Punjab govt jobs   »   ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਭਰਤੀ 2023   »   ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023 ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023: ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (SO) ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (SO) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (SO) ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (SO) ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੌਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023 ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023: ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (SO) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ PPSC ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (SO) ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਨਲਾਈਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023 ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ
ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (SO)
ਵਿਸ਼ਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ
ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://ppsc.gov.in/

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023 ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023: ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (SO) ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 100 ਅੰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (SO) ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁ-ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (MCQ) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023 ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਲੜੀ ਨੰ: ਵਿਸ਼ਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੰਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ
1 ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ 90 360
2 ਘੰਟੇ
2 ਜਨਰਲ ਨਾਲੇਜ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਸਵਾਲ 10 40
3 ਜਨਰਲ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ, ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ 10 40
4 ਪੰਜਾਬੀ 10 40
ਕੁੱਲ 120 480
 • ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ-1 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਭਾਗ-2 ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਗ-1 ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਬੈਂਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਸਟ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023 ਇੰਟਰਵਿਊ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਸਦੀਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਵਿੱਚ PPSC ਵੱਲੋ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਭਾਗ-1 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ-2 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਿਆਨ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ 50 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ SC/ST ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 45% (22.50 ਅੰਕ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 50% (25 ਅੰਕ) ਹਨ।
 • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਔਨਲਾਈਨ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਾਗ-2 (ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲੇਜ ਟੈਸਟ) ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (SO) ਭਰਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (SO) ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੇੱਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹਨ।

 1. 10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ, ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ
 2. ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ
 3. ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
 4. ਪੈਨ ਕਾਰਡ
 5. ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 6. ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 7. ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 8.  ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਾਪੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023 ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (SO) ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੁਣਿਆ ਗਿਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡਿਕਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023 ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023: ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (SO) ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 50 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ SC/ST ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 45% (22.50 ਅੰਕ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 50% (25 ਅੰਕ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

adda247

Enroll Yourself: Punjab Da Mahapack Online Live Classes

Upcoming Exams
Punjab Police Sub Inspector Recruitment 2023 Punjab Police Constable Recruitment 2023
PPSC Assistant Town Planner Recruitment PSPCL Lineman Apprenticeship Recruitment 2023
PPSC Naib Tehsildar Recruitment  Chandigarh Junior Auditor Recruitment 2023
PSPCL Apprentice Recruitment 2023 PSSSB Stenographer Recruitment 2023

 

Visit Us on Adda247
Punjab Govt Jobs
Punjab Current Affairs
Punjab GK
Download Adda 247 App 

FAQs

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੜਾਅ ਹਨ
1. ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
2. ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਅ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ SO ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਦੋ ਪੜਾਅ ਹਨ।