Marathi govt jobs   »   Attempt All Previous Year Mocks of...

Attempt All Previous Year Mocks of IBPS RRB PO Prelims | IBPS RRB PO प्रीलिम्सच्या मागील वर्षातील सर्व मॉकस प्रयत्न करा

Attempt All Previous Year Mocks of IBPS RRB PO Prelims

IBPS RRB PO प्रीलिम्सच्या मागील वर्षातील सर्व मॉकस प्रयत्न करा: IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2021 हे 1 आणि 7 ऑगस्ट 2021 होणार आहे. परीक्षेला फक्त काही दिवस शिल्लक असताना, उमेदवारांनी मागील वर्षांच्या प्रश्नांचा सराव करून त्यांची तयारी वाढवण्याची वेळ आली आहे. इच्छुकांना मदत करण्यासाठी, आम्ही 2017-2020 पासून मागील वर्षातील सर्व मॉक लिंक सक्रिय करत आहोत. उमेदवार खालील लेखात नमूद केलेल्या लिंकवरून 2017-2020  हे सर्व मॉकस Adda-247 च्या App वर प्रयत्न करू शकता.

Attempt All Previous Year Mock of IBPS RRB PO Prelims

Mock Tests Web Link App Link
All India Maha Mock of IBPS RRB PO Prelims 2021

Attempt On App

IBPS RRB PO Prelims 2020 Memory Based Attempt On App
IBPS RRB PO Prelims Previous Year Paper 2019

Attempt On App

IBPS RRB PO Prelims Previous Year Paper 2018 and 2017

IBPS RRB PO Prelims Exam Pattern 2021

Subject No. of Questions Maximum Marks Duration
Reasoning Ability 40 40 45 minutes
Quantitative Aptitude 40 40
Total 80 80

 

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

Attempt All Previous Year Mocks of IBPS RRB PO Prelims_30.1
Maharashtra Mahapack

Sharing is caring!