സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പിഒ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 (South Indian Bank PO Recruitment 2021) ഔട്ട്_00.1
Malyalam govt jobs   »   SIB PO Recruitment 2021   »   SIB PO Recruitment 2021

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പിഒ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 (South Indian Bank PO Recruitment 2021) ഔട്ട് – സ്‌കെയിൽ I കേഡറിലെ പി‌ഒയ്‌ക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

 

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പിഒ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 (South Indian Bank PO Recruitment 2021) ഔട്ട് – സ്‌കെയിൽ I കേഡറിലെ പി‌ഒയ്‌ക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക: സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് (SIB) ലിമിറ്റഡ് താൽപ്പര്യമുള്ളവരും പരിചയസമ്പന്നരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സ്കെയിൽ I കേഡർ ഒഴിവിൽ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർമാരുടെ തസ്തികയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അതിനാൽ അപേക്ഷകരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ബാങ്ക് ജോലിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പിഒ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 ജോലിക്ക് താഴെ കാണുന്ന യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

 

ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 4th week

 

South Indian Bank PO Recruitment 2021: Overview (അവലോകനം)

ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രീമിയർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കായ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് (SIB) ലിമിറ്റഡ്, സ്കെയിൽ I കേഡറിലെ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർമാരുടെ തസ്തികയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Organization South Indian Bank Ltd
Post Probationary Officers in Scale I Cadre
Job Place All over India
Apply Online Starts 01.09.2021
Last Date to Apply 08.09.2021
Mode of Apply Online only
Status Job Notification Released

Read More: KIIFB Recruitment 2021 – Notification out

South Indian Bank PO Recruitment 2021: Eligibility Criteria (യോഗ്യതാമാനദണ്ഡം)

യോഗ്യരായ അപേക്ഷകർ ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് www.southindianbank.com വഴി ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

 • അപേക്ഷകർ പുനർവിന്യസിച്ച സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കോടെ (10 2 3/4 സ്കീമിൽ കുറവ്) റെഗുലർ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.
 • അപേക്ഷകർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്/ അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്/ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്/ ബാങ്കിംഗ് സബ്സിഡിയറിയിൽ ഓഫീസർ കേഡറിൽ 2 വർഷത്തെ സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

Read More: Kerala PSC November Exam Calendar 2021

South Indian Bank PO Recruitment 2021: Age Limit (പ്രായപരിധി)

അപേക്ഷകർക്ക് 28 വയസ് കവിയരുത്. അപേക്ഷകൻ 01.08.1993 -ന് മുമ്പും 31.07.2003 -ന് ശേഷവും ജനിച്ചവരായിരിക്കരുത് (രണ്ട് ദിവസവും ഉൾപ്പെടെ).

South Indian Bank PO Recruitment 2021: Salary Structure (ശമ്പള ഘടന)

DESIGNATION SCALE OF APPOINTMENT
Probationary Officer Scale I (IBA package)
IBA approved pay scale  Rs. 36,000 – 1,490/7 – 46,430 – 1,740/2 – 49,910 – 1,990/7 – 63,840.

 Read More: Kerala PSC Examination 2021 Confirmation

South Indian Bank PO Recruitment 2021: Application Fee (അപേക്ഷ ഫീസ്)

Rs. 800/- (excluding GST and other applicable charges) ·        Applicants meeting the stipulated norms only need to apply for the post.

·        Application fee once remitted will not be refunded in any case.

 

South Indian Bank PO Recruitment 2021: Selection Process (തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ)

 • ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റും അവസാന അഭിമുഖവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത അപേക്ഷകരുടെ മതിയായ എണ്ണം അഭിമുഖത്തിന് വിളിക്കും. ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത അപേക്ഷകന്റെ മേൽ ഒരു അവകാശവും നൽകില്ല.
 • തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം പരിഗണിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും അഭിമുഖത്തിന് വിളിക്കേണ്ട അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം തീരുമാനിക്കാനും ബാങ്കിന് അവകാശമുണ്ട്.

How to Apply for SIB Recruitment 2021 Notification (വിജ്ഞാപനത്തിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം)

അപേക്ഷകർക്ക് ബാങ്കിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് www.southindianbank.com വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ 01.09.2021 മുതൽ 08.09.2021 വരെ മാത്രമേ കഴിയൂ, മറ്റ് അപേക്ഷാ രീതി സ്വീകരിക്കില്ല.

Step 1: ഔദ്യോഗിക സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക @@ https://www.southindianbank.com/

 

Step 2: ഹോം പേജിൽ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കരിയർ സെഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.

 

Step 3: ഇപ്പോൾ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രൊട്ടേഷണറി ഓഫീസർമാരുടെ ലാറ്ററൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനായി ലിങ്ക് തിരയാൻ കഴിയും.

 

Step 4: അപേക്ഷകൻ എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

 

Step 5: അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓൺലൈൻ-അപേക്ഷാ ഫോമിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അപേക്ഷകരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

 

Step 6: നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 

Step 7: ഒന്നിലധികം രജിസ്ട്രേഷനുകൾ നടത്തുന്ന അപേക്ഷകരെ അയോഗ്യരാക്കും.

 

Step 8: അപേക്ഷകർ അവരുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നൽകി ഫോട്ടോ, ഒപ്പ്, പാഠ്യപദ്ധതി വിറ്റേ (CV) എന്നിവ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.

 

Step 9: അപേക്ഷകർക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കാം.

 

Step 10: അതിനുശേഷം സമർപ്പിക്കുക ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക.

 

SIB PO Recruitment 2021 – Important Links (പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ)

Download Notification Click here
Apply Online Click here

 

FAQ- SIB PO Recruitment 2021 (പതിവുചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. പുതിയ SIB റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 ഏതാണ്?

Ans. സ്‌കെയിൽ I കേഡറിലെ പി‌ഒ

Q2. SIB PO യുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ്?

Ans. South Indian Bank Probationary Officer (സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ)

Q3. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പിഒ (SIB PO)റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ എത്ര ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും?

Ans. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പിഒ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ടാകും: ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയും ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചയും

Watch Vedio : For Bank Exams (വീഡിയോ കാണുക)

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പിഒ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 (South Indian Bank PO Recruitment 2021) ഔട്ട്_50.1
Bank Foundation For IBPS Clerk & PO

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

 

 

Sharing is caring!

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ October 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?