Malyalam govt jobs   »   Monthly Current Affairs Quiz PDF   »   Monthly Current Affairs Quiz PDF

പ്രതിമാസ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് PDF മലയാളത്തിൽ 2021 സെപ്റ്റംബർ (Monthly Current Affairs Quiz PDF in Malayalam September 2021)|പ്രധാനപ്പെട്ട 250 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

പ്രതിമാസ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് PDF മലയാളത്തിൽ 2021 സെപ്റ്റംബർ (Monthly Current Affairs Quiz PDF in Malayalam September 2021)|പ്രധാനപ്പെട്ട 250 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ: നിങ്ങൾക്കുള്ള നിലവിലെ സെപ്റ്റംബർ ക്വിസ് ശേഖരം ഇതാ. ചോദ്യോത്തര ഫോർമാറ്റിലുള്ള മാസത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ പ്രതിമാസ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് PDF മലയാളത്തിൽ (Monthly Current Affairs Quiz PDF in Malayalam)  സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.  വരാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന പരീക്ഷകളുടെ സമകാലിക വിഭാഗത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

Monthly Current Affairs Quiz PDF in Malayalam September 2021: Overview (അവലോകനം)

സമകാലിക ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട 250  ചോദ്യോത്തരങ്ങളോട് കൂടി സെപ്റ്റംബർ പ്രതിമാസ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് PDF  മലയാളത്തിൽ. ഈ ഭാഗം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് സകാലിക വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങൾ വിജയകരമായി പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

Read More: Monthly Current Affairs PDF in Malayalam august 2021

Monthly Current Affairs Quiz PDF in Malayalam September 2021: PDF Download (ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക)

സെപ്റ്റംബർ മാസപ്പതിപ്പിലെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ, സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കാം.

Monthly Current Affairs Quiz PDF in Malayalam September 2021 | Important 250 Questions and Answers_40.1
Current Affairs
  • അന്താരാഷ്ട്ര സംഭവങ്ങൾ
  • ദേശീയ സംഭവങ്ങൾ
  • സംസ്ഥാന ഇവന്റുകൾ
  • പ്രധാന സെമിനാറുകൾ
  • കായിക ഇവന്റുകൾ
  • പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികളും അതിന്റെ പ്രമേയവും
  • അവാർഡും ഓണററി ബിരുദങ്ങളും
  • മരണങ്ങൾ

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 250 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
September Month

×
×

Download your free content now!

Download success!

Monthly Current Affairs Quiz PDF in Malayalam September 2021 | Important 250 Questions and Answers_60.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Also Download:

മാസം PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
ആഗസ്റ്റ് Download now
ജൂലൈ Download now

Watch the Video: Current Affairs 2021

 

Monthly Current Affairs Quiz PDF in Malayalam: FAQ’s

Q1. പ്രതിമാസ കറന്റ് അഫയേഴ്‌സിനായുള്ള ക്വിസിന്റെ മികച്ച വിവരങ്ങൾ എവിടെ നിന്നും ലഭിക്കും?

Ans. Adda247 കേരള ബ്ലോഗിലും APP ലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും ആദ്യ ദിവസമോ, രണ്ടാം ദിവസമോ PDF ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നിലവിലെ കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇവയ്‌ക്ക് പുറമേ, ഡെയ്‌ലി ന്യൂസ്‌പേപ്പർ വായിക്കുന്നതും ഒരു മികച്ച മാർഗമാണ്.

Q2. എന്താണ് കറന്റ് അഫയേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം?

Ans. കറന്റ് അഫയേഴ്സ് എന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ്. മത്സരേതര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അത് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ച് വ്യത്യസ്ത മുൻഗണനകളോടെ വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ അന്തർദേശീയവും, ദേശീയവുമായ പ്രശ്നങ്ങളും സ്പോർട്സ്, പുസ്തകങ്ങളും രചയിതാക്കളും, വ്യാപാരം, ബാങ്കിംഗ്, പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ, ദേശീയ അന്തർദേശീയ കരാറുകൾ, നിയമനങ്ങൾ, മറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയാണ്.

Q3. സമകാലിക വിവരങ്ങൾ ഏത് പരീക്ഷക്കാണ് ചോദിക്കുന്നത്?

Ans. മിക്കവാറും എല്ലാ മത്സരപരീക്ഷകൾക്കും ഇത് സ്വാഭാവികമാണ്. നോൺ-സബ്ജക്റ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾക്ക് സമകാലിക ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. ഇതിനർത്ഥം എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അധ്യാപനം തുടങ്ങിയ ചില പരീക്ഷകളിൽ ഇവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കുറവാണെന്നാണ്.

Q4. ദിവസേന കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് എവിടെ നിന്നും ലഭിക്കും ?

Ans. പ്രതിദിന കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് എല്ലാ ദിവസവും Adda247 കേരള ബ്ലോഗിലും APP- ലും (link) കാണാം.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Monthly Current Affairs Quiz PDF in Malayalam September 2021 | Important 250 Questions and Answers_70.1
LDC Mains Express Batch

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Monthly Current Affairs Quiz PDF in Malayalam September 2021 | Important 250 Questions and Answers_60.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Monthly Current Affairs Quiz PDF in Malayalam September 2021 | Important 250 Questions and Answers_100.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.