பெட்ரோலியம் மற்றும் பெட்ரோலிய பொருட்கள் | Petroleum and its Products for TNPSC |_00.1
Tamil govt jobs   »   Study Materials   »   Petroleum and its Products in Tamil

பெட்ரோலியம் மற்றும் பெட்ரோலிய பொருட்கள் | Petroleum and its Products for TNPSC

பெட்ரோலியம் என்றால் பாறை எண்ணெய் அல்லது கல்லெண்ணெய் என்று பொருளாகும். கிரேக்க மொழியில் பெட்ரா என்றால் பாறை அல்லது கல் என்பதாகும். ஓலியம் என்றால் எண்ணெய் என்று பொருள். இயற்கையில் நிலத்திலுள்ள பாறைகளிலிருந்து தோற்றம் பெற்று கிடைப்பதால் இப்பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. பெட்ரோலியம் திரவ தங்கம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த கட்டுரையில் நாம் Petroleum and its Products பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.

Fill the Form and Get All The Latest Job Alerts

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 3rd Week 2021

Petroleum : Overview(கண்ணோட்டம்)

பெட்ரோலியம் மற்றும் பெட்ரோலிய பொருட்கள் | Petroleum and its Products for TNPSC |_50.1
Petroleum
 • பெட்ரோலியம் அதாவது கச்சா எண்ணெய் என்பது பெட்ரோல், டீசல், ஜெட் எரிபொருள், வெப்பமூட்டும் எரி எண்ணெய், மசகு எண்ணெய், மெழுகு, ஆஸ்பால்ட் மற்றும் பல பயனுள்ள பொருட்கள்.
 • இயற்கையில் கிடைக்கும் பாறை எண்ணெயில் உலோகமற்ற தனிமங்களான கந்தகம், ஆக்ஸிஜன், நைட்ரஜன் போன்றவையும் காணப்படலாம். பொதுவாக இது கறுப்பு அல்லது கரும்பழுப்பு நிறத்தில் காணப்படுகிறது.
 • கச்சா எண்ணெயைப் போன்ற வேதியியலைக் கொண்ட இயற்கை எரிவாயுவையும் பெட்ரோலியம் உள்ளடக்கியது. போக்குவரத்து மற்றும் மின் உற்பத்தி ஆகியவை பெட்ரோலியத்தின் இரண்டு முக்கிய பயன்பாடுகள்.
 • கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு மற்றும் இயற்கை எரிவாயு பதப்படுத்துதலில் இருந்து பெறப்படும் இரசாயனங்கள், பெட்ரோ கெமிக்கல் தொழிலகங்களால், செயற்கை ரப்பர், உரங்கள், பிளாஸ்டிக், மரப்பால் வண்ணப்பூச்சுகள், மருந்துகள், செயற்கை இழைகள் மற்றும் வெடிபொருட்கள் போன்ற பெட்ரோ கெமிக்கல்களை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

READ MORE: Indus Valley Civilisation (Harappa)

Petroleum : Formation (உருவாக்கம்)

பெட்ரோலியம் மற்றும் பெட்ரோலிய பொருட்கள் | Petroleum and its Products for TNPSC |_60.1
Petroleum : Formation
 • கடலில் வாழும் உயிரினங்கள் இறந்த பிறகு, அவை தரைத்தளத்தில் கரிம அடுக்காகப் படியும். நாளடைவில் அதன்மேல் வண்டல் மண்ணும், களிமண்ணும் படிந்து படிவப் பாறை அடுக்குகள் உருவாகும்.
 • புவி ஓட்டிற்குக் கீழே உருவாகும் வெப்பத்தாலும், மேலே இருக்கும் பாறை அடுக்குகளின் அதிகமான எடையின் காரணமாகவும், கரிம அடுக்கில் இருக்கும் நீர் வெளியேறும். நீர் வெளியேறிய பிறகு, எஞ்சி இருப்பவை வழவழப்பான பெட்ரோலிய எண்ணெயாக மாறும். இந்த மாற்றம் நடக்க பல லட்சம் ஆண்டுகள் ஆகும்.
 • காலப்போக்கில் பெட்ரோலிய எண்ணெய், மேலே உள்ள பாறைகளில் இருக்கும் சிறு துளைகள் வழியாகப் பக்கவாட்டுப் பகுதிகளுக்கு கசியும். இப்படிக் கடலுக்கு அடியில் இருந்து, கடலை ஒட்டிய பகுதிகளுக்கும், அங்கிருந்து பிற பகுதிகளுக்கும் கசிந்து சென்று, எண்ணெய் வயல்களை உருவாக்கும். எண்ணெய் வயல்களின் பரப்பளவு, ஒரு நகரத்தின் பரப்பளவுக்கு நிகராகக்கூட இருக்கலாம்.
 • இந்த எண்ணெயில் இயற்கை வாயு, பெட்ரோல், பென்சீன், நாப்தா, மண் எண்ணெய், டீசல், தார் முதலான பல உட்பொருட்கள் கலந்து இருக்கும். இந்தக் கலப்பட எண்ணெயே ‘கச்சா எண்ணெய்’ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

READ MORE: The Delhi Sultanate

Petroleum : Composition (கலவை)

Carbon

84 to 87%

Hydrogen

11 to 14%

Sulfur

0.06 to 2%

Nitrogen

0.1 to 2%

Oxygen

0.1 to 0.2%

Metals

0 to 0.14%

 

Petroleum : Properties (பண்புகள்)

 • இது பொதுவாக கருப்பு அல்லது கருப்பு நிறத்தில் ஒரு பச்சை சேர்ந்த நிறத்துடன் இருக்கும். சில நேரங்களில் அது சிவப்பு, பச்சை-மஞ்சள், வெளிர் மஞ்சள் அல்லது நிறமற்றதாக இருக்கலாம். இயற்கை வாயு என்பது நிறமற்ற மற்றும் மணமற்ற வாயு ஆகும்.
 • பெட்ரோலியத்தில் அல்கேன்கள் மற்றும் சைக்ளோஹெக்சேன்கள், நறுமண ஹைட்ரோகார்பன்கள் மற்றும் அஸ்பால்ட்டின் போன்ற கலப்பு ஹைட்ரோகார்பன்கள் உள்ளன. கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் ஆகியவை பெட்ரோலியத்தின் இரண்டு அடிப்படை கூறுகளாகும்.
 • பாகுத்தன்மை, அடர்த்தி, கொதிநிலை மற்றும் நிறம் போன்ற பெட்ரோலியத்தின் பண்புகள் பரவலாக மாறுபடலாம். அஸ்பால்ட்டின் போன்ற கனமான பாகங்கள், நிறைவுற்ற மற்றும் நறுமணப் பாகங்களை விட அதிக உலோக செறிவைக் கொண்டிருக்கின்றன.

Petroleum : Uses (பயன்பாடுகள்)

பெட்ரோலியம் மற்றும் பெட்ரோலிய பொருட்கள் | Petroleum and its Products for TNPSC |_70.1
Petroleum : Uses

போக்குவரத்து

இன்றுவரை, பெட்ரோலியம் போக்குவரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஆற்றல் மூலமாகும். உலகளவில் பயன்படுத்தப்படும் மொத்த போக்குவரத்து எரிபொருளில், மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெட்ரோலியம் ஆகும். பெட்ரோல், டீசல், திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலிய வாயு (LPG), ஜெட் எரிபொருள் மற்றும் கடல் எரிபொருள் ஆகியவை பெட்ரோலியத்திலிருந்து பெறப்படும் முக்கிய போக்குவரத்து எரிபொருள்களாகும். கார்கள், மோட்டார் சைக்கிள்கள், இலகுரக லாரிகள், பேருந்துகள், ரயில்கள், படகுகள் மற்றும் கப்பல்கள் பெட்ரோல் அல்லது டீசலைப் பயன்படுத்துகின்றன. ஜெட் விமானங்கள் மற்றும் சில வகையான ஹெலிகாப்டர்கள் பெரும்பாலும் மண்ணெண்ணெயைப் பயன்படுத்துகின்றன.

மின் உற்பத்தி

ஒரு அனல் மின் நிலையம் மின் உற்பத்திக்கு பெட்ரோலியத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. நிலக்கரி, மின் உற்பத்தியின் முக்கிய ஆதாரமாக இருந்தாலும், பெட்ரோலியம் குறிப்பிடத்தக்க மின் உற்பத்திக்கு காரணமாகிறது, இது இறுதியில் கடுமையான சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டை விளைவிக்கிறது.

பெட்ரோலியத்தின் இந்த இரண்டு பயன்பாடுகளைத் தவிர, தொழிலக பயன்பாடுகளையும் கொண்டுள்ளது.

மசகு எண்ணெய்

இயந்திரங்களின் சரியான செயல்பாட்டிற்கு கிட்டத்தட்ட அனைத்து தொழிலகங்களும் மசகு எண்ணெயை பயன்படுத்துகின்றன. மசகு எண்ணெய் வாகனங்கள் மற்றும் தொழில்துறை இயந்திரங்களில் உராய்வைக் குறைக்கிறது. இருப்பினும், அவை சமையல், மனிதர்களின் உயிர் பயன்பாடுகள், அல்ட்ராசவுண்ட் மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனைகளில் கூட பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

மருந்துகள்

மினரல் ஆயில் மற்றும் பெட்ரோலேட்டம் போன்ற சில உப பொருட்கள் மேற்பூச்சு மருந்துகளின் உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மருந்துகளில் பயன்படுத்தப்படும் சிக்கலான கரிம மூலக்கூறுகள், பெட்ரோலிய துணைப் பொருட்களின் எளிய கரிம மூலக்கூறுகளுடன் இணைக்கப்படுகின்றன.

விவசாயம்

விவசாய உரங்களில் நைட்ரஜனின் ஆதாரமாக இருக்கும் அம்மோனியா, ஹேபரின் செயல்முறையைப் பயன்படுத்தி பெட்ரோலியத்திலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. மேலும், பெட்ரோலியத்திலிருந்து நிறைய பூச்சிக்கொல்லிகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. உழவுக்கான இயந்திரங்களும் பெட்ரோலியத்தில் வேலை செய்கின்றன.

இரசாயன தொழில்

பல இரசாயன நிறுவனங்களின் மூலப்பொருட்கள் பெட்ரோலிய சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் உப பொருட்களாகும். ரசாயன உரங்கள், செயற்கை இழைகள், பூச்சிக்கொல்லிகள், செயற்கை ரப்பர், நைலான், பிளாஸ்டிக், பூச்சிக்கொல்லிகள், வாசனை திரவியங்கள், சாயங்கள், வண்ணப்பூச்சுகள் போன்றவை, முக்கிய உப பொருட்களான நாப்தா, கிரீஸ், பெட்ரோலியம் ஜெல்லி, மெழுகு போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் குறிப்பிடத்தக்க பொருட்கள் ஆகும்.

வீட்டுக்குரிய பயன்பாடுகள்

டிடெர்ஜெண்ட், வாஸ்லின், மெழுகு போன்ற வீட்டுப் பொருட்கள் பெட்ரோலியத்திலிருந்து பெறப்பட்ட உப பொருட்கள். மண்ணெண்ணெய் பல நாடுகளில் சமையல், விளக்கு மற்றும் பிற வீட்டுக்குரிய நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

 

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-17

Petroleum : Products and their Applications (பெட்ரோலிய பொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள்)

பெட்ரோலியம் மற்றும் பெட்ரோலிய பொருட்கள் | Petroleum and its Products for TNPSC |_80.1
Petroleum : Products
 1. பெட்ரோல்
 2. மண்ணெண்ணெய்
 3. திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு
 4. திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலிய வாயு
 5. புட்டேன்
 6. டீசல் எரிபொருள்
 7. எரிபொருள் எண்ணெய்
 8. புரோபேன்

பிற பொருட்கள்

 1. பாரஃபின் மெழுகு
 2. பெட்ரோலியம் ஜெல்லி
 3. பெட்ரோலியம் மெழுகு
 4. மைக்ரோகிரிஸ்டலின் மெழுகு
 5. நாபால்ம்
 6. நாப்தா
 7. நாப்தலீன்
 8. சுத்திகரிக்கப்பட்ட அஸ்பால்ட்
 9. சுத்திகரிக்கப்பட்ட நிலக்கீல்

வாயுக்கள்

சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து பெறப்படும் வாயு பொருட்கள் ஹைட்ரஜன், எரிபொருள் எரிவாயு, ஈத்தேன், புரோபேன் மற்றும் பியூட்டேன் ஆகும். ப்ரோபேன் மற்றும் பியூட்டேன் ஆகியவை கூட்டாக திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலிய வாயு (LPG) என்று அழைக்கப்படுகின்றன, இது இலகுரக தொழில்துறை பயன்பாடு மற்றும் வீட்டுக்குரிய வெப்பமூட்டும் எரி எண்ணெய் (சமையல்) ஆக உபயோகிக்கப்படுகிறது.

பெட்ரோல்

பொதுவாக தனியார் மற்றும் வணிக வாகனங்களின் உட்கனற்சிப் பொறி இயந்திரங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

டீசல்

இது பொதுவாக லாரிகள், பேருந்துகள் மற்றும் பொது போக்குவரத்து, என்ஜின்கள், பண்ணை மற்றும் கனரக உபகரணங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெட்ரோலை விட டீசலுக்கு அதிக ஆற்றல் மற்றும் திறன் அடர்த்தி உள்ளது.

மண்ணெண்ணெய்

இது சமையல் மற்றும் வெளிச் சூடாக்கத்திற்கு உலகளவில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது நவீன ஜெட் என்ஜின்களுக்கான அடிப்படை எரிபொருளாகும்.

எரிபொருள் எண்ணெய்

இதை விளக்குகள், ஹீட்டர்கள், அடுப்புகள், என்ஜின்கள் மற்றும் விளக்குகளின் ஒளி ஆதாரமாக வீட்டில் பொதுவாக உலைகள் மற்றும் கொதிகலன்களில் பயன்படுத்தலாம். விவசாயம், சுரங்கம் அல்லது குவாரி இயந்திரங்கள் அல்லது பதுங்கு கப்பல் இயந்திரங்கள் எரிபொருள் எண்ணெயைப் பயன்படுத்துகின்றன.

பிற பெட்ரோலிய பொருட்கள்

 • வண்ணப்பூச்சுகள், அழகுசாதனப் பொருட்கள் நாஃப்தாவை பயன்படுத்துகின்றன. காகித உற்பத்தி மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் மெழுகைப் பயன்படுத்துகின்றன.
 • ஆஸ்பால்டிக் நிலக்கீல் சாலைகள் மற்றும் விமானநிலையங்கள், நீர்ப்புகா காகிதங்கள், பைப்லைன் பூச்சுகள் மற்றும் மின் காப்பு ஆகியவற்றின் கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

 

Petroleum : Conclusion (முடிவுரை)

தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கு பயன்படும் வகையில், இக்கட்டுரை  உருவாக்கப்பட்டுள்ளது, இக்கட்டுரை TNPSC GROUP 2 & 2A, GROUP 1  க்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கு பயன்படும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து 2 அல்லது 3 கேள்விகள் கேட்கப்படும்.

 

 

வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் !!!

 

இது போன்ற தேர்விற்கு பயன்படும் கட்டுரைகளை பெற ADDA247 தமிழ் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்க

Download the app now, Click here

 

*****************************************************

Use Coupon code: Win75(75% offer + double validity)

பெட்ரோலியம் மற்றும் பெட்ரோலிய பொருட்கள் | Petroleum and its Products for TNPSC |_90.1
Vetri Advanced and Arithmetic maths Batch in tamil

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?