Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   Vallathol Narayana Menon

Vallathol Narayana Menon, വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ – KPSC & HCA Study Material

Vallathol Narayana Menon: In this article you will know about Vallathol Narayana Menon with some more information about Vallathol Narayana Menon like his early life, his poem list etc.

Vallathol Narayana Menon

Vallathol Narayana Menon (വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ) KPSC & HCA Study Material: – വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു കവിയായിരുന്നു. കുമാരൻ ആശാൻ, ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വര അയ്യർ എന്നിവർക്കൊപ്പം ആധുനിക മലയാളത്തിലെ ത്രിമൂർത്തി കവികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാകവ്യ ചിത്രയോഗം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം 1913 -ൽ ബഹുമാന്യനായ മഹാകവി എന്ന പേരിൽ Vallathol Narayana Menon അറിയപ്പെട്ടു. ഒരു ദേശീയവാദിയായ കവിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് കവിതകളുടെ ഒരു പരമ്പര എഴുതി. ജാതി നിയന്ത്രണം, സ്വേച്ഛാധിപത്യങ്ങൾ, യാഥാസ്ഥിതികതകൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെയും അദ്ദേഹം എഴുതി. കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ച അദ്ദേഹം കഥകളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരമ്പരാഗത കേരളീയ നൃത്തരൂപത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചതിന്റെ ബഹുമതി അർഹിക്കുന്നു.

Name Vallathol Narayana Menon, വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ
Born 16 October 1878
Died 13 March 1958 (aged 79)
Nationality Indian
Occupation Malayalam Poet, translator
Known for Poetry, Indian independence activism, social reform, revival of Kathakali
Awards 1954

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
October 2nd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

Vallathol Narayana Menon - HCA Study Material_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Vallathol Narayana Menon-Early life (മുൻകാലജീവിതം)

1878 ഒക്ടോബർ 16-ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരിനു സമീപം ചേന്നര ഗ്രാമത്തിൽ വള്ളത്തോൾ കോഴിപ്പറമ്പിൽ കുട്ടിപ്പാറു അമ്മയുടെയും മല്ലിശ്ശേരി ദാമോദരൻ ഇളയതിന്റെയും മകനായി ജനിച്ചു.

അദ്ദേഹത്തിന് ഔപചാരികമായി വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ആദ്യം സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായ വാര്യം പറമ്പിൽ കുഞ്ഞൻ നായരുടെ കീഴിലും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം അമ്മാവനായ രാമുണ്ണി മേനോൻ തന്നെ സംസ്കൃത കവിതയിയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി.

രാമുണ്ണി മേനോൻ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം എന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥവും അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചു, ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നാരായണ മേനോൻ തന്റെ അമ്മാവനെ വൈദ്യ പരിശീലനത്തിലും അധ്യാപനത്തിലും സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി.

Vallathol Narayana Menon - HCA Study Material_60.1
Vallathol Narayana Menon

പറക്കുളം സുബ്രഹ്മണ്യ ശാസ്ത്രിയുടെയും കൈക്കുളങ്ങര രാമ വാര്യരുടെയും കീഴിൽ ഒരു വർഷത്തോളം തത്വശാസ്ത്രത്തിലും യുക്തിയിലും അദ്ദേഹം പരിശീലനം നേടി.

സംസ്കൃത പഠനത്തിനുശേഷം കൈക്കുളങ്ങര രാമവാര്യരിൽനിന്ന് തർക്കശാസ്ത്രം പഠിച്ചു.

1901 നവംബറിൽ വന്നേരി ചിറ്റഴിവീട്ടിൽ മാധവി അമ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ച അദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായ തൃശൂരിലേക്ക് മാറി.

1905 മുതൽ 1910 വരെ തൃശൂരിലെ കൽപ്പദ്രുമം പ്രസ്സിൽ മാനേജരായി ജോലി ചെയ്തു.  വാല്മീകി രാമായണ വിവർത്തനം 1907-ൽ‍ പൂർത്തിയാക്കി.

1908-ൽ ഒരു രോഗബാധയെതുടർന്ന് ബധിരനായി (ചെവി കേൾക്കാത്തയാൾ). ഇതേത്തുടർന്നാണ് ‘ബധിരവിലാപം’ എന്ന കവിത അദ്ദേഹം രചിച്ചത്. 1915-ൽ ചിത്രയോഗം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

അതേ വർഷം കേരളോദയത്തിന്റെ പത്രാധിപനായി. 1958 മാർച്ച് 13-ന് 79-ആം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചു.

Read More: 5 Freedom Fighters in Kerala |For KPSC and HCA

Vallathol Narayana Menon-Poetry (കവിത)

പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സുമുതൽ അദ്ദേഹം കവിതകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. കിരാത ശതകം, വ്യാസാവതാരം എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാല പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതികൾ.

1894 -ൽ ഭാഷാപോഷിണി മാസികയുടെ കവിതാ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹം നേടി. ഭാഷാപോഷിണി, കേരള സഞ്ചാരി, വിജ്ഞാന ചിന്താമണി എന്നീ മാസികകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന സാഹിത്യ സംരംഭം വാൾമീകിയുടെ രാമായണം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തതായിരുന്നു .1905 ൽ ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് വർഷമെടുത്തു അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില സമകാലികരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വള്ളത്തോളിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുമായി യാതൊരു പരിചയവുമില്ല.

1913 -ൽ മഹാകവ്യ ചിത്രയോഗം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മഹാകവി എന്ന പദവി നേടി.

ഒരു പരമ്പരാഗത മഹാകാവ്യത്തിന്റെ എല്ലാ തത്വങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി ചിത്രയോഗം 18 സർഗ്ഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു.

കഥാസരിത്സാഗറിൽ നിന്ന് എടുത്ത ചന്ദ്രസേനന്റെയും താരാവലിയുടെയും കഥയാണ് ഈ കവിതാ രചനയുടെ വിഷയം.

ഗംഗപതി (1913) എന്ന കൃതിയിൽ ശിവനെതിരെ പാർവതിയുടെ പ്രതിഷേധവും ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധനിൽ (1914) ഉഷ തന്റെ സ്നേഹിതന് വേണ്ടി അച്ഛനെ ധിക്കരിക്കുന്നതും വള്ളത്തോൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

1917-ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് വാല്യങ്ങളുള്ള ആദ്യ കൃതി സാഹിത്യ മഞ്ജരി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

1917 മുതൽ 1970 വരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ വാല്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹ്രസ്വ പ്രേമപ്രകടനപരമായ കവിതകൾ വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

ഈ കവിതകളിൽ പലതും നേരത്തെ പി വി കൃഷ്ണ വാര്യരുടെ കവനകൗമുദി മാസികയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

മഗ്ദലന മറിയം എന്ന പേരിൽ മേരി മഗ്ദലനയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖണ്ഡ കാവ്യ മലയാളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രതീകാത്മകതയുടെ ഒരു പുതിയ പാരമ്പര്യത്തിന് വഴിയൊരുക്കി.

ബധിരവിലാപം എന്ന കൃതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപതുകളുടെ തുടക്കം മുതലുള്ള ബധിരതയോടുള്ള സ്വന്തം പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു.

ശിഷ്യനും മകനും, വീരശൃംഖല, അച്ചനും മകളും , ദിവാസ്വപ്നം, എന്റെ ഗുരുകുലം എന്നിവയും വള്ളത്തോളിന്റെ പ്രശസ്തമായ മറ്റ് ചെറിയ കവിതകളാണ്.

 

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Vallathol Narayana Menon - HCA Study Material_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Vallathol Narayana Menon - HCA Study Material_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.