Constitution Day of India, 26th November_00.1
Malyalam govt jobs   »   News   »   Constitution Day of India

Constitution Day of India, 26th November| ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ദിനം, നവംബർ 26

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ദിനം, നവംബർ 26: ഇന്ത്യ ഇന്ന് (നവംബർ 26, 2021) എഴുപത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ദിനം അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാൻ ദിവസ് ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. 1949-ൽ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി നമ്മുടെ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചതിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 26 ദേശീയ ഭരണഘടനാ ദിനമായി (Indian Condtitution Day) ആഘോഷിക്കുന്നു. ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചതിന്റെ വാർഷികമായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

നവംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
November 3rd week

Constitution Day of India 26th November
Father & Architect of the Constitution of India Dr. Babasaheb Bhim Rao Ambedkar
Prepared by the Constitution of India Constituent Assembly
The mission that led to the formation of the Constituent Assembly Cabinet Mission
The plan introduced by Indians to draft its own constitution Weval Plan (1945)

Indian Constitution Day: Background (പശ്ചാത്തലം)

1947 ആഗസ്റ്റ് 15-ന് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം, ഇത്രയും വലിയൊരു രാജ്യത്തിന് രാഷ്ട്രീയത്തിന് നിയമപരമായ അടിത്തറ ആവശ്യമായിരുന്നു. 1946-ൽ ബാബാസാഹെബ് ഭീം റാവു അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി രൂപീകരിച്ചു. കമ്മിറ്റി ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും കൈയക്ഷരവും കാലിഗ്രാഫും ഉള്ള ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കി. ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പിംഗോ പ്രിന്റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.

മൊത്തം 284 അംഗങ്ങളുള്ള ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി 1949 നവംബർ 26 ന് ഭാഗികമായി അംഗീകരിച്ച ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി, ഇത് ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. അതിനുശേഷം നവംബർ 26 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു.

നേരത്തെ ഇത് ദേശീയ നിയമ ദിനം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.

Constitution Day of India, 26th November_50.1
Constitution Day of India

Indian Constitution Day: Objective (ലക്ഷ്യം)

ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളിലേക്കും തത്വങ്ങളിലേക്കും പൗരന്മാരെ ആവർത്തിച്ച് പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തങ്ങളുടെ ശരിയായ പങ്ക് വഹിക്കാൻ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭരണഘടനാ ദിനം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

Indian Constitution Day: Features (സവിശേഷതകൾ)

 • ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന.
 • ഭരണഘടന പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏകദേശം 2 വർഷവും 11 മാസവും 17 ദിവസവും എടുത്തു.
 • യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഭരണഘടനയിൽ ഒരു ആമുഖവും 395 ആർട്ടിക്കിളുകളും (22 ഭാഗങ്ങളായി) 8 ഷെഡ്യൂളുകളും അടങ്ങിയിരുന്നു.
 • നിലവിൽ, അതിൽ ഒരു ആമുഖവും ഏകദേശം 465 ലേഖനങ്ങളും (25 ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു) 12 ഷെഡ്യൂളുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

Indian Constitution: Debt-ridden Constitution (കടംകൊണ്ട ഭരണഘടന)

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നും ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടംകൊണ്ട ഭരണഘടന (ബോറോവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിട്യൂഷൻ) എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

എന്നാൽ, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടനകളെക്കാൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് 1935 ലെ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാ ആക്റ്റിനോടാണ്.

ഇതിൽ നിന്നാണ് ഗവർണ്ണർ പദവി, ഫെഡറൽ ഘടന, പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഭരണഘടന സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Constitution Day of India, 26th November_60.1
Indian Constitution

Indian Constitution: Ideas Adopted from other Countries (മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച ആശയങ്ങൾ)

 • ബ്രിട്ടൻ: പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം, സ്പീക്കർ, ഏക പൗരത്വം, നിയമവാഴ്ച ,സി എ ജി, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം, ദ്വിമണ്ഡലസഭ, കാബിനറ്റ് സമ്പ്രദായം, റിട്ടുകൾ, രാഷ്ട്രത്തലവൻ നാമമാത്രമായ അധികാരം.
 • റഷ്യ: മൗലിക കടമകൾ, പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി.
 • ഓസ്ട്രേലിയ: കൺകറൻറ് ലിസ്റ്റ്, പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം.
 • കാനഡ: യൂണിയൻ, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റുകൾ.
 • ജർമനി: അടിയന്തരാവസ്ഥ.
 • ഫ്രാൻസ്: റിപ്പബ്ലിക്, സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം.
 • ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക: ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി.
 • അയർലൻഡ്: പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ, നിർദേശക തത്വങ്ങൾ.
 • യു എസ് എ: ആമുഖം, മൗലികാവകാശങ്ങൾ, സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ, ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ, ഇപീച്ച്മെന്റ്, ലിഖിത ഭരണഘടന, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്.

You may also like to read:

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?