FSSAI Salary 2021: Check Post-wise FSSAI Salary_00.1
Malyalam govt jobs   »   News   »   FSSAI Salary 2021

FSSAI Salary 2021: Check Post-wise FSSAI Salary| FSSAI ശമ്പളം 2021: പോസ്റ്റ്-വൈസ് FSSAI ശമ്പളം പരിശോധിക്കുക

FSSAI ശമ്പളം 2021: പോസ്റ്റ്-വൈസ് FSSAI ശമ്പളം പരിശോധിക്കുക (FSSAI Salary 2021: Check Post-wise FSSAI Salary): ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, വിവിധ ഗ്രൂപ്പ്-എ, മറ്റ് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനുള്ള ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം DR-03/2021, DR-04/2021 എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള മൊത്തം 254 ഒഴിവുകളിലേക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിലൂടെ, ടെക്‌നിക്കൽ ഓഫീസർ, സെൻട്രൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റന്റ്, ഫുഡ് അനലിസ്റ്റ്, ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് FSSAI റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നടത്താൻ പോകുന്നു. ഈ വലിയതും പ്രശസ്തവുമായ ഓർഗനൈസേഷനായി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പ്രത്യേക ഓർഗനൈസേഷന്റെ ശമ്പളത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഹ്രസ്വ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ലേഖനത്തിൽ, പ്രത്യേക തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നൽകാവുന്ന FSSAI ശമ്പളത്തെ (FSSAI Salary) ക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന അറിവ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ശമ്പളത്തിന്റെ ഘടന വ്യത്യാസപ്പെടാം, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ശമ്പളത്തിന്റെ നിലവാരം മാത്രം പങ്കിടുന്നു.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
October 2021

 

FSSAI സേവന വ്യവസ്ഥകൾ സംബന്ധിച്ച് FSSAI യുടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ചില നിബന്ധനകളാണിത്. വ്യവസ്ഥകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

 • തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓരോ തസ്തികയിലും അനുശാസിക്കുന്ന ആരംഭ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം നൽകുകയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബാധകമായ ക്ഷാമ ബത്ത, വീട്ടു വാടക അലവൻസ്, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അലവൻസ്, LTC മുതലായവയ്ക്ക് അർഹത നേടുകയും ചെയ്യും.
 • അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിനും മറ്റ് അലവൻസുകൾക്കുമൊപ്പം, ഡൽഹിയിലെ (NCR) CGHS നിയമങ്ങൾക്കും രാജ്യത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ CS (MA) നിയമങ്ങൾക്കും കീഴിലുള്ള സ്വയം ആശ്രിതർക്കുള്ള മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളും ബാധകമായിരിക്കും. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുടെ ആനുകൂല്യത്തിന് പുറമെ നിർവ്വചിച്ച സംഭാവന നൽകുന്ന ദേശീയ പെൻഷൻ സംവിധാനവും (NPS) നിയന്ത്രിക്കും.
 • പ്രാരംഭ നിയമനം രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പ്രാരംഭ പരിശീലനകാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കും. അതോറിറ്റിയുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ, നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രാരംഭ പരിശീല കാലയളവ് നീട്ടാവുന്നതാണ്.
 • തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും പോസ്റ്റുചെയ്യാനും കൈമാറാനും കഴിയും.
FSSAI Salary 2021: Check Post-wise FSSAI Salary_50.1
FSSAI 2021 | CFSO/ TO | English Batch

FSSAI Salary Structure (ശമ്പള ഘടന)

FSSAI റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനായുള്ള വിശദമായ ശമ്പള ഘടന ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാർക്ക് ബാധകമായ ക്ഷാമ ബത്ത, വീട്ടു വാടക അലവൻസ്, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അലവൻസ്, LTC മുതലായവ ശമ്പള ഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്ന വിവിധ തസ്തികകൾക്കായി വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള ശമ്പള ഘടനകളുണ്ട്.

Post Name Pay Level
Deputy Manager Level 10
Assistant Director (Technical) Level 10
Assistant Director Level 10
Technical Officer Level 07
Central Food Safety Officer Level 07
Food Analyst Level 10
Assistant Manager (IT) Level 07
Assistant Manager Level 07
Assistant Level 06
Hindi Translator Level 06
Personal Assistant Level 06
IT Assistant Level 06
Junior Assistant Grade-1 Level 04

You may also like to read this:

FSSAI Recruitment 2021 Notification Out for 254 Various Vacancies

FSSAI Vacancy Trend 2021

FSSAI Recruitment 2021: FAQs (പതിവുചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. FSSAI റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021-നുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ എപ്പോൾ ആരംഭിക്കും ?

Ans. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയുടെ തീയതികൾ 2021 ഒക്ടോബർ 13 മുതൽ നവംബർ 12 വരെ പുതുക്കി.

 

Q2. FSSAI റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 വഴി എത്ര ഒഴിവുകൾ പുറത്തിറങ്ങി ?

A ഗ്രൂപ്പിലെയും മറ്റ് തസ്തികകളിലെയും ആകെ 254 ഒഴിവുകൾ പുറത്തിറങ്ങി.

 

Q3.FSSAI റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021-ന് പെൻഷൻ ബാധകമാണോ ?

Ans: അതെ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യവേതനത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിന് പുറമെ ദേശീയ പെൻഷൻ സംവിധാനവും (NPS) ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ശമ്പള ഘടന ലഭിക്കും.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

FSSAI Salary 2021: Check Post-wise FSSAI Salary_60.1
FSSAI 2021 | Assistant, Personal & Jr. Grade Assistant | English Batch

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?