SBI SCO Recruitment 2021 Notification PDF: Apply Online for 600+ Vacancies_00.1
Malyalam govt jobs   »   SBI SCO Recruitment 2021   »   SBI SCO Recruitment 2021

SBI SCO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021| SBI SCO Recruitment 2021 Notification PDF: Apply Online for 600+ Vacancies

SBI SCO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 (SBI SCO Recruitment 2021) വിജ്ഞാപനം PDF: 600 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക: SBI SCO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ PDF ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്തു – 600 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക, ഇത് വലിയ ഒഴിവുകളുടെ അറിയിപ്പാണ്, സുഹൃത്തുക്കളെ വേഗം!!! സ്‌റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, റിലേഷൻഷിപ്പ്  മാനേജർ, റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ (ടീം ലീഡ്), കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഓഫീസർ, മറ്റ് തുടങ്ങിയ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കേഡർ ഓഫീസർമാരുടെ തസ്തികകളിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരനിൽ നിന്ന് SBI SCO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 നായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, യോഗ്യതാ തീയതിയിൽ തസ്തികയുടെ യോഗ്യതാമാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

If you are Eligible, Kindly Check This

അപേക്ഷയുടെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനും ഫീസ് അടയ്ക്കൽ: 28.09.2021 മുതൽ 18.10.2021 വരെ ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് https://bank.sbi/careers അല്ലെങ്കിൽ https://www.sbi.co.in/careers.

SBI SCO Recruitment 2021 Apply Online (ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക)

Who Offered State Bank of India
 

Which Posts

Relationship Manager, Relationship Manager (Team Lead), Customer Relationship Executive, Investment Officer and Others – SCO
Wanted Persons 652
Apply Online Starts 28.09.2021
Last Date to Apply 18.10.2021
Mode of Apply Online only
Status Job Notification Released

Read More: Kerala PSC 10th Level Preliminary Short List 2021 

SBI SCO Recruitment 2021: Vacancy (ഒഴിവ്)

 

Name of Post Total Vacancy LD (OL& OH) VI HI D & e$
Relationship Manager 314+ 25 4 7 7 7
Relationship Manager (Team Lead) 20 + 2 1 1
Customer Relationship Executive 217 + 13 3 4 3 3
Investment Officer 12 + 1 1
Central Research Team (ProductLead) 2 + 1 1
Central research Team (Support) 2+1 1
Executive (Document Preservation-Archives 01
Manager (Marketing)# 12 + 1 1
Deputy Manager (Marketing)# 26+2 1 2
Total 652

Read More: Kerala PSC LDC Prelims Short List 2021

SBI SCO Recruitment 2021 Eligibility (യോഗ്യത)

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സർക്കാർ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നോ, സർക്കാർ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികൾ, അംഗീകൃത കോളേജ്/യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ MBA/PGDM അല്ലെങ്കിൽ CA/CFA, ബിരുദം/ബിരുദാനന്തര ബിരുദം – കൊമേഴ്സ്/ഫിനാൻസ്/ഇക്കണോമിക്സ്/മാനേജ്മെന്റ്/ഗണിതം/ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ എന്നിവ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ ബിരുദധാരികൾ  പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.

Read More: LIC AAO Result 2021

SBI SCO Recruitment 2021: Educational Qualification (വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത)

 • പ്രമുഖ പൊതു/ സ്വകാര്യ/ വിദേശ ബാങ്കുകൾ/ ബ്രോക്കിംഗ്/ സുരക്ഷാസ്ഥാപനങ്ങളിൽ വെൽത്ത്മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ള അപേക്ഷകർ. ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക്ഉയർന്ന നെറ്റ് മൂല്യമുള്ള ക്ലയന്റുകളുമായുള്ള ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും മതിയായ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം (കുറഞ്ഞത് 00 ലക്ഷം രൂപ മൊത്തം സമ്പൂർണ്ണ മൂല്യമുള്ള (TRV))
 • വെൽത്ത്മാനേജ്മെന്റ്ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിക്ഷേപ ഉപദേശക/കൗൺസിലർ/പ്രൊഡക്ട്ടീമിന്റെ ഭാഗമായി കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം

SBI SCO Recruitment 2021: Age Limit (പ്രായ പരിധി)

 • അപേക്ഷകർ 08.2021 ലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായ പരിധി 23 വയസ് മുതൽ 45 വയസ്സ് വരെ കവിയരുത്.
 • സംവരണ വിഭാഗത്തിന് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിലെ ഇളവ് ഗോയി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരമാണ്. SC/ST-5 5 വർഷം, OBC-3 വർഷം, PWD (GEN./EWS)-10years, PWD (SC/ST) -15 വർഷം, PWD (OBC) -13 വർഷം.

SBI Application Fees 2021 (അപേക്ഷാ ഫീസ്)

 • അപേക്ഷാ ഫീസും ഇൻറ്റിമേഷൻ ചാർജുകളും (റീഫണ്ട് ലഭ്യമല്ല) രൂപ. 750/- (എഴുനൂറ്റമ്പത് മാത്രം) ജനറൽ/ഇഡബ്ല്യുഎസ്/ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എസ്സി/എസ്ടി/പിഡബ്ല്യുഡി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഫീസ്/ഇൻറൈമേഷൻ ചാർജുകൾ ഇല്ല.
 • അവിടെ ലഭ്യമായ പേയ്‌മെന്റ്ഗേറ്റ്‌വേ വഴി ഓൺലൈനായി ഫീസ് അടയ്ക്കണം. ഡെബിറ്റ്കാർഡ്/ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്/ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് മുതലായവ ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രീനിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകി പണമടയ്ക്കാം. ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റിനുള്ള ഇടപാട് ചാർജുകൾ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വഹിക്കണം.

SBI SCO Selection Process (തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ)

 • ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയുടെയും ഇടപെടലിന്റെയുംപ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. എന്നിരുന്നാലും, അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ, മാനേജർ (മാർക്കറ്റിംഗ്), ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ (മാർക്കറ്റിംഗ്) എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഓൺലൈൻ എഴുത്തുപരീക്ഷയ്ക്കും അഭിമുഖത്തിനും പകരം, ഹ്രസ്വ ലിസ്റ്റിംഗിലൂടെയും അഭിമുഖത്തിലൂടെയും സ്ഥാനാർത്ഥി (കളുടെ) തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പരിഗണിക്കാനുള്ള അവകാശം ബാങ്കിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
 • “ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റിംഗും അഭിമുഖവും” അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. മിനിമം യോഗ്യതയും അനുഭവപരിചയവുംപൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രം അഭിമുഖത്തിന് വിളിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവകാശവും ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക്ഉണ്ടാകില്ല.ബാങ്ക് രൂപീകരിച്ച ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റിംഗ്പാരാമീറ്ററുകൾ തീരുമാനിക്കുകയും അതിനുശേഷം, ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചതുപോലെ മതിയായ എണ്ണം അപേക്ഷകരെ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അഭിമുഖത്തിന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യും. അഭിമുഖത്തിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ വിളിക്കാനുള്ള ബാങ്കിന്റെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു കത്തിടപാടുകളും നടത്തുകയില്ല.

Read More: 25 Important Previous Year Q & A | HCA Study Material [27 September 2021]

SBI SCO Exam Date 2021 (പരീക്ഷാ തീയതി)

ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് 15.11.2021 ൽ താൽക്കാലികമായി നടത്തും.പരീക്ഷയുടെ  കോൾ ലെറ്റർ ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും എസ്എംഎസ്, ഇ-മെയിലുകൾ എന്നിവ വഴി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്  അയക്കുകയുംചെയ്യും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കോൾ ലെറ്ററുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, തുടന്ന് കോൾ  ലെറ്റർ സേവ് ചെയ്ത ശേഷംപ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക.

SBI SCO Recruitment 2021 Salary (ശമ്പളം)

Name of Post CTC Range
Relationship Manager Rs. 6-15 lakhs
Relationship Manager (Team Lead) Rs. 10-28 lakhs
Customer Relationship Executive Rs. 2-3 lakhs
Investment Officer Rs. 12-18 lakhs
Central Research Team (Product Lead) Rs. 25-45 lakhs
Central research Team (Support) Rs. 7-10 lakhs
Executive (Document Preservation-Archives) Indicative CTC: Rs.8 – Rs.12 lacs per annum JMGS-1 Pay scale
Manager (Marketing) 63840-1990/5-73790-2220/2-78230
Deputy Manager (Marketing) 48170-1740/1-49910-1990/10-69810

Read Now: 25 Important Previous Year Q & A | HCA Study Material [28 September 2021]

How to Apply for SBI SCO Recruitment 2021 Apply Online: (ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക)

Step 1: ഔദ്യോഗിക സൈറ്റ് ആയ https://sbi.co.in/ സന്ദർശിക്കുക.

Step 2: ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഹോം പേജിലെ “CURRENT OPENINGS” ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Step 3: കോൺ‌ട്രാക്റ്റ്ബേസിസ് – വെൽത്ത്  മാനേജ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് യൂണിറ്റിൽ എസ്‌ബി‌ഐയിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്കേഡർ ഓഫീസർമാരുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

Step 4: യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് “Apply Online” ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

Step 5: അപേക്ഷകർക്ക് ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട രേഖയും ഫോട്ടോഗ്രാഫ്ഫയൽ തരം/ വലുപ്പവും നൽകാം.

Step 6: അപേക്ഷകൻ വെള്ള പേപ്പറിൽ കറുത്ത മഷി പേന ഉപയോഗിച്ച് ഒപ്പിടണം. ഫയലിന്റെ വലുപ്പം 10 kb – 20 kb, അളവുകൾ 140 x 60 പിക്സലുകൾ (മുൻഗണന) എന്നിവയ്ക്കിടയിലായിരിക്കണം.

Step 7: ബന്ധപ്പെട്ട ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക “Upload”ബ്രൗസ് ചെയ്ത് JPG അല്ലെങ്കിൽ JEPG, PDF, DOC അല്ലെങ്കിൽ DOCX ഫയൽ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Step 8: അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രമാണം അപ്‌ലോഡ്ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ശരിയായി ആക്‌സസ് ചെയ്യാനാകുമെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പ്രിവ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫയൽ വലുപ്പവും ഫോർമാറ്റും നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ, ഒരു എറർ സന്ദേശം പ്രദർശിപ്പിക്കും.

Step 9: അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക, അപ്‌ലോഡ്/ സമർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത പ്രമാണങ്ങൾ എഡിറ്റുചെയ്യാനോ മാറ്റാനോ കഴിയില്ല.

Step 10: “Submit”ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ശേഷം ഫയൽ സേവ് ചെയ്തു ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക.

Post Apply Online
Apply Online for Wealth Management Business Unit Link
Apply Online for Executive Unit Link
Apply Online for Marketing Unit Link

FAQs: SBI SCO Recruitment 2021 (പതിവുചോദ്യങ്ങൾ)

Q1, SBI SCO റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്2021 നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്താണ്?

Ans: ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സർക്കാർ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നോ ബിരുദധാരികളോ, സർക്കാർ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികളോ ആയിരിക്കണം.

Q2, SBI SCO ഒഴിവ് 2021ന്റെ പ്രായപരിധി എന്താണ്?

Ans: അപേക്ഷകർ 01.08.2021 ലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായ പരിധി 23 വയസ് മുതൽ 45 വയസ്സ് വരെ, കവിയരുത്.

Q3, SBI SCO ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2021നായുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ എന്താണ്?

Ans: ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയുടെയും ഇടപെടലിന്റെയുംപ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

SBI SCO Recruitment 2021 Notification PDF: Apply Online for 600+ Vacancies_50.1
LDC MAINS Express BATCH

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?