ASSISTANT SALESMAN- SPECIAL TOPIC BATCH, Malayalam Live Classes By Adda247_00.1
Malyalam govt jobs   »   News   »   ASSISTANT SALESMAN BATCH

ASSISTANT SALESMAN- SPECIAL TOPIC BATCH, Malayalam Live Classes By Adda247| Join Now| അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ്മാൻ- പ്രത്യേക വിഷയ ബാച്ച് | Adda247 വഴി മലയാളം ലൈവ് ക്ലാസുകൾ

അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ്മാൻ- പ്രത്യേക വിഷയ ബാച്ച് | Adda247 വഴി മലയാളം ലൈവ് ക്ലാസുകൾ: നിങ്ങൾ കേരളാ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻറെ “അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ്മാൻ” പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണോ? നിങ്ങൾ ശരിയായ ക്ലാസ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഏതെങ്കിലും മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ നമുക്ക് ആദ്യം സിലബസും അടിസ്ഥാന ക്ലാസുകളും മാതൃകാ പരീക്ഷകളും ആവശ്യമാണ്.  അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ്മാൻ ബാച്ച് ഡിസംബർ 1 നു ആരംഭിക്കുന്ന വിവരം സന്തോഷപൂർവം അറിയിക്കുന്നു. മികച്ച തീരുമാനമെടുത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ്മാൻ ബാച്ച് കോഴ്സിലേക്കു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. സീറ്റുകൾ പരിമിതം. അഭിനന്ദനങ്ങൾ !!!

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

 

Click and Fill the BEVCO Query Form

 

ASSISTANT SALESMAN- SPECIAL TOPIC BATCH- Details

ASSISTANT SALESMAN- SPECIAL TOPIC BATCH, Malayalam Live Classes By Adda247_50.1
Assistant Salesman Batch

നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ് ASSISTANT SALESMAN സിലബസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിലെ എല്ലാ പാഠങ്ങളും പൂർണ്ണമായി പഠിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസിലൂടെ ആദ്യമായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കുന്നതിനോ മുമ്പ് മത്സര പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരാജയത്തിന്റെ കാരണം തിരുത്തുന്നതിനോ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാകും.

അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ്മാൻ പരീക്ഷക്ക്  ഒരുങ്ങാം. സിലബസ്  കൃത്യസമയത്ത് പഠിച്ചു തീർക്കാനും  വിദഗ്ദ്ധരായ അധ്യാപകരുടെ മേൽ നോട്ടത്തിൽ  ആദ്യ  ശ്രമത്തിൽ  തന്നെ ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടാനും ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

 

ASSISTANT SALESMAN Batch: Study Plan (അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ്മാൻ ബാച്ച്: പഠന പദ്ധതി)

 STUDY PLAN will be available soon.

 

ASSISTANT SALESMAN Batch| അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ്മാൻ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും തത്സമയ ക്ലാസുകൾ

ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി: 2021 ഡിസംബർ 1

 

Use Coupon code- KPSC

ASSISTANT SALESMAN- SPECIAL TOPIC BATCH, Malayalam Live Classes By Adda247_60.1
Month End Offer for All Products

 

ASSISTANT SALESMAN Batch-SALIENT FEATURES| അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ്മാൻ ബാച്ച്-സവിശേഷതകൾ 

 • 15+മണിക്കൂറുകൾ
 • നീളുന്ന ക്ലാസുകൾ
 • Live and Recorded ക്ലാസുകൾ
 • സിലബസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ക്ലാസുകൾ
 • Study materials
 • PYQ ഡിസ്കഷൻ
 • PDF notes
 • Previous year question paper discussion
 • Online Model Examination
 • Doubt clearance session
 • Experienced ഫാക്കൽ റ്റി സ്
 •  റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ
 • പരിമിതമായ സീറ്റുകൾ, വേഗം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ

 

ASSISTANT SALESMAN- SPECIAL TOPIC BATCH, Malayalam Live Classes By Adda247_70.1
KERALA PSC – 12TH LEVEL MAINS TEST SERIES

 

ASSISTANT SALESMAN Batch- Course Validity (കോഴ്‌സ് കാലാവധി)

വാലിഡിറ്റി :- 12 മാസം

 

FAQ: ASSISTANT SALESMAN Batch

Q: How to Access Live Class after purchase?
You will get the notification of every class in your registered mail you or you can access from our store in my live class section.
Q: Can I get the classes on Mobile App?
Yes, you can access through our Android or IOS App in My live Class tab.
Q: Can I Purchase through my Credit card?
Yes, you can use a Credit card, Debit card, Wallets, UPI or Net banking for purchasing.
Q: Is EMI option available to get this batch?
Yes, You can get this on easy EMI option.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

ASSISTANT SALESMAN- SPECIAL TOPIC BATCH, Malayalam Live Classes By Adda247_80.1
ASSISTANT SALESMAN- SPECIAL TOPIC BATCH

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?