Malyalam govt jobs   »   News   »   KPSC One Time Registration

KPSC One Time Registration, Procedure Details| KPSC ഒറ്റത്തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ, നടപടിക്രമങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

KPSC ഒറ്റത്തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ, നടപടിക്രമങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:  കേരള പി‌എസ്‌സി അല്ലെങ്കിൽ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം  തുളസി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. കേരള പി.എസ്.സി രജിസ്ട്രേഷൻ 2012 ജനുവരിയിൽ കേരള സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചു. കേരള പി.എസ്.സി നിയമനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും കേരള പി.എസ്.സി തുളസി രജിസ്ട്രേഷൻ (KPSC One Time Registration) നിർബന്ധമാണ്.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഡിസംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
December 2nd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

KPSC One Time Registration, Procedure Details_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

KPSC One Time Registration (KPSC ഒറ്റത്തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ)

ഈ കെ‌പി‌എസ്‌സി തുളസി രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനം എല്ലാ തൊഴിലന്വേഷകരെയും സർക്കാർ പുറത്തിറക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ജോലികൾ അറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപേക്ഷകന് അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ :- ക്ലിക്ക് ലിങ്ക്

അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന രീതി :- ക്ലിക്ക് ലിങ്ക് 

 

തുളസി പോർട്ടൽ വഴി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ

 

KPSC One Time Registration Kerala (KPSC ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ കേരള)

KPSC തുളസിയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്തിലാണ് . ഇതിന് മൂന്ന് പ്രാദേശിക ഓഫീസുകളും പതിനാല് ജില്ലാ ഓഫീസുകളും ഉണ്ട്. തുളസി PSC കേരള ഗവൺമെന്റ് ലോഗിനിൽ സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ തസ്തികകളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്   വെച്ച് നിയമനത്തിനായുള്ള  ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന പങ്ക്.

എല്ലാ അറിയിപ്പുകൾക്കും keralapsc.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേരള PSC ഹോം പേജ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. കേരള പി‌എസ്‌സി പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും പ്രവേശനം നേടാനും ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്.

Read More: KPSC Official Website | KPSC ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്

KPSC One Time Registration Login My Profile (KPSC ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്റെ പ്രൊഫൈൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക)

P.S.C. യിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനം 2012 ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി രജിസ്ടേഷൻ ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

Read More: KPSC Login, കേരള PSC തുളസി ലോഗിൻ, കേരള PSC ക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം ?

KPSC One Time Registration Home (KPSC വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ഹോം)

നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സൈൻ അപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക (അവർ പുതിയ ഉപയോക്താവാണെങ്കിൽ)
എല്ലാ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കുക, ഫോട്ടോ, ഒപ്പ് എന്നിവയും അതിലേറെ കാര്യങ്ങളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം, സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ്
ശരിയായ മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐഡി വിശദാംശങ്ങളും നൽകുക

KPSC One Time Registration, Procedure Details_60.1
Kerala PSC Registration login admit card KPSC result

രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ പേജിലൂടെ യൂസർ ഐ.ഡി. യും പാസ്വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം പേജിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

രജിസ്‌ട്രേഷൻ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ കാണാനും പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാനും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തുന്നതിനും സൗകര്യമുണ്ട്.

കമ്മീഷൻ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിലൂടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

Read More: Kerala PSC Village Field Assistant (VFA) Previous Question Paper

Scanned Photo (സ്കാൻ ചെയ്ത ഫോട്ടോ)

കേരള പി‌എസ്‌സി തുളസി ലോഗിന് ഇനിപ്പറയുന്ന സവിശേഷതകളോടെ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലുള്ള സമീപകാല ഫോട്ടോ ആവശ്യമാണ്.

  • പരമാവധി വലുപ്പം: 30 കെ.ബി.
  • ചിത്രത്തിന്റെ അളവ്: 150W * 200H പിക്സൽ
  • ചിത്ര തരം: ജെപിജി

കുറിപ്പ്: എടുത്ത ഫോട്ടോയിൽ അപേക്ഷകന്റെ പേരും തീയതിയും കറുത്ത വർണ്ണ വാചകത്തിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം (രണ്ട് വരികളിൽ) ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ ചുവടെ വെളുത്ത ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പശ്ചാത്തലം.

Read More: Kerala PSC BEVCO LD & Bill Collector Notification 2021-22 

Image of signature (സിഗ്നേച്ചറിന്റെ ചിത്രം)

നീല / കറുത്ത മഷി ഉപയോഗിച്ച് നല്ല നിലവാരമുള്ള വെളുത്ത പേപ്പറിൽ ഒപ്പ് ഇടണം

  • പരമാവധി വലുപ്പം: 30 കെ.ബി.
  • ചിത്രത്തിന്റെ അളവ്: 150W * 100H പിക്സൽ
  • ചിത്ര തരം: ജെപിജി

Read More: Kerala High Court Assistant Admit Card 2021

ID Proof (ഐഡി തെളിവ്)

കെ‌പി‌എസ്‌സി തുളസി വെബ്‌സൈറ്റ് അനുസരിച്ച്, അപേക്ഷകന് അവരുടെ ആധാർ, ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, വോട്ടർ ഐഡി, പാൻ കാർഡ്, പാസ്‌പോർട്ട് എന്നിവ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷനായി ഉപയോഗിക്കാം.

Email, Mobile Number (ഇമെയിൽ, മൊബൈൽ നമ്പർ)

ഇമെയിലും മൊബൈൽ നമ്പറും വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപേക്ഷകൻ കെ‌പി‌എസ്‌സി തുളസിയിലേക്ക് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈൽ നമ്പർ ഒടിപി പരിശോധിക്കണം. അപേക്ഷകന് ഈ നമ്പറിലേക്ക് മാത്രം പരീക്ഷ അലേർട്ടുകൾ ലഭിക്കും.

Kerala PSC One Time Registration (കേരള പി‌എസ്‌സി ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ)

പി‌എസ്‌സി കേരളത്തിന് ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ലിസ്റ്റുചെയ്ത മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം.

Step  1 തുടക്കത്തിൽ, കേരള പബ്ലിക് കമ്മീഷൻ സേവന ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റ്  www.keralapsc.gov.in ഓപ്പൺ ചെയ്യുക.
Step 2 ഹോം പേജിന്റെ മധ്യത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ‘ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ’ ടാബിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
Step 3 അപേക്ഷകനെ ഒ‌ടി‌ആർ പോർട്ടലിലേക്ക് റീഡയറക്‌ടു ചെയ്യും.
Step 4 ഒരു പുതിയ ഉപയോക്താവിനായി, വലതുവശത്തുള്ള ലോഗിൻ ഫീൽഡിന് ചുവടെയുള്ള സൈൻ അപ്പ് ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
Step 5 പേര്, DOB, ജൻഡർ, പിതാവിന്റെ പേര്, അമ്മയുടെ പേര് എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നിർബന്ധിത വിശദാംശങ്ങളും നൽകുക.
Step 6 ആവശ്യമായ ഉപയോക്തൃ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും നൽകുക.
Step 7 ഡിക്ലറേഷനിൽ, കാപ്ച നൽകി ഡിക്ലറേഷൻ ടിക്ക് ചെയ്യുക. വിശദാംശങ്ങൾ‌ പുതുക്കിയുകഴിഞ്ഞാൽ‌, രജിസ്റ്റർ‌ ബട്ടണിൽ‌ ശ്രദ്ധാപൂർ‌വ്വം ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
Step 8 നിലവിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫും ഒപ്പും നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും അപ്‌ലോഡുചെയ്‌ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക @ കേരള പി‌എസ്‌സി
KPSC One Time Registration, Procedure Details_70.1
One Time Registration

കുറിപ്പ്: ഭാവി റഫറൻസിനായി ഉപയോക്തൃ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും സംരക്ഷിക്കുക. പ്രൊഫൈൽ ലോഗിൻ വിശദാംശങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടരുത്.

Forget ID or Password (ഉപയോക്തൃ ഐഡി അല്ലെങ്കിൽ പാസ്‌വേഡ് മറന്നാൽ)

അപേക്ഷകന് അവരുടെ കെ‌പി‌എസ്‌സി അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ഉപയോക്തൃ ഐഡിയോ പാസ്‌വേഡോ മറന്നെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന മോഡുകൾ വഴി പുനസജ്ജമാക്കാൻ കഴിയും. ”

  • 166 / 51969 / 9223166166 ലേക്ക് SMS അയയ്ക്കുക
  • ഉപയോക്തൃ ഐഡി SMS അറിയാൻ: KL USR
  • പാസ്‌വേഡ് പുനസജ്ജമാക്കാൻ SMS: KL USR RST USER ID DATE_OF_BIRTH
  • അപേക്ഷകൻ അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈലിൽ നിന്ന് മാത്രം SMS അയയ്ക്കണം.

 

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്.

വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക

Download the app now, Click here

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Use Coupon code- KPSC

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

t.me/Adda247Kerala Telegram group

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

KPSC One Time Registration, Procedure Details_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

KPSC One Time Registration, Procedure Details_100.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.