Punjab govt jobs   »   ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਭਰਤੀ 2023   »   ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਸਿਲੇਬਸ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਸਿਲੇਬਸ 2023 ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਸਿਲੇਬਸ 2023: ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 240 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ PNB SO ਸਿਲੇਬਸ 2023 ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। PNB SO ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ PNB SO ਸਿਲੇਬਸ 2023 ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਸਿਲੇਬਸ 2023: ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਸਿਲੇਬਸ 2023: PNB SO ਸਿਲੇਬਸ 2023 ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਲੌਗ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ PNB SO ਸਿਲੇਬਸ 2023 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਸਿਲੇਬਸ 2023 ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ
ਪੋਸਟ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (Specialist Officer)
ਸ਼੍ਰੇਣੀ Syllabus
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਸੂਚਨਾ ਮਿਤੀ 24 ਮਈ 2023
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਈਟ www.pnbindia.in

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਸਿਲੇਬਸ 2023 ਵਿਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਸਿਲੇਬਸ 2023: ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਲੇਬਸ 2023 ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਲੌਗ ਲੇਖ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ PNB SO ਸਿਲੇਬਸ 2023 ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਸਿਲੇਬਸ 2023 ਵਿਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ
ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ
ਤਰਕ
(Reasoning)
ਕੋਡਿੰਗ-ਡੀਕੋਡਿੰਗ
ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ
ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਰੀ
ਆਰਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ
ਸਿਲੋਜੀਜ਼ਮ
ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪਹੇਲੀਆ
ਅਸਮਾਨਤਾਵਾ
ਇਨਪੁਟ-ਆਉਟਪੁੱਟ
ਡਾਟਾ ਸਮਰੱਥਾ
ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਤਰਕ
ਅਲਫਾਨਿਊਮੇਰਿਕ ਸੀਰੀਜ਼
ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ
ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼
ਕਥਨ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ
ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ
ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ
(English Language)
Reading Comprehension
Cloze Test
Para Jumbles
Error Spotting
Sentence Correction/Improvement
Fill in the Blanks
Synonyms and Antonyms
Idioms and Phrases
Vocabulary
Grammar (Parts of Speech, Tenses, Voice, Narration, etc.)
ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ
(Quantitative Aptitude)
ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ
ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ
ਔਸਤ
ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ
ਸਮਾਂ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰੀ
ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ
ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ
ਡੇਟਾ ਵਿਆਖਿਆ (ਟੇਬਲ, ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ, ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਆਦਿ)
ਸੰਭਾਵਨਾ
ਪਰਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ
ਮਾਹਵਾਰੀ
ਜਿਓਮੈਟਰੀ
ਅਲਜਬਰਾ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਿਆਨ
(Professional Knowledge)
ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ: ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਚਾਲਨ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਆਦਿ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਸਿਲੇਬਸ 2023 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੈਟਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਸਿਲੇਬਸ 2023: PNB ਸਿਲੇਬਸ 2023 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ PNB SO ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ 2023 ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

  1. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
  2. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ 120 ਮਿੰਟ ਹੈ।
  3. ਕੁੱਲ 200 ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ।
  4. ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
  5. ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ PNB SO ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਸਿਲੇਬਸ 2023 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੈਟਰਨ
ਭਾਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਭਾਗ-1 ਤਰਕ (Reasoning) 25 25 120 ਮਿੰਟ
ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ

(Quantitative Aptitude)

50 50
ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ

(English Language)

25 25
ਭਾਗ-2 ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਿਆਨ

(Professional Knowledge)

100 100
ਕੁੱਲ 200 200

adda247

Enroll Yourself: Punjab Da Mahapack Online Live Classes

Upcoming Exams
Punjab Police Sub Inspector Recruitment 2023 Punjab Police Constable Recruitment 2023
PPSC Assistant Town Planner Recruitment PSPCL Lineman Apprenticeship Recruitment 2023
PPSC Naib Tehsildar Recruitment  Chandigarh Junior Auditor Recruitment 2023
PSPCL Apprentice Recruitment 2023 PSSSB Stenographer Recruitment 2023

 

Visit Us on Adda247
Punjab Govt Jobs
Punjab Current Affairs
Punjab GK
Download Adda 247 App 

FAQs

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ?

ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਭਰਤੀ 2023 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੇ Adda247 ਦੇ ਯੋਗ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।