hamburger menu
All Courses all course arrow
adda247
adda247

MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Full Length Mock Test Series

Exams Covered: 2
What will you get
 • TEST_SERIES22Test Series
button-left
button-right
Validity
Salient Features
 • Know Where You Stand Among Other Aspirants Across India!
  All India Rank
  All India Rank
 • Topper Comparison, Sectional Performance, Detailed Solution & Much More
  Detailed Analytics & Solutions
  Detailed Analytics & Solutions
 • Get Mocks And Sectional Tests Based On The Latest Pattern Of The Exams
  Latest Pattern
  Latest Pattern
 • Gauge Your Preparation From Time To Time With Unlimited Reattempts
  Unlimited Reattempts
  Unlimited Reattempts
For Admission Enquiry Call at 08037834945Copy to clipboard
pdpCourseImgpdpCourseBackgoundImg
Mock and Part Tests
₹ 449
Product Highlights
 • सर्व पेपर्स Latest परीक्षेच्या स्वरूपावर आधारित
 • पेपर 1 आणि पेपर 2 हे Updated परीक्षेच्या अभ्यासक्रमावर आधारित
 • सर्व प्रश्नांचे मराठीत आणि English मध्ये स्पष्टीकरण
Exams Covered
 • MPSC
  MPSC
 • MPSC Rajyaseva
  MPSC Rajyaseva

This Course Includes

 • TEST_SERIES22 Test Series
Product Description

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 साठी अधिसूचना जाहीर केले आहे. MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 ही 21 ऑगस्ट 2022 रोजी होणार आहे. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांचे महाराष्ट्रातील सर्वोत्कृष्ट सरकारी नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न आहे त्यांनी आपल्या अभ्यासाचा चांगला सराव केला पाहिजे. स्पर्धा परीक्षेत जेवढा जास्त सराव तेवढे जास्त गुण. राज्यसेवा पूर्व परीक्षा ही MPSC Civil Services परीक्षेची सर्वात आव्हानात्मक आणि महत्वाची पायरी आहे.

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षेतील Paper 1 (GS) मधील 100 प्रश्न आणि Paper 2 (CSAT जी आता फक्त Qualifying आहे) मधील 80 प्रश्न MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षेत तुमचा प्रवेश निश्चित करतात. पूर्व परीक्षेत उमेदवाराचे यश निश्चित करण्यात चाचणी मालिकेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. चाचणी मालिका, स्पर्धा परीक्षेत महत्त्वाची भूमिका बजावते. adda247 मराठीच्या MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा (पेपर 1 आणि पेपर 2) द्विभाषिक Full Length Test Series सोबत उत्तम सराव करा.

 

What will you get?

 • पेपर 1 चे 7 आणि पेपर 2 चे 7 असे एकूण 14 Updated परीक्षेच्या स्वरूपावर आधारित मॉक टेस्ट
 • MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षाचे मागील 4 वर्षाचे दोन्ही पेपर्स (2021, 2020, 2019 आणि 2018 चे पेपर 1 आणि पेपर 2)
 • सर्व पेपर्स द्विभाषिक असणार- मराठी आणि English
 • सर्व प्रश्नांचे मराठीत आणि English मध्ये स्पष्टीकरण
 • तपशीलवार समाधान आणि स्पष्टीकरण
 • ऑल इंडिया रँक
 • टॉपरच्या प्रयत्नांसह संपूर्ण विश्लेषण आणि तुलना

 

Validity: 12 महिने

Uploading plan:

Mock Name Store Live Date
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Paper 1 Mock Test 01 26-Apr-2022
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Paper 2 Mock Test 01 Available (Live)
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha Previous Year Question Paper-2020 Paper 1 Available (Live)
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha Previous Year Question Paper-2020 Paper 2 Available (Live)
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Paper 1 Mock Test 02 3-May-2022
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Paper 2 Mock Test 02 Available (Live)
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha Previous Year Question Paper-2021 Paper 1 17-May-2022
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha Previous Year Question Paper-2021 Paper 2 24-May-2022
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Paper 1 Mock Test 03 31-May-2022
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Paper 2 Mock Test 03 Available (Live)
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha Previous Year Question Paper-2019 Paper 1 Available (Live)
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha Previous Year Question Paper-2019 Paper 2 Available (Live)
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Paper 1 Mock Test 04 17-June-2022
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Paper 2 Mock Test 04 Available (Live)
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Paper 1 Mock Test 05 5-July-2022
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Paper 2 Mock Test 05 Available (Live)
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha Previous Year Question Paper-2018 Paper 1 Available (Live)
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha Previous Year Question Paper-2018 Paper 2 Available (Live)
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Paper 1 Mock Test 06 26-July-2022
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Paper 2 Mock Test 06 Available (Live)
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Paper 1 Mock Test 07 16-Aug-2022
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Paper 2 Mock Test 07 Available (Live)

Frequently Asked Questions

  Need any help?
  Get help with our 24x7 Customer Service
  Chat with us for any queries
  Call us directly for purchase related queriesMon - Sat | 9:00 am - 7:00 pm
  pdpContact
  Need any help?
  ₹ 449