Tamil govt jobs   »   Latest Post   »   General awareness QUIZ for TNUSRB SI

General awareness QUIZ for TNUSRB SI – 27 February 2023

General Awareness Quiz (பொது அறிவு வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE General Awareness Quiz (பொது அறிவு வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

Q1. கந்தகத்தின் பொதுவான பெயர்

(a) ஃப்ரீயான்

(b) கலேனா

(c) சுண்ணாம்பு

(d) கந்தகம்

 

Q2. கலா கோடா கலை விழா எந்த நகரத்தில் நடைபெறுகிறது?

(a) புது தில்லி

(b) ஹைதராபாத்

(c) புனே

(d) மும்பை

 

Q3. எந்த கதிர்கள் தோல் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன?

(a) எக்ஸ் கதிர்கள்

(b) புற ஊதா கதிர்கள்

(c) அகச்சிவப்பு கதிர்கள்

(d) மஞ்சள் கதிர்கள்

 

Q4. ______________ என்பது இந்திய அரசு சேமிப்புப் பத்திரமாகும், இது முதன்மையாக இந்தியாவில் சிறு சேமிப்பு மற்றும் வருமான வரி சேமிப்பு முதலீடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

(a) வருங்கால வைப்பு நிதி

(b) ஆயுள் காப்பீட்டுக் கொள்கைகள்

(c) தேசிய சேமிப்பு சான்றிதழ்

(d) நீண்ட கால அரசு பத்திரங்கள்

 

Q5. ராய்ப்பூர் தலைநகரம்

(a) அசாம்

(b) சத்தீஸ்கர்

(c) தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி

(d) தெலுங்கானா

 

Q6. இணைய நெறிமுறையின் (IP) இரண்டு பதிப்புகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன

(a) IP Version 4 & IP Version 6

(b) IP Version 2 & IP Version 3

(c) IP Version 4 & IP Version 8

(d) IP Version 2 & IP Version 4

 

Q7. இந்திய இசைக்கருவியான ‘சம்வாதினி’ எந்த வகையைச் சேர்ந்தது?

(a) சரம்

(b) காற்று

(c) தாள வாத்தியம்

(d) தாக்கம்

 

Q8. தேயிலை நிறுவனங்கள் இயந்திரமயமான டீ லீவ் பிக்கரைப் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தால்

(a) அதிகமான மக்கள் தேயிலை விடுப்பு எடுப்பவர்களாக வேலை செய்ய விரும்புவார்கள்

(b) தேயிலை விடுப்பு எடுப்பவர்களின் வேலையின்மை குறையும்

(c) ஒரு ஏக்கருக்கு அதிக தேயிலை உற்பத்தி செய்யப்படும்

(d) அப்போது கைமுறையாக தேயிலை விடுப்பு எடுப்பவர்களின் ஊதியம் குறையும்

 

Q9. ஓசோன் _____ ஆக குறிப்பிடப்படுகிறது.

(a) O₃

(b) H₂O₂

(c) Cl₂O

(d) N₂O

 

Q10. மண்புழு உரம் தயாரிக்க எந்த உயிரினங்கள் உதவும்?

(a) நைட்ரிஃபையிங் பாக்டீரியா

(b) மண்புழுக்கள்

(c) பாசி

(d) பூஞ்சை

 

Practice These General Awareness Quiz (பொது அறிவு வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY General Awareness Quiz SOLUTIONS

S1. Ans.(d)

Sol. Brimstone is a lemon-yellow colored stone.”Brimstone,” an archaic term synonymous with sulfur, evokes the acrid odor of volcanic activity. 

S2. Ans.(d)

Sol.  The Festival Kala Ghoda Arts Festival is the country’s largest multicultural festival, taking place in February each year.

S3. Ans.(b)

Sol. Exposure to ultraviolet (UV) radiation is a major risk factor for most skin cancers. Sunlight is the main source of UV rays.

S4. Ans.(c)

Sol. The National Savings Certificate (NSC) is an investment scheme floated by the Government of India. It is a savings bond that allows subscribers to save income tax.

S5. Ans.(b)

S6. Ans.(a)

Sol.  There are currently two version of Internet Protocol (IP), IPv4 and a new version called IPv6. 

S7. Ans.(b)

Sol. A Brief mention about Harmonium and its transformation from a Western based instrument in to an Indian based instrument called Samvadini.  

S8. Ans.(d)

S9. Ans.(a)

S10. Ans.(b)

Sol. Earthworms are the main contributors to enriching and improving soil for plants, animals and even humans. Earthworms create tunnels in the soil by burrowing, which aerates the soil to allow air, water and nutrients to reach deep within the soil.

***************************************************************************

இது போன்ற தேர்விற்கான தகவல் மற்றும் பாடக்குறிப்புகளை பெற ADDA247 தமிழ் செயலியை

பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 Home page Adda 247 Tamil
Latest Notification TNPSC Recruitment 2023
Official Website Adda247

Coupon code –BIG15(Flat 15% off + Double Validity on all Mega Packs, Live Classes and Test Packs)

TNUSRB SI 2023 (Taluk, AR, TSP) | Tamil | Online Live Classes By Adda247
TNUSRB SI 2023 (Taluk, AR, TSP) | Tamil | Online Live Classes By Adda247

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Tamil Engineering Classes by Adda247 Youtube link

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Instagram = Adda247 Tamil

FAQs

Q. Why Daily General Awareness QUIZ is important?

1. Develops Consistency in the preparation
2. Develops Speed with Accuracy
3. Strengthens Time management during the exam hours

How does daily quiz in Tamil will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quizzes prepares the aspirants to score well in the competitive examination.