Malyalam govt jobs   »   Malayalam Current Affairs   »   Daily Current Affairs

Daily Current Affairs (ദൈനംദിന സമകാലികം) 2022 | 12 February 2022

Daily Current Affairs 2022:- LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തരം , 12-)o തരം , ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ദിവസം മുഴുവനും നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുടെ പൂർണ്ണ സമാഹാരമാണ് ദൈനംദിന പൊതുവിജ്ഞാന അപ്‌ഡേറ്റ്. അതിനാൽ, കറന്റ് അഫയേഴ്സ് വിഭാഗത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് 2022 ഫെബ്രുവരി 12 തീയതിയിലെ പൊതുവിജ്ഞാന അപ്‌ഡേറ്റ് ഇതാ. ഈ ഭാഗം വായിച്ചതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് വിജയകരമായി പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ജനുവരി 2022 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
January 2nd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

Daily Current Affairs in Malayalam 2022 | 12 February 2022_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Daily Current Affairs in Malayalam 2022 | 12 February 2022_60.1
Adda247 Kerala Telegram Link

National Current Affairs In Malayalam

1. India to help Sri Lanka launch its version of Aadhaar Card (ആധാർ കാർഡിന്റെ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കാൻ ശ്രീലങ്കയെ സഹായിക്കാൻ ഇന്ത്യ)

Daily Current Affairs in Malayalam 2022 | 12 February 2022_70.1
India to help Sri Lanka launch its version of Aadhaar Card – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആധാർ കാർഡിന്റെ മാതൃകയിലുള്ള ‘യൂണിറ്ററി ഡിജിറ്റൽ ഐഡന്റിറ്റി ഫ്രെയിംവർക്ക്’ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഗ്രാന്റ് നൽകാൻ ഇന്ത്യ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദേശീയതല പരിപാടി എന്ന നിലയിൽ ചട്ടക്കൂട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് രാജപക്‌സെ സർക്കാർ “മുൻഗണന നൽകും”. 2019 ഡിസംബറിൽ പ്രസിഡന്റ് ഗോതബയ രാജപക്‌സെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് ഈ സംരംഭം .

2. NABARD launched ‘JIVA Programme’ to promote natural farming (പ്രകൃതി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി NABARD ‘ജീവ പ്രോഗ്രാം’ ആരംഭിച്ചു)

Daily Current Affairs in Malayalam 2022 | 12 February 2022_80.1
NABARD launched ‘JIVA Programme’ to promote natural farming – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് (NABARD) 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള നീർത്തട, വാടി പദ്ധതികൾക്ക് കീഴിൽ പ്രകൃതി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ‘ജീവ പ്രോഗ്രാം’ ആരംഭിച്ചു . അഗ്രോക്കോളജിയുടെ ദീർഘകാല സുസ്ഥിരതയുടെ തത്വങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹികവും പ്രകൃതിദത്തവുമായ മൂലധനത്തെ കാര്യക്ഷമമായ കൃഷിയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക.

എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ :

 • NABARD രൂപീകരണം: ജൂലൈ 12, 1982;
 • NABARD ആസ്ഥാനം: മുംബൈ;
 • NABARD ചെയർമാൻ: ഗോവിന്ദ രാജുലു ചിന്തല.

State Current Affairs In Malayalam

3. Telangana govt tie-up with British Council to expand higher education (ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വിപുലീകരിക്കാൻ തെലങ്കാന സർക്കാർ ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലുമായി കൈകോർക്കുന്നു)

Daily Current Affairs in Malayalam 2022 | 12 February 2022_90.1
Telangana govt tie-up with British Council to expand higher education – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾക്കും സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിനുമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയായ തെലങ്കാന സർക്കാരും ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലും വിദ്യാഭ്യാസം, ഇംഗ്ലീഷ്, കല എന്നിവയിലെ പങ്കാളിത്തം പുതുക്കുന്നതിനായി 3 വർഷത്തെ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു . സ്ഥാപനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗവേഷണം സുഗമമാക്കുന്നതിനും ആഗോളതലത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിനും തെലങ്കാനയിലെ യുവാക്കൾക്ക് ആഗോള അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും.

എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ :

 • തെലങ്കാന തലസ്ഥാനം: ഹൈദരാബാദ്;
 • തെലങ്കാന ഗവർണർ: തമിഴിസൈ സൗന്ദരരാജൻ;
 • തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി: കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവു.

Defence Current Affairs In Malayalam

4. India’s Goa Shipyard Ltd delivered the 5th vessel ICGS ‘Saksham’ (ഇന്ത്യയുടെ ഗോവ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് അഞ്ചാമത്തെ കപ്പൽ ICGS ‘സക്ഷം’ എത്തിച്ചു)

Daily Current Affairs in Malayalam 2022 | 12 February 2022_100.1
India’s Goa Shipyard Ltd delivered the 5th vessel ICGS ‘Saksham’ – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

ഇന്ത്യയുടെ ഗോവ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് 5 കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഓഫ്‌ഷോർ പട്രോൾ വെഹിക്കിൾ (CGOPV) പദ്ധതിയുടെ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും കപ്പൽ കരാർ ഷെഡ്യൂളിന് മുമ്പായി വിതരണം ചെയ്തു. ICGS ‘സക്ഷം’ എന്നാണ് കപ്പലിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് . അടിവരയിടേണ്ട കാര്യം- 5 കപ്പലുകളും ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന് സമയത്തിന് മുമ്പ് എത്തിച്ചു. 2016 ഓഗസ്റ്റ് 26-ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവുമായി 5 CGOPV-കൾക്കുള്ള കരാർ GSL ഒപ്പുവച്ചു.

Ranks & Reports Current Affairs In Malayalam

5. India ranked 46th in EIU’s Democracy Index (EIU യുടെ ജനാധിപത്യ സൂചികയിൽ ഇന്ത്യ 46-ാം സ്ഥാനത്താണ്)

Daily Current Affairs in Malayalam 2022 | 12 February 2022_110.1
India ranked 46th in EIU’s Democracy Index – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

ദി ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 2021ലെ ജനാധിപത്യ സൂചികയുടെ ആഗോള റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യ 46 -ാം സ്ഥാനത്താണ് . ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസിന്റെ 2021 ലെ ജനാധിപത്യ സൂചികയിൽ 9.75 എന്ന ഉയർന്ന സ്‌കോറോടെ നോർവേ ഒന്നാമതെത്തി. 2022 ഫെബ്രുവരി 10-നാണ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഇന്ത്യ 6.91 സ്കോർ നേടി പട്ടികയിൽ 46-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. നമ്മുടെ അയൽരാജ്യമായ പാകിസ്ഥാൻ 104-ാം റാങ്കോടെ ഹൈബ്രിഡ് ഭരണത്തിൽ കൂടുതൽ താഴെയായി.

എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ:

 • ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് ആസ്ഥാനം: ലണ്ടൻ, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം;
 • ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിതമായത്: 1946;
 • ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് MD: റോബിൻ ബ്യൂ.

Appointments Current Affairs In Malayalam

6. N Chandrasekaran reappointed as Chairman of Tata Sons (എൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ വീണ്ടും ടാറ്റ സൺസ് ചെയർമാനായി നിയമിതനായി)

Daily Current Affairs in Malayalam 2022 | 12 February 2022_120.1
N Chandrasekaran reappointed as Chairman of Tata Sons – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

ടാറ്റ സൺസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കമ്പനിയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി എൻ ചന്ദ്രശേഖരനെ വീണ്ടും നിയമിക്കുന്നതിന് ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകി. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നിലവിലെ ചെയർമാനായുള്ള കാലാവധി 2022 ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ അവസാനിക്കും . 2016-ൽ ടാറ്റ സൺസിന്റെ ബോർഡിൽ ചേർന്ന അദ്ദേഹം 2017-ൽ ചെയർമാനായി ചുമതലയേറ്റു.

Schemes Current Affairs In Malayalam

7. SEBI restructured Advisory Committee on Investor Protection and Education Fund (നിക്ഷേപക സംരക്ഷണത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ ഫണ്ടിനുമുള്ള ഉപദേശക സമിതിയെ SEBI പുനഃക്രമീകരിച്ചു)

Daily Current Affairs in Malayalam 2022 | 12 February 2022_130.1
SEBI restructured Advisory Committee on Investor Protection and Education Fund – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ , ജി മഹാലിംഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നിക്ഷേപക സംരക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസ ഫണ്ടും (IPEF) സംബന്ധിച്ച ഉപദേശക സമിതി പുനഃക്രമീകരിച്ചു . സെബിയുടെ മുൻ ഹോൾ ടൈം അംഗമായ ജി മഹാലിംഗത്തെ പുതിയ ചെയർപേഴ്‌സണായി എടുക്കുന്ന എട്ടംഗ സമിതിയാണ് IPEF ന്റെ ഉപദേശക സമിതി. കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ: വിജയ് കുമാർ വെങ്കിട്ടരാമൻ, മൃൺ അഗർവാൾ, എ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ, എം ജി പരമേശ്വരൻ, ജി പി ഗാർഗ്, എൻ ഹരിഹരൻ, ജയന്ത ജാഷ്.

എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ:

 • സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായത്: 12 ഏപ്രിൽ 1992.
 • സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം: മുംബൈ.
 • സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏജൻസി എക്സിക്യൂട്ടീവ്: അജയ് ത്യാഗ്

Books and Authors Current Affairs In Malayalam

8. A new book titled “India-Africa Relations: Changing Horizons” authored by Rajiv Bhatia (രാജീവ് ഭാട്ടിയ രചിച്ച “ഇന്ത്യ-ആഫ്രിക്ക റിലേഷൻസ്: ചേഞ്ചിംഗ് ഹൊറൈസൺസ്” എന്ന പുതിയ പുസ്തകം രചിച്ചു)

Daily Current Affairs in Malayalam 2022 | 12 February 2022_140.1
A new book titled “India-Africa Relations Changing Horizons” authored by Rajiv Bhatia – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams


ഗേറ്റ്‌വേ ഹൗസിലെ ഫോറിൻ പോളിസി സ്റ്റഡീസ് പ്രോഗ്രാമായ അംബാസഡർ രാജീവ് കുമാർ ഭാട്ടിയ, “ഇന്ത്യ-ആഫ്രിക്ക റിലേഷൻസ്: ചേഞ്ചിംഗ് ഹൊറൈസൺസ്” എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ പുസ്തകം (അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം) രചിച്ചു . ആഗോള കാര്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയും ആഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പരിവർത്തനത്തിലും പങ്കാളി.

Obituaries Current Affairs In Malayalam

9. Nobel-Winning Co-Discoverer of H.I.V Luc Montagnier passes away (നോബൽ ജേതാവായ H.I.V യുടെ സഹ-കണ്ടെത്തലുകാരൻ ലൂക്ക് മൊണ്ടാഗ്നിയർ അന്തരിച്ചു)

Daily Current Affairs in Malayalam 2022 | 12 February 2022_150.1
Nobel-Winning Co-Discoverer of H.I.V Luc Montagnier passes away – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

എയ്ഡ്‌സിന് കാരണമാകുന്ന വൈറസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് 2008-ൽ നൊബേൽ സമ്മാനം പങ്കിട്ട ഫ്രഞ്ച് വൈറോളജിസ്റ്റായ ലുക് മൊണ്ടാഗ്നിയർ അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് 89 വയസ്സായിരുന്നു. 1983 ജനുവരി 3-ന് പാരീസിൽ HIV കണ്ടെത്തൽ ആരംഭിച്ചു. പാസ്ചർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വൈറൽ ഓങ്കോളജി യൂണിറ്റിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോ. എയ്ഡ്‌സ് ബാധിച്ച 33 വയസ്സുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത ലിംഫ് നോഡ്.

 

 

Important Days Current Affairs In Malayalam

10. National Productivity Day observed on 13th February 2022 (2022 ഫെബ്രുവരി 13-ന് ദേശീയ ഉൽപ്പാദന ദിനം ആചരിച്ചു)

Daily Current Affairs in Malayalam 2022 | 12 February 2022_160.1
National Productivity Day observed on 13th February 2022 – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി 12 ന് ദേശീയ ഉൽപ്പാദന ദിനം ആചരിക്കുന്നു . രാജ്യത്തെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും ഗുണനിലവാര ബോധവും ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ദേശീയ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കൗൺസിലിന്റെ ലക്ഷ്യം. സമകാലിക പ്രസക്തമായ തീമുകളുള്ള ഉൽപ്പാദനക്ഷമതാ ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ എല്ലാ പങ്കാളികളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദിവസത്തെ പ്രധാന ആചരണം.

എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ:

 • നാഷണൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൗൺസിൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ: അരുൺ കുമാർ ഝാ;
 • നാഷണൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ചത്: 1958;
 • നാഷണൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ്ഥാനം: ന്യൂഡൽഹി.

11. National Women’s Day of India 2022 (ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വനിതാ ദിനം 2022)

Daily Current Affairs in Malayalam 2022 | 12 February 2022_170.1
National Women’s Day of India 2022 – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

സരോജിനി നായിഡുവിന്റെ ജന്മവാർഷികത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി 13 ന് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ വനിതാ ദിനം ആചരിക്കുന്നു. ഈ വർഷം രാഷ്ട്രം അതിന്റെ 143-ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. 1879 ഫെബ്രുവരി 13 നാണ് അവർ ജനിച്ചത്. ‘ഇന്ത്യയുടെ നൈറ്റിംഗേൽ’ അല്ലെങ്കിൽ ‘ഭാരത് കോകില’ എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ അവർ പ്രശസ്തയായിരുന്നു . സരോജിനി നായിഡു സാഹിത്യത്തിനുള്ള അവളുടെ സംഭാവനകൾക്ക് ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്നു.

12. World Radio Day celebrated on 13 February (ഫെബ്രുവരി 13 ന് ലോക റേഡിയോ ദിനം ആചരിച്ചു)

Daily Current Affairs in Malayalam 2022 | 12 February 2022_180.1
World Radio Day celebrated on 13 February – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams


വൈവിധ്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ സമാധാനപരവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഒരു ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ശക്തമായ ഒരു മാധ്യമമായി റേഡിയോയെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി 13 ന് ലോക റേഡിയോ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു . 2011-ൽ യുനെസ്കോയിലെ അംഗരാജ്യങ്ങൾ ഈ ദിനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും 2012-ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു, ഫെബ്രുവരി 13 ലോക റേഡിയോ ദിനമായി (WRD) ആയി മാറി.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Daily Current Affairs in Malayalam 2022 | 12 February 2022_190.1
Kerala Padanamela

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Daily Current Affairs in Malayalam 2022 | 12 February 2022_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Daily Current Affairs in Malayalam 2022 | 12 February 2022_220.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.