Tamil govt jobs   »   Latest Post   »   16 Mahajanapadas in Tamil - Types...

16 Mahajanapadas in Tamil – Types and More Details | தமிழில் மகாஜனபதாக்கள், 16 மகாஜனபதங்களை பட்டியலிடுங்கள்

Mahajanapadas: Mahajanapadas were a set of sixteen kingdoms. After the Fall of Harappa civilization, the New urban centres begin as Mahajanapadas in the period of sixth century. These 16 Mahajanapadas were mentioned in the Buddhists and Jaina. In this article you will get more information about 16 Mahajanapadas in Tamil.

Fill the Form and Get All The Latest Job Alerts

16 Mahajanapadas in Tamil

இந்தியாவில் கிமு 6 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் 16 பெரிய ராஜ்ஜியங்கள் அல்லது மகாஜனபதாக்கள் பற்றி புத்த நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன. ஒரு நாட்டிற்கு மக்கள், அரசாங்கம், நிலம், இறையாண்மை ஆகியவை முக்கியம். இவ்வனைத்துக் கூறுகளும் சில மகாஜனபதங்களில் காணப்பட்டன. மகாஜனபதங்கள் மக்களை ஆண்ட பிரதேச முடியரசுகள் உருவானதைப் பிரதிபலித்தன. அரசாங்கத்திற்கு அரசர் தலைமை தாங்கினார். அவருக்கு மையப்படுத்தப்பட்டதொரு நிர்வாகம் உதவியது.கீழே உள்ள பட்டியல் உங்களுக்கு 16 மகாஜனபதங்களின் பெயர்களை வழங்குகிறது,

 • காசி
 • கோசாலை
 • அங்க
 • மகத
 • வஜ்ஜி
 • மல்லா
 • செடி/செட்டி
 • வத்சா
 • குரு பாஞ்சாலா
 • மத்ஸ்யா
 • சூரசேனா/சூரசேனா
 • அஸ்ஸாகா
 • அவந்தி
 • காந்தாரம்
 • காம்போஜா

Adda247 Tamil

List of 16 Mahajanapadas and Locations

 

 Mahajanapada Capital Location
Anga Champa Monghyr and Bhagalpur in Bihar.
Magadha Earlier Rajgriha, later Patliputra  Patna, Gaya, and parts of Shahabad.
Malla Capitals at Kusinara and Pawa Deoria, Basti, Gorakhpur and Siddarthnagar in eastern Uttar Pradesh.
Vajji Vaishali North of the river Ganga in Bihar.
Kosala Sravasti Faziabad, Gonda, Bahraich of eastern Uttar Pradesh.
Kashi Varanasi Varanasi (modern Banaras).
Chedi Shuktimati Bundelkhand region.
Kuru Indraprastha Haryana and Delhi.
Vatsa Kaushambi Allahabad, Mirzapur.
Panchala Ahichhatra(Uttara Panchala) and Kampilya( Dakshina Panchala) East of river Yamuna up to Kosala janapada.
Matsya Viratanagara Alwar, Bhartpur and Jaipur in Rajasthan.
Sursena Mathura Covered the area around Mathura.
Avanti Ujjaini and Mahishmati Western India (modern Malawa).
Ashmaka Potana Southern part of the India between the rivers Narmada and Godavari.
Kamboja Capital at Rajapura in modern-day Kashmir Hindukush (modern Hazara districts of Pakistan)
Gandhara Taxila Western part of Pakistan and eastern Afghanistan.

Madras High Court Syllabus 2023

Janapadas vs Mahajanapadas

ஜனபதங்கள் மற்றும் மகாஜனபதங்கள். ஜனபதாக்கள் வெவ்வேறு பழங்குடியினர் ஒன்றாக வாழ்ந்து வேலை செய்யும் சிறிய பகுதிகளாக இருந்தன, அதே சமயம் மகாஜனபதாக்கள் ராஜ்யங்களாக இருந்தன. மறுபுறம், மகாஜனபதங்கள் இந்தியாவில் வேத காலத்தில் பெரியதாகவும் வளர்ச்சியடைந்ததாகவும் இருந்தன, மேலும் இந்தோ-கங்கை சமவெளி முழுவதும் பரவியிருந்த பேரரசுகளைக் கொண்டிருந்தன. ஜனபதா என்ற பெயர் சமஸ்கிருத வார்த்தையான “ஜன” என்பதிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டது மற்றும் பழங்குடியினரின் வாழ்க்கை முறையைக் குறிக்கிறது. புத்தரின் காலத்திற்கு முன்பே பல ஜனபதங்கள் இருந்தன மற்றும் அவை இந்திய துணைக்கண்டத்தின் வடமேற்கு பகுதியில் அமைந்திருந்தன.

Features of Mahajanapadas

இந்தியாவின் மகாஜனபதங்களில் ஏழு அம்சங்கள் உள்ளன. அவை கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன,

1.அரசன்

2.அமைச்சர்

3.நாடு

4.கோட்டை நகரம்

5.கருவூலம்

6.இராணுவம்

7.கூட்டாளி

Janapadas become Mahajanpadas

இரும்பு உற்பத்தி பிராந்திய அரசின் வளர்ச்சியின் ஒரு முக்கிய அங்கமாக கருதப்பட்டது. இரும்பு (அல்லது இரும்பு கருவிகள்) உற்பத்தியின் அதிகரிப்புடன், ஜனபதாக்கள் மேலும் மேலும் சக்திவாய்ந்ததாக வளர்ந்தன, இதனால் அவை மகாஜனபதாவாக மாறியது.

 

*****************************************************

இது போன்ற தேர்விற்கான தகவல் மற்றும் பாடக்குறிப்புகளை பெற ADDA247 தமிழ் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Adda247 TamilNadu Home page Click here
Official Website=Adda247 Click here

Use Code: PREP15( 15% off on all)

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION -MEGAPACK - INCLUDES- TNPSC-GROUP-22A,GROUP-4 (Validity 12 Months)
TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION -MEGAPACK – INCLUDES- TNPSC-GROUP-22A,GROUP-4 (Validity 12 Months)

***************************************************************************

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

FAQs

What are the 16 Mahajanapadas of ancient India?

There were sixteen of such Mahajanapadas: Kasi, Kosala, Anga, Magadha, Vajji, Malla, Chedi, Vatsa, Kuru, Panchala, Machcha, Surasena, Assaka, Avanti, Gandhara and Kamboja.

Which is the only Mahajanapada in South India?

The Ashavaka or Assaka Mahajanapada was located between the rivers Godavari and Manjira. It was situated in central India but extended towards south India making it the only mahajanapada situated to the south of Vindhya Ranges.