Tips and Tricks For Kerala PSC LDC Mains 2021 | കേരളാ PSC എൽഡിസി മെയിനുകൾക്കുള്ള നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും 2021_00.1
Malyalam govt jobs   »   Tips and Tricks For Kerala PSC...

Tips and Tricks For Kerala PSC LDC Mains 2021 | കേരളാ PSC എൽഡിസി മെയിനുകൾക്കുള്ള നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും 2021

Kerala PSC LDC Mains 2021:- ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന LDC Mains 2021 പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള കേരള പി‌എസ്‌സി സിലബസ് (LDC Syllabus) പുറത്തിറക്കി, നിങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് ത്വരിതപ്പെടുത്താനുള്ള സമയമാണിത്. എല്ലാ വിധത്തിലും എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും വളരെ സഹായകമാകുന്ന ചില നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും ഇവിടെ സമാഹരിക്കുന്നു.പത്താം ലെവൽ കോമൺ പ്രാഥമിക പരീക്ഷ (10th Level Prelims Exam) അവസാനിച്ചതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിയായ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. LDC Mains പരീക്ഷ ഒക്ടോബർ 23 (October 23) നു നടത്തുമെന്ന് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (Public Service Commission) ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥിതിക്ക്  ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരീക്ഷാ തീയതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് സമയം പാഴാക്കരുത്, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

ജൂലൈ 2021 | ജയം പ്രതിവാര കറന്റ് അഫേഴ്സ്
July 2nd week

Kerala PSC LDC mains Preparation Tricks (LDC മെയിൻസ് തയ്യാറാക്കൽ തന്ത്രം)

പങ്കാളിത്തവും ആകെ നിയമനങ്ങളുടെ എണ്ണവും കണക്കിലെടുത്ത് Kerala PSC നടത്തുന്ന ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ പരീക്ഷയാണ് LDC Exam. പ്രധാനമായും കാരണം, പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയുണ്ട് (അവർ ആവശ്യമായ പ്രായപരിധിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ). പോസ്റ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ഒഴിവുകളും (More Vacancies), ഹോം സ്ഥലത്തേക്കുള്ള സാമീപ്യവുമാണ് മറ്റ് ആകർഷണങ്ങൾ.

തൊഴിൽ സുരക്ഷ, മാന്യമായ ശമ്പള-സ്കെയിൽ (Salary Scale), സാമൂഹ്യപദവി, ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ള (Social Service) അവസരം തുടങ്ങിയ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ കാരണം ഒരു സർക്കാർ ജോലിക്കായുള്ള അന്വേഷണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിയായ തന്ത്രമില്ലാതെ അത്തരം പരീക്ഷകൾ നേടാൻ കഴിയില്ല. മികച്ച തന്ത്രം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരാൾ മനസിലാക്കേണ്ട പ്രധാന പോയിന്റുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാം.

LDC Mains Exam Pattern and Syllabus 2021

Kerala PSC LDC Mains 2021  പരീക്ഷാ രീതി

Kerala PSC LDC Mains 2021   പരീക്ഷാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഒരൊറ്റ ഘട്ടത്തിലാണ്, അതിൽ എഴുത്തുപരീക്ഷ മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിനാൽ ഈ പരീക്ഷയെ തകർക്കാൻ സിലബസിനെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വിശദമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

 • Kerala PSC LDC Mains 2021  പരീക്ഷയിൽ ആകെ 100 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്
 • ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഒരു മാർക്ക് വീതമായിരിക്കും
 • പരീക്ഷയുടെ ആകെ സമയദൈർഘ്യം 1 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും
 • ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 1/3 മാർക്ക് കുറയ്ക്കും
Subject Number of questions Marks Duration of Examination
General malayalam/ tamil/ kannada(Regional language) 10 10  

 

1 hour 15 minutes

English 20 20
Mental ability and simple arithmetics 20 20
General knowledge, current affairs 50 50
Total 100 100
 • കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് പരീക്ഷ 2021(KPSC LDC Exam 2021) ന് പിന്തുടരുന്ന പരീക്ഷാ രീതിയാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷാ രീതിയെക്കുറിച്ച് ആശയം ലഭിച്ച ശേഷം, പരീക്ഷാ സിലബസിലൂടെ കടന്നുപോകാനും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കാനും മനസിലാക്കാനും മുഴുവൻ സിലബസും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എല്ലാ വഴികളിലൂടെയും പോകാം. പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നടപ്പാക്കേണ്ട മറ്റ് പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ സമയ മാനേജുമെന്റാണ്. നിങ്ങളുടെ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി എല്ലാ ദിവസവും 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം, മുഴുവൻ സിലബസിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുക.
 • Daily Current Affairs ൽ ഒരു ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കുക
 • 8, 9, 10 ക്ലാസുകളിലെ എൻ‌സി‌ആർ‌ടി, എസ്‌സി‌ആർ‌ടി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി തയ്യാറാകുക.
 • നന്നായി പഠിക്കുക വിജയിക്കുക അഭിനന്ദനങ്ങൾ!!!

LDC Mains Exam Study Plan 2021

 

Tips and Tricks For Kerala PSC LDC Mains 2021 | കേരളാ PSC എൽഡിസി മെയിനുകൾക്കുള്ള നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും 2021_50.1
LDC MAINS BATCH

Kerala PSC LDC Mains 2021 – Tips and Tricks

Step 1 :- നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച്  മനസ്സിലാക്കുക

നിങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് തന്ത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തേതും പ്രധാനവുമായ ഘട്ടം നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയെ നന്നായി അറിയുക എന്നതായിരിക്കണം. പരീക്ഷാ സിലബസിനെക്കുറിച്ചും പരീക്ഷാ രീതിയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് സമഗ്രമായ ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മത്സര പൊതു പരീക്ഷയെ തകർക്കാൻ കഴിയും. LDC Mains പരീക്ഷയുടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിലൂടെ പോയി പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് അറിയുക. ഇത് ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, പൊതുവിജ്ഞാനം (English, Mathematics, GK) എന്നീ  വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ഉപവിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് സമഗ്രമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

Step 2 :- ഒരു നിശ്ചിത സമയ ഷെഡ്യൂൾ സൃഷ്ടിക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരാൻ കഴിയുന്ന ശരിയായ ടൈംടേബിൾ(Timetable) തയ്യാറാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ടൈംടേബിൾ സജ്ജമാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തി നിങ്ങളാണ്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്നത് നിങ്ങളെ വിഷാദത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ട്രാക്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. എല്ലാ സിലബസും ഉൾപ്പെടെ ഒരു പഠന സമയ പട്ടിക സൃഷ്ടിക്കുക, നിങ്ങൾ സ്വയം തയ്യാറാക്കിയ ടൈം ടേബിളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. ഓരോ ദിവസവും ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച് ദൈനംദിന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നാം, പക്ഷേ അത് ഉപകരിക്കും. ഇത് ആത്യന്തികമായി അവസാനിക്കുകയും ഫലപ്രദമായ സമയ മാനേജുമെന്റിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

Step 3 :- നിങ്ങളുടെ പഠന വിഷയങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക

നിങ്ങൾ ഒരു ടേം എൻഡ് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന മട്ടിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും മനസിലാക്കുന്നതിലൂടെ അർത്ഥമില്ല. ഇതൊരു മത്സരപരീക്ഷയാണ്, പരീക്ഷാ ബോർഡ് നൽകുന്ന സിലബസുമായി യോജിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സമയം കളയുന്ന അനാവശ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക. ഏറ്റവും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ (Filter) ചെയ്യുക. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടത്. പഠിക്കുമ്പോൾ കുറിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അവസാന നിമിഷത്തെ വായനയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്ന പോയിന്റുകൾ എഴുതി വെക്കുക, പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ കടന്നുപോകാം. അവ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കും.

Step 4 :- മുമ്പത്തെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പരിശീലിക്കുക

കുറച്ച് ഗവേഷണം നടത്തി മുമ്പത്തെ ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ 5 സെറ്റെങ്കിലും കണ്ടെത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കേരള PSC LDC പരീക്ഷ ചോദ്യ ബാങ്കുകൾ (Previous Question Banks) വിപണിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നത് ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ പാറ്റേണിനെക്കുറിച്ച് (Pattern for Question Paper) കൃത്യമായ ഒരു ആശയം നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതുപോലെ ക്ലോക്ക് സജ്ജമാക്കി എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലും പങ്കെടുക്കുക. ഏറ്റവും ഊ ന്നിപ്പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും ഈ ചോദ്യപേപ്പറുകളിലെ ട്രെൻഡുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക.

Step 5 :- മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക

കഴിയുന്നത്ര മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ (Mock Tests) നടത്തുക. സമയ മാനേജുമെന്റിനൊപ്പം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ ദുർബലമായ കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഏത് തരത്തിലുള്ള മത്സരപരീക്ഷകളിലും സമയ മാനേജ്മെന്റ് ഉയർന്ന മുൻ‌ഗണന നൽകേണ്ട കാര്യമാണ്. സമയം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖല മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്, ലഭ്യമായത്ര ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മറികടക്കാൻ കഴിയും. ഓരോ വിഷയത്തിനും കുറുക്കുവഴികളും കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ എളുപ്പവഴികളുമുണ്ട്, ഒരിക്കൽ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ കണക്കുകൂട്ടൽ സമയം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതായിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Tips and Tricks For Kerala PSC LDC Mains 2021 | കേരളാ PSC എൽഡിസി മെയിനുകൾക്കുള്ള നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും 2021_60.1

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?