Malyalam govt jobs   »   UNESCO World Heritage Sites in India|ഇന്ത്യയിലെ...

UNESCO World Heritage Sites in India|ഇന്ത്യയിലെ UNESCO ലോക പൈതൃക സ്ഥലങ്ങൾ

UNESCO World Heritage Sites in India:-ഇന്ത്യയിലെ UNESCOയുടെ ലോക പൈതൃക സൈറ്റുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പൊതു അവബോധം പരീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും വരാം. ഈ സൈറ്റുകൾ വിരലിലെണ്ണാവുന്നതിനാൽ, അവ മാർക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ നല്ല റിട്ടേൺ റിവാർഡ് നൽകുന്നു. അതിനാൽ, ഈ എളുപ്പ മാർക്കുകൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടെ ഈ UNESCO സൈറ്റുകളിലൂടെ പോകാൻ ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേജ് (CTRL D) ബുക്ക്‌മാർക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ സമയം അനുവദിക്കുമ്പോഴും റഫർ ചെയ്യാനും കഴിയും. ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പഠന ഇടവേള സമയ ഉപയോഗത്തിനും സഹായകമാണ്.

 

ജൂലൈ 2021 | ജയം പ്രതിമാസ കറന്റ് അഫേഴ്സ്

×
×

Download your free content now!

Download success!

UNESCO World Heritage Sites in India|ഇന്ത്യയിലെ UNESCO ലോക പൈതൃക സ്ഥലങ്ങൾ_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

UNESCO സൈറ്റുകളുടെ ചരിത്രം:

1972 ലെ UNESCOയുടെ ജനറൽ കോൺഫറൻസ് ‘ലോക സാംസ്കാരികവും പ്രകൃതിപരവുമായ പൈതൃകത്തിന്റെ സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച കൺവെൻഷൻ’ എന്ന പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചു.

അതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം നിർവ്വചിക്കുക എന്നതായിരുന്നു

ലോക പൈതൃകം സാംസ്കാരികവും പ്രകൃതിപരവുമായ വശങ്ങളിലും, താൽപ്പര്യവും സാർവത്രിക മൂല്യവുമുള്ള അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൈറ്റുകളും സ്മാരകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന്, അവയുടെ സംരക്ഷണം എല്ലാ മനുഷ്യരാശിയുടെയും ആശങ്കയാണ്, കൂടാതെ സംഭാവന ചെയ്യാൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഭാവി തലമുറകൾക്കായി ഈ സാർവത്രിക നിധികളുടെ സംരക്ഷണം.

 

1977 മുതൽ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ഫോറത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു സജീവ അംഗരാജ്യമാണ്, കൂടാതെ മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളായ ICOMOS (ഇന്റർനാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓൺ സ്മാരകങ്ങളും സൈറ്റുകളും), IUCN (ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്) ,കൂടാതെ ICCROM (സാംസ്കാരിക സ്വത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും പുനഃസ്ഥാപനവും സംബന്ധിച്ച പഠനത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കേന്ദ്രം) എന്നിവയുമായി അടുത്ത സഹകരണത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

2021 -ലെ കണക്കുപ്രകാരം, ഇന്ത്യയിൽ 32 സാംസ്കാരിക സ്ഥലങ്ങൾ, 7 പ്രകൃതിദത്ത സ്ഥലങ്ങൾ, 1 മിശ്രിത സ്ഥലം എന്നിവയുൾപ്പെടെ 40 സ്ഥലങ്ങൾ UNESCO ലോക പൈതൃക സൈറ്റുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സിക്കിമിലെ ഖാങ്ചെൻഡ്‌സോംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് (KNP) പ്രകൃതിദത്തവും സാംസ്കാരികവുമായ പൈതൃകങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നാമനിർദ്ദേശ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മിശ്രിത ലോക പൈതൃക സ്ഥലമായി മാറി.

 

പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പേരുകളും വർഷവും ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു:

 

UNESCO World Heritage Sites in India|ഇന്ത്യയിലെ UNESCO ലോക പൈതൃക സ്ഥലങ്ങൾ_60.1
UNESCO World Heritage Sites in India

[സാംസ്കാരിക] UNESCOയുടെ  ഇന്ത്യയിലെ ലോക പൈതൃക സ്ഥലങ്ങൾ:

 1. ആഗ്ര ഫോർട്ട് (1983)
 2. അജന്ത ഗുഹകൾ (1983)
 3. സാഞ്ചിയിലെ ബുദ്ധ സ്മാരകങ്ങൾ (1989)
 4. ചമ്പാനർ-പാവഗഡ് ആർകിയോളോജിക്കൽ പാർക്ക് (2004)
 5. ഛത്രപതി ശിവജി ടെർമിനസ് (മുമ്പ് വിക്ടോറിയ ടെർമിനസ്) (2004)
 6. ഗോവയിലെ പള്ളികളും കോൺവെന്റുകളും (1986)
 7. എലിഫന്റ ഗുഹകൾ (1987)
 8. എല്ലോറ ഗുഹകൾ (1983)
 9. ഫത്തേപൂർ സിക്രി (1986)
 10. ഗ്രേറ്റ് ലിവിംഗ് ചോള ക്ഷേത്രങ്ങൾ (1987)
 11. ഹംപിയിലെ സ്മാരകങ്ങളുടെ കൂട്ടം (1986)
 12. മഹാബലിപുരത്തെ സ്മാരകങ്ങളുടെ കൂട്ടം  (1984)
 13. പട്ടടക്കലിലെ സ്മാരകങ്ങളുടെ കൂട്ടം (1987)
 14. രാജസ്ഥാനിലെ ഹിൽ കോട്ടകൾ (2013) – ചിറ്റോർഗർഹിലെ 6 മഹത്തായ കോട്ടകൾ ഉണ്ട്; കുംഭൽഗഡ്; സവായി മധോപൂർ; ജലവാർ; ജയ്പൂർ, ജയ്സാൽമീർ.
 15. ഹുമയൂണിന്റെ ശവകുടീരം, ഡൽഹി (1993)
 16. ഖജുരാഹോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മോണുമെന്റ്സ് (1986)
 17. ബോധ ഗയയിലെ മഹാബോധി ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം (2002)
 18. മൗണ്ടൻ റെയിൽവേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (1999)
 19. കുത്തബ് മിനാറും അതിന്റെ സ്മാരകങ്ങളും, ഡൽഹി (1993)
 20. റാണി-കി-വാവ് (രാജ്ഞിയുടെ സ്റ്റെപ്പ്‌വെൽ) ഗുജറാത്തിലെ പാറ്റാനിൽ (2014)
 21. ചെങ്കോട്ട സമുച്ചയം (2007)
 22. ഭീംബെത്കയിലെ റോക്ക് ഷെൽട്ടറുകൾ (2003)
 23. സൂര്യക്ഷേത്രം, കൊനാറാക്ക് (1984)
 24. താജ് മഹൽ (1983)
 25. ജന്തർ മന്തർ, ജയ്പൂർ (2010)
 26. ബീഹാറിലെ നളന്ദ മഹാവിഹാര (നളന്ദ സർവകലാശാല) (2016)
 27. ചണ്ഡിഗഡിലെ ക്യാപിറ്റോൾ കോംപ്ലക്സ് (2016) – ഇതിൽ നിയമസഭ, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, ഹൈക്കോടതി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫ്രഞ്ച് ആർക്കിടെക്റ്റ് ലെ കോർബ്യൂസിയറാണ് ഇത് രൂപകൽപന ചെയ്തത്, 1950 കളിൽ ഈ നഗരം സ്വതന്ത്ര ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീകമായി നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ.
 28. ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലെ അഹമ്മദാബാദിന്റെ ചരിത്ര നഗരം (2017)
 29. മുംബൈയിലെ വിക്ടോറിയൻ ഗോഥിക് ആൻഡ് ആർട്ട് ഡെക്കോ മേളകൾ (2018)
 30. ദി പിങ്ക് സിറ്റി  (2019)
 31. കകാട്ടിയ രുദ്രേശ്വര (രാമപ്പ) ടെംപിൾ   (2021)
 32. ധോളവീർ (2021)

 

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

UNESCO World Heritage Sites in India|ഇന്ത്യയിലെ UNESCO ലോക പൈതൃക സ്ഥലങ്ങൾ_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

[പ്രകൃതി] UNESCOയുടെ    ഇന്ത്യയിലെ ലോക പൈതൃക സ്ഥലങ്ങൾ:

1.ഗ്രേറ്റ് ഹിമാലയൻ നാഷണൽ പാർക്ക് കൺസർവേഷൻ ഏരിയ (2014)

2.കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് (1985)

3.കിയോലഡിയോ നാഷണൽ പാർക്ക് (1985)

4.മാനസ് വന്യജീവി സങ്കേതം (1985)

5.നന്ദാദേവിയും വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് നാഷണൽ പാർക്ക് (1988)

6.സുന്ദർബൻസ് നാഷണൽ പാർക്ക് (1987)

7.പശ്ചിമഘട്ടം (2012)

 

[മിക്സഡ്] യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക സൈറ്റ്:

1.കാഞ്ചൻസംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് (2016) – പ്രകൃതിദത്തവും സാംസ്കാരികവുമായ പൈതൃക മൂല്യമുണ്ട്.

 

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC(എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്’

UNESCO World Heritage Sites in India|ഇന്ത്യയിലെ UNESCO ലോക പൈതൃക സ്ഥലങ്ങൾ_90.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

UNESCO World Heritage Sites in India|ഇന്ത്യയിലെ UNESCO ലോക പൈതൃക സ്ഥലങ്ങൾ_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

UNESCO World Heritage Sites in India|ഇന്ത്യയിലെ UNESCO ലോക പൈതൃക സ്ഥലങ്ങൾ_120.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.