All Courses
adda247
adda247

MPSC Group C Mains 2022 Combine Paper 1 Full Length Mock Online Test Series By Adda247

Validity: 12 Months
What you will get
Course Highlights
 • सर्व पेपर्स Latest परीक्षेच्या स्वरूपावर आधारित
 • Updated परीक्षेच्या अभ्यासक्रमावर आधारित सर्व पेपर्स
 • इंग्रजी आणि मराठी माध्यम
Product Description

MPSC गट क मुख्य परीक्षा 2022 संयुक्त पेपर 1 द्विभाषिक Test Series

MPSC गट क अंतर्गत Industry Inspector (उद्योग निरीक्षक), Excise SI (दुय्यम निरीक्षक), Technical Assistant (तांत्रिक सहायक), Tax Assistant (कर सहाय्यक), Clerk-Typist (Marathi) (लिपिक-टंकलेखक (मराठी)) आणि Clerk-Typist (English) (लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी)) पदासाठी MPSC गट क मुख्य परीक्षा संयुक्त पेपर 1, 4 फेब्रुवारी 2023 रोजी होणार आहे. या मुख्य परीक्षेच्या उत्तम तयारीसाठी MPSC गट क मुख्य परीक्षा 2022 संयुक्त पेपर 1 द्विभाषिक Test Series.

 

What will you get?

 • Latest परीक्षेच्या स्वरूपावर आधारित 07 full length मॉक टेस्ट
 • सर्व पेपर्स मराठी आणि इंग्रजी अश्या दोन्ही भाषेत उपलब्ध
 • सर्व प्रश्नांचे सविस्तर स्पष्टीकरण
 • ऑल इंडिया रँक
 • टॉपरच्या प्रयत्नांसह संपूर्ण विश्लेषण आणि तुलना

 

Validity: 12 महिने (12 Month)

 Uploading plan:

Mock Live Date
MPSC Group C Mains Combine Paper 1 Mock 1 25-Nov-2022
MPSC Group C Mains Combine Paper 1 Mock 2 7-Dec-2022
MPSC Group C Mains Combine Paper 1 Mock 3 21-Dec-2022
MPSC Group C Mains Combine Paper 1 Mock 4 4-Jan-2023
MPSC Group C Mains Combine Paper 1 Mock 5 16-Jan-2023
MPSC Group C Mains Combine Paper 1 Mock 6 24-Jan-2023
MPSC Group C Mains Combine Paper 1 Mock 7 1-Feb-2023

 

 

 

Exams Covered
adda247
MPSC Group C
adda247
MPSC
adda247
Course Highlights
 • सर्व पेपर्स Latest परीक्षेच्या स्वरूपावर आधारित
 • Updated परीक्षेच्या अभ्यासक्रमावर आधारित सर्व पेपर्स
 • इंग्रजी आणि मराठी माध्यम
₹299