Malyalam govt jobs   »   Malayalam GK   »   National Education Day 2022

National Education Day 2022 [November 11], History, Significance & Theme| ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം; ചരിത്രവും പ്രാധാന്യവും

National Education Day 2022 :The National Education Day is observed annually on November 11 in India. This day marks the birth anniversary of Maulana Abdul Kalam Azad, who was India’s first education minister after independence. He served as the education minister from August 15, 1947 till February 2, 1958, and passed away in Delhi on February 22, 1958. Through this article you will get all details about National Education Day history, significance & theme of this year.

National Education Day 2022
Category Study Material , Malayalam GK
Topic Name National Education Day 2022
National Education Day Date November 11

National Education Day: ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം

National Education Day 2022 : 2008 സെപ്റ്റംബർ 11-ന് മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം (HRD) നവംബർ 11 ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദിന്റെ സംഭാവനകളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ വ്യക്തിയുടെ ജന്മദിനം അനുസ്മരിക്കാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2008 മുതൽ, ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ വർഷവും ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ഈ ദിനം ആചരിക്കപ്പെടുന്നു . എന്നാൽ മറ്റു പ്രധാന ദിവസങ്ങളിലെ പോലെ അവധി ദിനമായി നൽകാറില്ല.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

National Education Day 2022 : Detailed History & Significance_40.1
Adda247 Kerala Telegram Link

National Education Day: History Of The Day| ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം: ദിനത്തിന്റെ ചരിത്രം

1888 നവംബർ 18 ന് ജനിച്ച അബുൽ കലാം ഗുലാം മുഹിയുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ഖൈറുദ്ദീൻ അൽ-ഹുസൈനി ആസാദ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവുമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ 1958 ഫെബ്രുവരി 2 വരെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹം 1958 ഫെബ്രുവരി 22 ന് ഡൽഹിയിൽ വച്ച് അന്തരിച്ചു. ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ, സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ ആസാദിന്റെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ ഗ്രാമീണ ദരിദ്രർക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നതായിരുന്നു.

Statewide Mock for Kerala PSC Degree Level Preliminary Exam 2022 Register Now

National Education Day: Significance| ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം ; പ്രാധാന്യം

മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിനെ ആദരിക്കുന്നതിനായി, 2008 സെപ്റ്റംബർ 11 ന് മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം നവംബർ 11 ‘ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം’ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു, “ഇന്ത്യയുടെ ഈ മഹാനായ പുത്രന്റെ ജന്മദിനം അനുസ്മരിക്കാൻ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട്. 2008 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും അവധി പ്രഖ്യാപിക്കാതെ നവംബർ 11 ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കും.

മുതിർന്നവരുടെ സാക്ഷരത, 14 വയസ്സുവരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവും, സാർവത്രിക പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം, സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനത്തിന്റെയും വൈവിധ്യവൽക്കരണം എന്നിവയായിരുന്നു മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച മറ്റ് പ്രധാന മേഖലകൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപ്ലവകരമായ തീരുമാനങ്ങൾ മൂലം ഇന്ത്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ചെറുതല്ല. ഡൽഹി സർവ്വകലാശാലയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, 1951 ൽ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, 1953 ൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷൻ എന്നിവയുടെ സ്ഥാപനത്തിനും അദ്ദേഹം മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് .

ഇന്ത്യൻ എയർ ഫോഴ്സ് അഗ്നിവീർവായൂ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022

National Education Day: Theme| ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം: പ്രമേയം

മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം എല്ലാ വർഷവും ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനത്തിന് വ്യത്യസ്ത തീം സജ്ജമാക്കുന്നു. “കോഴ്‌സ് മാറ്റുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു” എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തി ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം എല്ലാ വർഷവും സ്കൂളുകളിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു. രസകരമായ സെമിനാറുകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രോജക്റ്റുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കൽ, ഉപന്യാസങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റും നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്.

 Kerala Devaswom Board LDC Result 2022

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

 

ഇതര പരീക്ഷകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, ദൈനംദിന ക്വിസുകൾ  എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

National Education Day 2022 : Detailed History & Significance_50.1

Kerala Exams Mahapack

*ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് | ADDA247 മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കൂ*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!