Tamil govt jobs   »   Latest Post   »   Psychology Quiz For TNUSRB SI

Psychology Quiz For TNUSRB SI – 31 March 2023

Psychology is one of the Important parts of the TNUSRB SI Exam.  We provide quality daily Psychology quizzes within the syllabus for those who are preparing for the exams. 

TNPSC, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

Q1. பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கவனியுங்கள்:

மக்கள்தொகை மாற்றத்தின் முதல் கட்டத்தின் படி.

I. இறப்பு விகிதம் அதிகம்

II. குறைந்த பிறப்பு விகிதம்.

III. மருத்துவ உதவி இல்லாதது

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

(a) I மற்றும் III மட்டுமே

(b) I மற்றும் II மட்டும்

(c) II மற்றும் III மட்டுமே

(d) I, II மற்றும் III

Q1. Consider the following statements :

According to the first stage of Demographic transition.

I. Death rates are high

II. Low birth rate.

III. Absence of medical aid

Select the correct answer using the code given below:

(a) I and III only

(b) I and II only

(c) II and III only

(d) I, II and III

Q2. பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, ‘தவறான’ ஒன்றைக் கண்டறியவும்

  1. IPC இன் பிரிவு 377 சமீபத்தில் செய்திகளில் தெரிவிக்கப்பட்டது லெஸ்பியன், கே, இருபாலினம்,

திருநங்கைகள் மற்றும் குயர் (LGBTQ) உரிமைகள்.

  1. Joseph shine Vs Union of India என்பது IPC இன் 497 தொடர்பான வழக்கு.
  2. இந்திய இளம் வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் Vs கேரளா மாநிலம் பெண்கள் உரிமைகள் தொடர்பானது.
  3. யஷ்வந்த் Vs மகாராஷ்டிரா மாநிலம் என்பது கல்வி உரிமையுடன் தொடர்புடைய வழக்கு.

(a) 4 மட்டுமே

(b) 2 மற்றும் 3 மட்டுமே

(c) 4 மற்றும் 3 மட்டுமே

(d) 1 மட்டும்

Q2. Consider the following statements, find the ‘wrong’one

  1. Section 377 of the IPC recently reported in the news is associated with Lesbian, Gay, Bisexual,

Transgender and Queer (LGBTQ) Rights.

  1. Joseph shine Vs union of India is the case related to 497 of the IPC.
  2. Indian Young Lawyers association Vs state of Kerala is related to women Rights.
  3. Yashwant Vs state of Maharashtra is the case associated with Right to education.

(a) 4 only

(b) 2 and 3 only

(c) 4 and 3 only

(a) 1 only

Q3. பூமியின் விட்டம் அதன் தற்போதைய மதிப்பை இரண்டு மடங்காக்கி அதன் நிறை மாறாமல் இருந்தால் பூமியின் மேற்பரப்பில் உள்ள ஒரு பொருளின் எடை எவ்வாறு பாதிக்கப்படும்

(a) பாதியாகிறது

(b) நான்கில் ஒரு பங்கு ஆகிறது

(c) மூன்றில் ஒரு பங்கு ஆகிறது

(d) பாதிக்கப்படாமல் உள்ளது

Q3. If the diameter of the earth becomes two times its present value and its mass remains unchanged then how would the weight of an object on the surface of the earth be affected

(a) Becomes half

(b) Becomes one-fourth

(c) Becomes one-third

(d) Remains unaffected

Q4. அணுசக்திகள் _______________ ஆகும்.

(a) வலுவாக ஈர்க்கும் சக்தி

(b) வலுவாக விரட்டும் சக்தி

(c) விரட்டியின் கவர்ச்சியானது நியூக்ளியன்களைப் பொறுத்தது

(d) ஈர்ப்பு விசைகள்

Q4. Nuclear forces are _______________.

(a) Strongly attractive force

(b) Strongly repulsive force

(c) Attractive of repulsive depend on nucleans

(d) Gravitational forces

Q5. மோஸ்லியின் சட்டத்தின்படி எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரமில் நிறமாலைக் கோட்டின் அதிர்வெண் ___________ மாறுபடும்

(a) தனிமத்தின் அணு எண்

(b) தனிமத்தின் அணு எண்ணின் வர்க்கம்

(c) தனிமத்தின் அணு எண்ணின் வர்க்க மூலம்

(d) தனிமத்தின் அணு எண்ணின் நான்காவது சக்தி

Q5. According to Moseley’s law the frequency of the spectral line in X-ray spectrum varies as

(a) Atomic number of the element

(b) Square of the atomic number of the element

(c) Square root of atomic number of element

(d) Fourth power of the atomic number of the element

Q6. ஒரு சிக்னலை —- அளவிடுவதற்கு கேத்தோட் ரே அலைக்காட்டி (CRO) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

(a) மின்னழுத்தம்

(b) அதிர்வெண்

(c) கட்டம்

(d) மேலே உள்ள அனைத்தும்

Q6. A cathode Ray Oscilloscope (CRO) is used to measure —- of a signal.

(a) Voltage

(b) Frequency

(c) Phase

(d) all the above

Q7. அந்தமான் நிக்கோபாரில் உள்ள ஹேவ்லாக் தீவின் பெயரை இந்தியப் பிரதமர் அறிவித்தார்

(a) நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் தீவு

(b) ஷஹீத் தீவு தீவு

(c) ஸ்வராஜ் தீவு

(d) விர்சவர்க்கர் தீவு

Q7. The Prime Minister of India announced the Havelock Island in Andaman and Nicobar renamed as

(a) Netaji Subash Chandra Bose Island

(b) Shaheed Dweep Island

(c) Swaraj Dweep Island

(d) Virsavarkar Island

Q8. எந்த சேர்மங்கள் புரோட்டானிக் அமிலம் அல்ல?

(a) SO (OH)2

(b) SO2 (OH)2

(c) B (OH)3

(d) Po (OH)3

Q8. Which one of the compounds is not a Protonic acid?

(a) SO (OH)2

(b) SO2 (OH)2

(c) B (OH)3

(d) Po (OH)3

Q9. SO2 ஆக செயல்படுகிறது

(a) குறைக்கும் முகவர் (a reducing agent)

(b) ஒரு ஆக்ஸிஜனேற்ற முகவர் (an oxidizing agent)

(c) குறைக்கும் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற முகவர்

(d) முகவரைக் குறைக்கவோ அல்லது ஆக்ஸிஜனேற்றவோ இல்லை

Q9. SO2 acts as

(a) a reducing agent

(b) an oxidizing agent

(c) both reducing and oxidizing agent

(d) neither reducing nor oxidizing agent

Q10. நைட்ரஸ் ஆக்சைடு சிரிக்கும் வாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது மருத்துவத் துறையிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது

(a) உடனடி குதிரை சக்தி

(b) உந்துசக்தி

(c) ஆண்டிசெப்டிக்

(d) மயக்க மருந்து

Q10. Nitrous Oxide is known as Laughing gas. It is also used in medical field as

(a) Instant horse power

(b) Propellant

(c) Antiseptic

(d) Anesthetic

***************************************************************************

இது போன்ற தேர்விற்கான தகவல் மற்றும் பாடக்குறிப்புகளை பெற ADDA247 தமிழ் செயலியை

பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 Home page Adda 247 Tamil
Latest Notification TNPSC Recruitment 2023
Official Website Adda247

Coupon code –MAR15(Flat 15% off on all Products)

TNUSRB SI 2023 (Taluk, AR, TSP) | Tamil | Online Live Classes By Adda247
TNUSRB SI 2023 (Taluk, AR, TSP) | Tamil | Online Live Classes By Adda247

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Tamil Engineering Classes by Adda247 Youtube link

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Instagram = Adda247 Tamil