All Courses
adda247
adda247

MPSC Group C Combine Prelims Exam 2022 Test Series By Adda247

Validity: 12 Months
What you will get
10 Test Series
Course Highlights
 • सर्व पेपर्स द्विभाषिक असणार- मराठी आणि English
 • महाराष्ट्र गट क, सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षाचे मागील 3 वर्षाचे पेपर्स
 • सर्व प्रश्नांचे मराठीत आणि English मध्ये स्पष्टीकरण
Product Description

महाराष्ट्र गट क, सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 द्विभाषिक Full Length Test Series

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने, 29 जुलै 2022 रोजी त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा 2022 साठी अधिकृत भरती अधिसूचना जाहीर केले आहे. यावर्षी एकूण 228 रिक्त पदांसाठी महाराष्ट्र गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 होणार आहे. महाराष्ट्र गट क, सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ही राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) या पदांसाठी होणार आहे. तर चला आपण आपली तयारी चांगल्या प्रकारे करून या वर्षीच्या सुवर्ण संधीचा पुरेपूर फायदा घेऊयात आपल्या महाराष्ट्र गट क, सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 द्विभाषिक Full Length Test Series सोबत.

 

What will you get?

 • 10 नवीन Updated परीक्षेच्या स्वरूपावर आधारित मॉक टेस्ट
 • महाराष्ट्र गट क, सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षाचे मागील 3 वर्षाचे पेपर्स
 • सर्व पेपर्स द्विभाषिक असणार- मराठी आणि English
 • सर्व प्रश्नांचे मराठीत आणि English मध्ये स्पष्टीकरण
 • तपशीलवार समाधान आणि स्पष्टीकरण
 • ऑल इंडिया रँक
 • टॉपरच्या प्रयत्नांसह संपूर्ण विश्लेषण आणि तुलना

 

Exam Covered- MPSC Group C

Validity: 12 Months

Uploading plan:

S.No. Live Date
Mock Test 1 Aug 9, 2022
Mock Test 2 Aug 19, 2022
Previous Year Question Paper-2021 Aug 30, 2022
Previous Year Question Paper-2019 Sep 2, 2022
Previous Year Question Paper-2018 Sep 7, 2022
Mock Test 3 Sep 13, 2022
Mock Test 4 Sep 20, 2022
Mock Test 5 Sep 27, 2022
Mock Test 6 Oct 4, 2022
Mock Test 7 Oct 11, 2022
Mock Test 8 Oct 18, 2022
Mock Test 9 Oct 25, 2022
Mock Test 10 Nov 1, 2022

 

Exams Covered
adda247
MPSC Group C
adda247
MPSC
adda247
Course Highlights
 • सर्व पेपर्स द्विभाषिक असणार- मराठी आणि English
 • महाराष्ट्र गट क, सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षाचे मागील 3 वर्षाचे पेपर्स
 • सर्व प्रश्नांचे मराठीत आणि English मध्ये स्पष्टीकरण
₹254