Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   Solar System

Solar System | സൗരയൂഥം|KPSC & HCA Study Material

സൗരയൂഥം (Solar System)|KPSC & HCA Study Material: നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ സൂര്യൻ, ബുധൻ, ശുക്രൻ, ഭൂമി, ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി, യുറാനസ്, നെപ്റ്റ്യൂൺ, പ്ലൂട്ടോ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ശരാശരി നക്ഷത്രം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ; നിരവധി ധൂമകേതുക്കൾ, ഛിന്നഗ്രഹങ്ങൾ, ഉൽക്കകൾ; ഗ്രഹാന്തര മാധ്യമവും ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്താണ് സൗരയൂഥം എന്ന് ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
October 3rd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

Solar System (സൗരയൂഥം) | Kerala PSC & HCA Study Material_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Solar System (സൗരയൂഥം)

നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന എട്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് നമ്മുടെ സൗരയൂഥം. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെ ആന്തരിക ഗ്രഹങ്ങൾ, ബാഹ്യഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബുധൻ, ശുക്രൻ, ഭൂമി, ചൊവ്വ എന്നിവയെ ആന്തരിക ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അകത്തെ ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനോട് അടുത്താണ്, ബാഹ്യ ഗ്രഹങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അവയുടെ വലുപ്പം ചെറുതാണ്. ഇവയെ ടെറസ്ട്രിയൽ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു. മറ്റ് നാല് വ്യാഴം, ശനി, യുറാനസ്, നെപ്ട്യൂൺ എന്നിവയെ വിളിക്കുന്നു.

Solar System (സൗരയൂഥം) | Kerala PSC & HCA Study Material_60.1
solar system

Solar System: Mercury (ബുധൻ)

Solar System (സൗരയൂഥം) | Kerala PSC & HCA Study Material_70.1
Mercury

നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം ബുധനാണ്, അത് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്താണ്. ബുധന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ ലോബ്ഡ് വരമ്പുകളും ആഘാത ഗർത്തങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളതിനാൽ ബുധന്റെ താപനില പകൽ സമയത്ത് വളരെ ഉയർന്നതാണ്. ബുധന് 450 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരാൻ കഴിയും, എന്നാൽ അതിശയകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഇവിടെ രാത്രികൾ തണുത്തുറഞ്ഞതാണ്. ബുധന് 4,878 കിലോമീറ്റർ വ്യാസമുണ്ട്, ബുധന് ഭൂമിയെപ്പോലെ ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ഉപഗ്രഹവുമില്ല.

Solar System: Venus (ശുക്രൻ)

Solar System (സൗരയൂഥം) | Kerala PSC & HCA Study Material_80.1
Venus

നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. എപ്പോഴും ചൂട് പിടിച്ചുനിർത്തുന്ന വിഷാംശമുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് ഇതിനുള്ളത്. ശുക്രൻ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹം കൂടിയാണ്, ഇത് നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമാണ്. ശുക്രന് ഇരുമ്പ് കാമ്പിന് ചുറ്റും കട്ടിയുള്ള സിലിക്കേറ്റ് പാളിയുണ്ട്, അത് ഭൂമിയുടേതിന് സമാനമാണ്. ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ ശുക്ര ഗ്രഹത്തിൽ ആന്തരിക ഭൗമശാസ്ത്ര പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 12,104 കിലോമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ശുക്രൻ ചൊവ്വയെപ്പോലെയാണ്. ഭൂമിയെപ്പോലെ പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു ഉപഗ്രഹം അല്ല ശുക്രൻ.

Solar System: Earth (ഭൂമി)

Solar System (സൗരയൂഥം) | Kerala PSC & HCA Study Material_90.1
Earth

സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി, ജീവൻ നിലനിർത്താനും പിന്തുണയ്ക്കാനും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരേയൊരു ജ്യോതിശാസ്ത്ര വസ്തുവാണ്. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ 29.2% ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും ദ്വീപുകളും അടങ്ങുന്ന കരയാണ്. ബാക്കിയുള്ള 70.8% വെള്ളത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കൂടുതലും സമുദ്രങ്ങൾ, കടലുകൾ, ഗൾഫുകൾ, മറ്റ് ഉപ്പുവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല തടാകങ്ങൾ, നദികൾ, മറ്റ് ശുദ്ധജലം എന്നിവയും ചേർന്ന് ജലമണ്ഡലം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഭൂമിയുടെ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും മഞ്ഞുമൂടിയതാണ്.

ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുതലും നൈട്രജനും ഓക്സിജനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ സൗരോർജ്ജം ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു, ഇത് അന്തരീക്ഷവും സമുദ്രവുമായ രക്തചംക്രമണത്താൽ പുനർവിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഉപരിതല താപനില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അക്ഷാംശം മാത്രമല്ല, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾക്കൊപ്പം മിതമായ സമുദ്രങ്ങളുടെ ഉയരവും സാമീപ്യവുമാണ്.

Solar System: Mars (ചൊവ്വ)

Solar System (സൗരയൂഥം) | Kerala PSC & HCA Study Material_100.1
Mars

സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള നാലാമത്തെ ഗ്രഹവും സൗരയൂഥത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹവുമാണ് ചൊവ്വ, ബുധനെക്കാൾ വലുതാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ, റോമൻ യുദ്ധദേവന്റെ പേര് ചൊവ്വ വഹിക്കുന്നു, ഇതിനെ പലപ്പോഴും “റെഡ് പ്ലാനറ്റ്” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വ്യാപകമായ അയൺ ഓക്സൈഡിന്റെ ഫലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ചുവപ്പ് കലർന്ന രൂപം നൽകുന്നു ഇത് നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമാകുന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്ര ബോഡികളിൽ വ്യതിരിക്തമാണ്.ചന്ദ്രന്റെ ആഘാത ഗർത്തങ്ങളെയും ഭൂമിയുടെ താഴ്വരകൾ, മരുഭൂമികൾ, ധ്രുവീയ ഹിമപാളികൾ എന്നിവയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഉപരിതല സവിശേഷതകളുള്ള, നേർത്ത അന്തരീക്ഷമുള്ള ഒരു ഭൗമ ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ.

ദിവസങ്ങളും ഋതുക്കളും ഭൂമിയുടേതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്, കാരണം ഭ്രമണ കാലയളവും ഗ്രഹണ തലവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭ്രമണ അക്ഷത്തിന്റെ ചരിവും സമാനമാണ്. സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതവും അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന പർവതവുമായ ഒളിമ്പസ് മോൺസിന്റെയും സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മലയിടുക്കുകളിലൊന്നായ വാലെസ് മറൈനെറിസിന്റെയും സ്ഥലമാണ് ചൊവ്വ.വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലെ മിനുസമാർന്ന ബോറിയാലിസ് തടം ഗ്രഹത്തിന്റെ 40% ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് ഒരു ഭീമാകാരമായ ആഘാത സവിശേഷതയായിരിക്കാം.ചൊവ്വയിൽ ഫോബോസ്, ഡീമോസ് എന്നീ രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അവ ചെറുതും ക്രമരഹിതവുമായ ആകൃതിയിലാണ്.

ചൊവ്വയെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ചുവപ്പ് നിറവും. ഇതിന്റെ ദൃശ്യകാന്തിമാനം −2.94 ൽ എത്തുന്നു, ഇത് ശുക്രനും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും മാത്രം മറികടക്കുന്നു.[13] ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം കാരണം ഭൂമിയും ചൊവ്വയും ഏറ്റവും അടുത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട് അധിഷ്‌ഠിത ടെലിസ്‌കോപ്പുകൾ സാധാരണയായി 300 കിലോമീറ്റർ (190 മൈൽ) സവിശേഷതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Solar System: Jupiter (വ്യാഴം)

Solar System (സൗരയൂഥം) | Kerala PSC & HCA Study Material_110.1
Jupiter

സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ഗ്രഹവും സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹവുമാണ് വ്യാഴം. സൗരയൂഥത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പിണ്ഡത്തിന്റെ രണ്ടര ഇരട്ടിയിലധികം പിണ്ഡമുള്ള, എന്നാൽ സൂര്യന്റെ പിണ്ഡത്തിന്റെ ആയിരത്തിലൊരംശത്തേക്കാൾ അല്പം കുറവുള്ള ഒരു വാതക ഭീമനാണ് ഇത്. ചന്ദ്രനും ശുക്രനും കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ രാത്രി ആകാശത്തിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള മൂന്നാമത്തെ പ്രകൃതിദത്ത വസ്തുവാണ് വ്യാഴം. ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ ഇത് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, അതിന്റെ വലുപ്പം കാരണം റോമൻ ദേവനായ വ്യാഴത്തിന്റെ ദൈവങ്ങളുടെ രാജാവിന്റെ പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്.

വ്യാഴത്തിൽ പ്രാഥമികമായി ഹൈഡ്രജൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഹീലിയം അതിന്റെ പിണ്ഡത്തിന്റെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗവും വ്യപ്തിയുടെ പത്തിലൊന്ന് ഭാഗവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇതിന് ഭാരമേറിയ മൂലകങ്ങളുടെ ഒരു പാറക്കെട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ മറ്റ് ഭീമൻ ഗ്രഹങ്ങളെപ്പോലെ, വ്യാഴത്തിന് നന്നായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഖര പ്രതലമില്ല.

വ്യാഴത്തിന്റെ ഗ്രഹ ചിഹ്നം, ♃, ഒരു ഗ്രീക്ക് സീറ്റയിൽ നിന്ന് ഒരു തിരശ്ചീന സ്ട്രോക്ക് ഉള്ളതാണ്, ⟨Ƶ⟩, സിയൂസിന്റെ (ഗ്രഹത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് നാമം) ചുരുക്കെഴുത്താണ്.

Solar System: Saturn(ശനി)

Solar System (സൗരയൂഥം) | Kerala PSC & HCA Study Material_120.1
Saturn

സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ആറാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് ശനി. റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനും ഇത് പേരുകേട്ടതാണ്, ഈ വളയങ്ങൾ ഐസിന്റെയും പാറയുടെയും ചെറിയ കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശനിയുടെ അന്തരീക്ഷം വ്യാഴത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന് സമാനമാണ്, കാരണം അത് ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും ചേർന്നതാണ്. ശനിയുടെ വ്യാസം 120,500 കിലോമീറ്ററാണ്, പ്രധാനമായും ഹിമത്താൽ നിർമ്മിതമായ 62 പ്രകൃതിദത്ത ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. വ്യാഴവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതിന് ഉപഗ്രഹം കുറവാണ്.

ഗ്രഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സവിശേഷത അതിന്റെ പ്രധാന റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്, അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഐസ് കണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ചെറിയ അളവിലുള്ള പാറ അവശിഷ്ടങ്ങളും പൊടിയും. കുറഞ്ഞത് 82 ഉപഗ്രഹങ്ങളെങ്കിലും ശനിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നതായി അറിയപ്പെടുന്നു, അതിൽ 53 എണ്ണത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി പേരുണ്ട്; ഇതിൽ നൂറുകണക്കിന് ചന്ദ്രക്കലകൾ അതിന്റെ വളയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ശനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹവും സൗരയൂഥത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഉപഗ്രഹവുമായ ടൈറ്റൻ ബുധൻ ഗ്രഹത്തേക്കാൾ വലുതാണ്, പിണ്ഡം കുറവാണെങ്കിലും, സൗരയൂഥത്തിൽ കാര്യമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള ഒരേയൊരു ഉപഗ്രഹമാണിത്.

Solar System: Uranus (യുറാനസ്)

Solar System (സൗരയൂഥം) | Kerala PSC & HCA Study Material_130.1
Uranus

സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഏഴാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് യുറാനസ്. എല്ലാ ഭീമാകാരവും ബാഹ്യവുമായ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞതാണ് ഇത്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ മീഥേൻ സാന്നിദ്ധ്യം ഈ യുറാനസ് ഗ്രഹത്തിന് നീല നിറമുണ്ട്. യുറാനസ് കോർ മറ്റ് ഭീമൻ ഗ്രഹങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് തണുപ്പാണ്, ഗ്രഹം അതിന്റെ വശത്ത് പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു. യുറാനസിന് 51,120 കിലോമീറ്റർ വ്യാസമുണ്ട്, ഇതിന് 27 പ്രകൃതിദത്ത ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്.

Solar System: Neptune (നെപ്ട്യൂൺ)

Solar System (സൗരയൂഥം) | Kerala PSC & HCA Study Material_140.1
Neptune

നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ അവസാനത്തെ ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ളതും ഇവിടെയാണ്. നെപ്റ്റ്യൂണിന് യുറാനസിന്റെ അതേ വലിപ്പമുണ്ട്. മാത്രമല്ല അത് വളരെ വലുതും സാന്ദ്രവുമാണ്. നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഹീലിയം, ഹൈഡ്രജൻ, മീഥേൻ, അമോണിയ എന്നിവയാൽ നിർമ്മിതമാണ്, അത് വളരെ ശക്തമായ കാറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രവചനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ ഒരേയൊരു ഗ്രഹമാണിത്. നെപ്ട്യൂണിന് 49,530 കിലോമീറ്റർ വ്യാസമുണ്ട്, ഇതിന് ഭൂമിയെയും ചൊവ്വയെയും അപേക്ഷിച്ച് 14 പ്രകൃതിദത്ത ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്.

Solar System: Conclusion (ഉപസംഹാരം)

ശാസ്ത്രജ്ഞരും ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരും നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ വളരെ രസകരമാണ്. നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിന്റെ ഭാഗമായ വിവിധ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അതിന്റേതായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകളുണ്ട്, അവയെല്ലാം പല തരത്തിൽ പരസ്പരം വ്യത്യസ്തമാണ്.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Solar System (സൗരയൂഥം) | Kerala PSC & HCA Study Material_150.1
Kerala Padanamela

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Solar System (സൗരയൂഥം) | Kerala PSC & HCA Study Material_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Solar System (സൗരയൂഥം) | Kerala PSC & HCA Study Material_180.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.