marathi Meaning! | Download Free PDF_14.1

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्र महापॅक

महाराष्ट्र महापॅक

Sharing is caring!

FAQs

Daily Vocabulary Words 2024 चा उद्देश्य काय आहे?

शब्दसंग्रहातील शब्द आणि त्यांच्या अर्थांसह इच्छुकांच्या शब्दसंग्रहात सुधारणा करणे हा Daily Vocabulary Words 2024 चा उद्देश्य आहे.

Daily Vocabulary Words 2024 चा उपयोग तुम्हाला कोणत्या परीक्षेत होईल?

Daily Vocabulary Words 2024 चा उपयोग आगामी काळातील MPSC स्पर्धा परीक्षा तसेच इतर सरळसेवा परीक्षेत नक्कीच फायदा होईल.