Punjab govt jobs   »   PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023   »   PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023 ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023 ਸੋਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (PSSSB) ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗਰਾਫਰ (ਗਰੁੱਪ-B) ਦੀਆਂ 02 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗਰਾਫਰ (ਗਰੁੱਪ-C) ਦੀ 01 ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ (ਗਰੁੱਪ-C) ਦੀਆਂ 67 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 07/2023 ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਸ ਸੰਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ PSSSB ਸਟੈਨੋ ਭਰਤੀਆਂ 2023 ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗਰਾਫਰ (ਗਰੁੱਪ-C) ਦੀ 01 ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 02 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ (ਗਰੁੱਪ-C) ਦੀਆਂ 67 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:  PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023 ਸੋਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

PSSSB ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਭਰਤੀ 2022 ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ

ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 01 ਆਫ 2022 ਰਾਹੀਂ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੌਗਰਾਫਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ 11.03.2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਮਿਤੀ 25.09.2023 ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਸ ਸੰਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ PSSSB ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ- PSSSB ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023

ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (PSSSB) ਨੇ PSSSB ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023 ਲਈ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ @https://sssb.punjab.gov.in/ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। advt.07/2023 ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023 ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023 ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023: ਉਮੀਦਵਾਰ PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਭਰਤੀ 2023 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ, ਉਮਰ ਸੀਮਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ।

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023 ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ
ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ), ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ)
ਇਸਤਿਹਾਨ ਨੰਬਰ 07/ 2023
ਅਸਾਮਿਆ ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ-67, ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ-02 ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ-01
ਕੈਟਾਗਰੀ Recruitment
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ
 • ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
  ਦੋਵਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ
ਨੋਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਥਾਨ ਪੰਜਾਬ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਇਟ https://sssb.punjab.gov.in/

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023 ਅਸਾਮੀਆਂ

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023: ਉਮੀਦਵਾਰ PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪੋਸਟ-ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ ਅਸਾਮਿਆ
ਪੋਸਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਾਮਿਆ
ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) 67 ਸੀਟ
ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) 02 ਸੀਟ
ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) 01 ਸੀਟ
ਕੁੱਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 70 

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023 ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023: ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ ਫੀਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੈਟਾਗਰੀ ਫੀਸ
ਜਨਰਲ Rs.1000/-
ਐਸ. ਸੀ , ਬੀ. ਸੀ Rs.250/-
ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ Rs.200/-
ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜ Rs.500/-

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023 ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023: PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ 2023 ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

 • ਉਮਰ ਸੀਮਾ:  ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 18-37 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀ 1.1.2023 ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 • ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ:  ਇੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਭਰਤੀ 2023 ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ:
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟੌਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 120 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ISO 9001 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ; ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 120 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ‘ਓ’ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ (ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ DOEACC)।
  ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਜੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023 ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕੀਰਿਆ

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023: ਉਮੀਦਵਾਰ PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
 • ਹੁਨਰ ਟੈਸਟ
 • ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ
 • ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ

Download Notification PDF: PSSSB Stenographer And Stenotypist Recruitment 2023

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023 ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023: PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ 2023 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਸਿਲੇਬਸ 2023 ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੋ।

adda247

Enroll Yourself: Punjab Da Mahapack Online Live Classes which offers upto 75% Discount on all Important Exam

Download Adda 247 App here to get the latest updates

Check Exams:
PSSSB ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਭਰਤੀ 2023 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ PSSSB ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਭਰਤੀ 2023 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
PSSSB ਗਰੁੱਪ B ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ 2023 ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ PSSSB ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਕ ਭਰਤੀ 2023: ਆਨਲਾਈਨ 19 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

FAQs

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ?

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ?ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਬੀ. ਨਿਊਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਨੈਨੋਨੋ ਸਟਰੋਸਟ 2023 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਸਮਾਨ ਨਾਮਾਂ ਹਨ?

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?

PSSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ।