Malyalam govt jobs   »   Scholarship Test for LDC Mains   »   Scholarship Test for LDC Mains

All India Free Scholarship Test For LDC Mains| Attempt Now – സുവർണാവസരം ! LDC Batch ലേക്കുള്ള 50% കിഴിവ് നേടുക [25 September 2021]

All India Free Scholarship Test For LDC Mains| Attempt Now – സുവർണാവസരം ! LDC Batch ലേക്കുള്ള 50% കിഴിവ് നേടുക [25 September 2021]: നിങ്ങൾക്ക് LD ക്ലാർക്ക് ആവണോ? LDC മെയിൻസ് പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറക്കുന്നവർക്കായി ഓൾ ഇന്ത്യ സൗജന്യ സ്കോളർഷിപ് ടെസ്റ്റ്, മികച്ച 100 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് LDC മെയിൻ ബാച്ച് 50% കിഴിവിൽ ലഭിക്കും. പരീക്ഷാ തീയതി 25 സെപ്റ്റംബർ (ഇന്ന്) തത്സമയ സമയം ഉച്ചക്ക് 12 (12 PM) ന്. ഇപ്പോൾ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കു ‌ തന്നെ സ്വയം വിലയിരുത്താനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ആണ് ഈ സൗജന്യ സ്കോളർഷിപ് ടെസ്റ്റ്. LDC മെയിൻസ് പരീക്ഷക്കുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ സൗജന്യ സ്കോളർഷിപ് ടെസ്റ്റ് (All India Free Scholarship Test for LDC Mains) എഴുതാൻ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അഭിനന്ദനങ്ങൾ!!!

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

 

LDC Mains All India Free Scholarship Test 2021 (സൗജന്യ സ്കോളർഷിപ് ടെസ്റ്റ്)

കേരള PSC യുടെ LD ക്ലാർക്ക് മെയിൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ ഹാജരാകുമെന്നും ഒഴിവ് കുറവ് മാത്രമാണുള്ളതെന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. LD ക്ലാർക്ക് ആയി ഒരു കേരള സർക്കാർ ജോലി നേടുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു ചുവടു വെപ്പായി കരുതി Adda247 നടത്തുന്ന ആൾ ഇന്ത്യ ഫ്രീ സ്കോളർഷിപ് ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുക മികച്ച സ്കോർ നേടുക. ആദ്യ 100  റാങ്കിൽ എത്തിയാൽ 50 % ഓഫറിൽ LDC MAINS EXPRESS BATCH  ൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അഭിനന്ദനങ്ങൾ!!!

കേരള PSC യുടെ LD ക്ലാർക്ക് മെയിൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി, സെപ്റ്റംബർ 25 ന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ADDA 247 നിങ്ങൾക്കായി LD ക്ലാർക്ക് മെയിൻസ് 2021 ഒരു സൗജന്യ സ്കോളർഷിപ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നു. ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ (APP), വെബ് (WEB) എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. LD ക്ലാർക്ക് മെയിൻസ് ആൾ ഇന്ത്യ സൗജന്യ സ്കോളർഷിപ് ടെസ്റ്റിന് 2  നാൾ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 25(September 25) നു ഓൺലൈൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫ്രീ സൗജന്യ സ്കോളർഷിപ് ടെസ്റ്റ്  അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് സെപ്റ്റംബർ 26 (September 26) നു അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ LD ക്ലാർക്ക് മെയിൻസ് 2021 പരീക്ഷക്കുള്ള സൗജന്യ സ്കോളർഷിപ് പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

Practice More :- All India Free Mock For Kerala High Court Assistant Examination

LDC Mains 2021 Written Exam Pattern(പരീക്ഷാ രീതി)

LDC Mains 2021  പരീക്ഷാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഒരൊറ്റ ഘട്ടത്തിലാണ്, അതിൽ എഴുത്തുപരീക്ഷ മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിനാൽ ഈ പരീക്ഷയെ തകർക്കാൻ സിലബസിനെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വിശദമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

  • Kerala PSC LDC Mains 2021  പരീക്ഷയിൽ ആകെ 100 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്
  • ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഒരു മാർക്ക് വീതമായിരിക്കും
  • പരീക്ഷയുടെ ആകെ സമയദൈർഘ്യം 1 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും
  • ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 1/3 മാർക്ക് കുറയ്ക്കും
Subject Number of questions Marks Duration of Examination
General Malayalam (Regional language) 10 10 1 hour 15 minutes
English 10 10
Mental ability and Simple arithmetic 10 10
General Knowledge 50 50
Current Affairs 20 20
Total 100 100

LDC Mains മാർക്ക് വിതരണം

നമ്പർ വിഷയങ്ങൾ മാർക്ക്
   A 1. പൊതുവിജ്‍ഞാനംചരിത്രം 5
2 ഭൂമിശാസ്ത്രം 5
3 ധനതത്വശാസ്ത്രം 5
4 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന 5
5 കേരളം – ഭരണവുംഭരണസംവിധാനങ്ങളും 5
6 ജീവശാസ്ത്രവും പൊതുജനാരോഗ്യവും 6
7 ഭൗതീകശാസ്ത്രം 3
8 രസതന്ത്രം 3
9 കല , കായികം ,സാഹിത്യം , സംസ്ക്കാരം 5
10 കമ്പ്യൂട്ടർ – അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 3
11 സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾ 5
B ആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ 20
C ആനുകാലിക ലഘുഗണിതവും , മാനസിക ശേഷിയും , നിരീക്ഷണപാടവ പരിശോധനയും 10
D General English 10
F പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ (മലയാളം ,കന്നഡ, തമിഴ്) 10

കുറിപ്പ്:-

  • LD ക്ലാർക്ക് മെയിൻസ് ആൾ ഇന്ത്യ സൗജന്യ സ്കോളർഷിപ് ടെസ്റ്റ്  75 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ളതായിരിക്കും. ആകെ 100 മാർക്ക് ഉള്ള 5 വിഭാഗങ്ങളും; ജനറൽ മലയാളം (General Malayalam) – 10 മാർക്ക്, പൊതുവിജ്‍ഞാനം (General Knowledge) – 50, ആനുകാലികം (Current Affairs)- 20 മാർക്കും, അടിസ്ഥാന ഗണിതവും, യുക്തിയും (Basic Mathematics & Reasoning)- 10 മാർക്ക്, ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് (General English) – 10 മാർക്ക്.

 

  • ഓരോ ശരി ഉത്തരത്തിനും 1 മാർക്ക് ലഭിക്കും. തെറ്റായ ഓരോ ഉത്തരത്തിനും 1/3 (0.33) മാർക്ക് കുറയ്ക്കും.

 

CLICK & ATTEMPT NOW FOR FREE SCHOLARSHIP TEST
You can attend the Scholarship Test on September 25 (12pm).

 

കുറിപ്പ്: നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന സെപ്റ്റംബർ 25, 26 തീയതികളിലെ പരീക്ഷകൾ പരീക്ഷിക്കാം.

നിങ്ങൾക്ക് സെപ്റ്റംബർ 25 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതൽ  സെപ്റ്റംബർ 26 രാത്രി 11.59 pm വരെ ശ്രമിക്കാം.

 

Watch Video for LDC Mains

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

All India Free Scholarship Test For LDC Mains| Attempt Now_40.1
LDC MAINS Express BATCH

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

All India Free Scholarship Test For LDC Mains| Attempt Now_60.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

All India Free Scholarship Test For LDC Mains| Attempt Now_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.