Malyalam govt jobs   »   Kerala PSC LDC Mains Study Plan...

Kerala PSC LDC Mains Study Plan 2021 | കേരള പി.എസ്.സി എൽ.ഡി.സി മെയിൻ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ 2021

 

Kerala PSC LDC Mains Study Plan 2021:- കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പ്രതിവർഷം LDC തസ്തികയിലേക്ക് നേരിട്ട് നിയമനത്തിന് കീഴിൽ സർക്കാർ മേഖലയിലെ വിവിധ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നു. പത്താം തലത്തിലേക്കുള്ള പ്രീലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ ഷോർട്ട്  ലിസ്റ്റ് വരും മുന്നേ തന്നെ  LDC തസ്തികയിലേക്കുള്ള മെയിൻസ് പരീക്ഷാ തീയതി കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പുറത്തു വിട്ടു. LDC Mains പരീക്ഷ എല്ലാ ജില്ലകളിലും 2021 ഒക്ടോബർ 23 നു നടത്തുമെന്ന് കേരളാ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിശദംശങ്ങൾക്കായി ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റ് www.keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.  എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും പ്രിലിമ്സിന്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പരീക്ഷ വളരെ മത്സരാത്മകമായതിനാൽ എല്ലാ അപേക്ഷകർക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ  തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്താം. Kerala PSC LDC Mains 2021 ന്റെ പഠന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നൽകാൻ ഈ ലേഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. കേരള പി‌എസ്‌സി എൽ‌ഡി‌സി പഠന പദ്ധതി 2021 സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ധാരണ ലഭിക്കുന്നതിന് മുഴുവൻ ലേഖനവും വായിക്കുക.

ജൂലൈ 2021 | ജയം പ്രതിവാര കറന്റ് അഫേഴ്സ്
July 2nd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

Kerala PSC LDC Mains Study Plan 2021 | കേരള പി.എസ്.സി എൽ.ഡി.സി മെയിൻ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ 2021_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Kerala PSC LDC Mains 2021 പരീക്ഷ – അവലോകനം

LDC യെ വളരെയധികം മത്സരാധിഷ്ഠിത തസ്തികയായി കണക്കാക്കുന്നു, കാരണം ഇത് നിരവധി ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവർക്ക് സർക്കാർ സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പഠനപദ്ധതി ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷയെ തകർക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായകവും പ്രാരംഭവുമായ ഘട്ടമാണ്.  ഈ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷകരെ ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ പത്താം തല പ്രിലിമിനറി എഴുത്തുപരീക്ഷയും, LDC Mains എഴുത്തുപരീക്ഷയും തുടർന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ പരീക്ഷയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനദണ്ഡം രണ്ടു  ഘട്ടമായതിനാൽ ഈ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള സിലബസ് വളരെ വിശാലമാണ്. ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലറിക്കൽ കേഡർ തസ്തികയിലേക്ക് നേരിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തത്തുല്യ യോഗ്യത പാസായിരിക്കണം. ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്കുള്ള ശമ്പള സ്കെയിലാണ് ഈ തസ്തികയിലെ പ്രധാന ആകർഷണം, ഇത് 19000 മുതൽ 48,600 രൂപ വരെയാണ്. ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഉള്ള  പ്രായപരിധി 18 നും 36 നും ഇടയിൽ ആണ്. ഈ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല, പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പുറത്തു വന്നതിനു ശേഷം  മാത്രമേ എത്ര പേർ LDC Mains 2021  പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയു.

Kerala PSC LDC Mains 2021 പഠന പദ്ധതി

ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർ ഒറ്റ ശ്രമത്തിൽ ഈ പരീക്ഷയെ തകർക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം, ശരിയായ പഠന പദ്ധതിയും ആധികാരിക പഠന സാമഗ്രികളും ഈ പരീക്ഷ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ആസന്നമായ പ്രേരണയും ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യ പരീക്ഷയിൽ തന്നെ ഈ പരീക്ഷ മായ്ക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ Kerala PSC LDC Mains 2021 പഠന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യകതകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

 

Kerala PSC LDC Mains Exam Pattern and Syllabus 2021

 

 • പരീക്ഷാ രീതിയും സിലബസും വിശദമായി അറിയുക
 • ശരിയായ സമയ മാനേജുമെന്റും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ധാരാളം സമയം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
 • പഠിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട പുസ്‌തകങ്ങൾ അനുയോജ്യമാണ് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
 • പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക.
 • Daily Current Affairs ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ നോട്ട് ചെയ്യുക.
 • ഇനി പിന്നോട്ടേക്കില്ല വിജയമാണ് ലക്‌ഷ്യം എന്ന് ദൃഢനിച്ചയം എടുക്കുക.
 • നിങ്ങളുടെ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളാണ് ഭൗതികശാസ്ത്രം, ബയോളജി, കെമിസ്ട്രി, ചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, ഭരണഘടന, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ പൊതുവിജ്ഞാനം.
 • വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം വിശാലമായി ഒരു ജോലിക്കായി ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിനാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വർഷങ്ങളായി നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്! അതിനാൽ ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് തയ്യാറെടുപ്പല്ല, മറിച്ച് താഴ്ന്ന ക്ലാസുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ പുനരവലോകനത്തിലൂടെയാണ്. പഴയ പഠന ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കുക എന്നും പറയാം
 • ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച മെമ്മറിയും അറിവിന്റെ വ്യക്തതയും ഉണ്ട്, അതിനാലാണ് ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും പുനരവലോകനവുമില്ലാതെ അവർക്ക് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പോയി കഠിനമായ തയ്യാറെടുപ്പില്ലാതെ തൽക്ഷണം വിജയം നേടാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതിനകം കാര്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ അവർ എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കണം. പിന്നെ ചിലർക്കു അവരുടെ ഭാഗ്യ ഗുണവും ആവാം.
 • അതിനാൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക , 80% സിലബസും നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസുകളാണെന്നും ആ മെറ്റീരിയലുകൾ എളുപ്പത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കാമെന്നും നിങ്ങൾ 80% വിജയത്തിന് അടുത്താണ്. നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതെന്തും – കറന്റ് അഫയേഴ്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ, അവാർഡുകൾ, സ്പോർട്സ്, സൈബർ നിയമം – ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം 20% സിലബസാണ്. അവയിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
 • മിനിമം സമയം ഉപയോഗിച്ച് അവ വളരെ ചിട്ടയോടെ ചെയ്യുക, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ക്ലാസുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച 80% അറിവ് വേഗത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കുകയും ബാക്കി 20% പുതുതായി പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയും.
 • എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മോഡൽ പരീക്ഷ നടത്തുക. നിങ്ങളുടെ സ്കോർ വിശകലനം ചെയ്ത് തിരുത്തൽ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക. എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ശേഷം, ഒരു പി‌എസ്‌സി പരീക്ഷ എഴുതിയ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും പ്രക്രിയ തുടരുക. 30 മോഡൽ പരീക്ഷ മൊത്തത്തിൽ എഴുതുക. 31-ാം ദിവസം നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയി ഉയർന്ന മാർക്കും ടോപ്പ് റാങ്കും നേടി പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക.

Kerala PSC LDC Mains 2021  പരീക്ഷാ രീതി

Kerala PSC LDC Mains 2021   പരീക്ഷാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഒരൊറ്റ ഘട്ടത്തിലാണ്, അതിൽ എഴുത്തുപരീക്ഷ മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിനാൽ ഈ പരീക്ഷയെ തകർക്കാൻ സിലബസിനെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വിശദമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

 • Kerala PSC LDC Mains 2021  പരീക്ഷയിൽ ആകെ 100 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്
 • ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഒരു മാർക്ക് വീതമായിരിക്കും
 • പരീക്ഷയുടെ ആകെ സമയദൈർഘ്യം 1 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും
 • ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 1/3 മാർക്ക് കുറയ്ക്കും
Subject Number of questions Marks Duration of Examination
General malayalam/ tamil/ kannada(Regional language) 10 10  

 

1 hour 15 minutes

English 20 20
Mental ability and simple arithmetics 20 20
General knowledge, current affairs 50 50
Total 100 100
 • കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് പരീക്ഷ 2021 ന് പിന്തുടരുന്ന പരീക്ഷാ രീതിയാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷാ രീതിയെക്കുറിച്ച് ആശയം ലഭിച്ച ശേഷം, പരീക്ഷാ സിലബസിലൂടെ കടന്നുപോകാനും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കാനും മനസിലാക്കാനും മുഴുവൻ സിലബസും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എല്ലാ വഴികളിലൂടെയും പോകാം. പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നടപ്പാക്കേണ്ട മറ്റ് പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ സമയ മാനേജുമെന്റാണ്. നിങ്ങളുടെ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി എല്ലാ ദിവസവും 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം, മുഴുവൻ സിലബസിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുക.
 • Daily Current Affairs ൽ ഒരു ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കുക
 • 8, 9, 10 ക്ലാസുകളിലെ എൻ‌സി‌ആർ‌ടി, എസ്‌സി‌ആർ‌ടി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി തയ്യാറാകുക.
 • നന്നായി പഠിക്കുക വിജയിക്കുക അഭിനന്ദനങ്ങൾ!!!

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ, ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ , ഇ-ബുക്കുകൾ , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Kerala PSC LDC Mains Study Plan 2021 | കേരള പി.എസ്.സി എൽ.ഡി.സി മെയിൻ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ 2021_60.1

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Kerala PSC LDC Mains Study Plan 2021 | കേരള പി.എസ്.സി എൽ.ഡി.സി മെയിൻ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ 2021_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Kerala PSC LDC Mains Study Plan 2021 | കേരള പി.എസ്.സി എൽ.ഡി.സി മെയിൻ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ 2021_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.