Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   History Quiz

History Quiz in Malayalam (ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ)|For KPSC And HCA [5th March 2022]

History Quiz in Malayalam: Practice History Quiz Questions and Answers in Malayalam, If you have prepared well for this section, then you can score good marks in the examination. History Questions included different level news such as international,national, state, rank and reports, appointments, sports, Awards etc.

History Quiz in Malayalam

History Quiz in Malayalam: ചരിത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ജനുവരി 2022 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
January 2nd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [1st March 2022]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [1st March 2022]_60.1
Adda247 Kerala Telegram Link

History Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. മഹാത്മാ ഗാന്ധി അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തത് ?
(a) വിനോബഭാവെ.
(b) സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ.
(c) അബ്ബാസ് തയ്യബ്ജി.
(d) മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ്.

 

Q2. ” വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക ” ഈ ആഹ്വാനം നൽകിയത് ?
(a) രാമകൃഷ്ണ പരമ ഹംസർ.
(b) വിവേകാനന്ദൻ.
(c) ജ്യോതിബാഫുലെ.
(d) ദയാനന്ദ സരസ്വതി.

 

Q3. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ മുസ്ലീം പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു ?

(a) മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന.

(b) ബദറുദ്ദീൻ തയ്യബ്ജി.

(c) സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ.

(d) അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ്.

 

Q4. താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് തേകുഷൻ രാജ വംശത്തിലെ ഭരണാധികാരി ?

(a) വികാരം ആദിത്യ.

(b) ദന്തിദുർഗ.

(c) ഖദ്ഫിസെസ് ഐ.

(d) പുഷ്യമിത്ര.

 

Q5. മൗര്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ?

(a) പാടലീ പുത്രം.

(b) വൈശാലി.

(c) ലുംബിനി.

(d) ഗയ

 

Q6. വിക്രമശില സർവകലാ ശാല സ്ഥാപിച്ചത്?

(a) ചന്ദ്ര ഗുപ്ത മൗര്യ.

(b) കനിഷ്ക.

(c) ധരംപാല.

(d) പുലകേസിൻ II.

 

Q7. കൃത്രിമ ഇഷ്ടികയിൽ ഡോക്ക് യാർഡുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏക സൈറ്റ് ഏതാണ് ?

(a) ലോത്തൽ.

(b) കാളിബംഗ.

(c) ഹാരപ്പ

(d) മോഹൻജദാരോ

 

Q8. ” പഞ്ചതന്ത്രം “ത്തിന്റെ കഥകൾ സമാഹരിച്ചത് ആരാണ് ?

(a) വാല്മീകി.

(b) വേദവ്യാസ.

(c) വിഷ്ണു ശർമ്മ.

(d) തുളസീദാസ്.

 

Q9. ദിൽവാരയിലെ ചാലൂക്യ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ?

(a) മധ്യ പ്രദേശ്.

(b) ഉത്തർ പ്രദേശ്

(c) രാജസ്ഥാൻ

(d) ഹരിയാന

 

Q10. സത്യാഗ്രഹം ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നത്?

(a) അക്രമത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള പൊട്ടിത്തെറികൾ.

(c) സായുധ സംഘട്ടനങ്ങൾ.

(c) നിസ്സഹകരണം.

(d) വർഗീയ കലാപങ്ങൾ.

 

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 260 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
December Month

×
×

Download your free content now!

Download success!

History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [1st March 2022]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

History Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (C)

Sol.

 • After Gandhiji arrest in 1930, He appointed Abbas Tayyabji as the leader of Salt Satyagraha.
 • He was also called “Grand old man of Gujarat”.

S2. (d)

Sol.

 • Swami Vivekanandsaraswati gave the slogan “ Go back to Vedas” .
 • He was the founder of Arya samaj ,. A Hindu reform movements of the Vedic tradition.

 S3. (b)

Sol.

 • 3rd congress session of Indian National Congress which was held in Madras was presided byBadruddinTayyabji.
 • He was also the founding member of Bombay presidency association.

S4. (C)

Sol.

 • Khadphises I founded the kushan dynasty in 78 A.D. kushan was belonged to U-CHI Kabila.

 S5. (a)

Sol.

 • The capital of Mauryan kingdom was pataliputra.

S6.(c)

Sol.

 • The vikaramshila University was founded by King Dharampala of pala dynasty.
 • It was destroyed during an attack by Bhaktiyar dynasty of Delhi sultanate.

S7. (a)

Sol.

 • Lothal was the Port City of Indus valley civilization.
 • It was located at saragwala , Gujarat.
 • A massive dockyard was found at Lothal which is supposed to be the earliest dock in the history of the world.

S8. (C)

Sol.

 • The panchtantra was written by Vishnu Sharma.

S9. (C)

Sol.

 • Dilwara temple are situated near Mount Abu ,rajasthan.
 • These were built between 11th and 13thcentury A.D.
 • Dilwara temple complex consists of five Jain temples.
 • The temple’s are known for its most beautiful cravings in marble.

S10. (C)

Sol.

 • Satyagraha expressed in non – cooperation , non- violence was the basic features of thissatyagraha.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [1st March 2022]_90.1
Kerala Mahapack

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [1st March 2022]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [1st March 2022]_120.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.