TRIFED and NITI AAYOG to partner to implement the Van Dhan Yojana | TRIFED, NITI AAYOG എന്നിവർ വാൻ ധൻ യോജന നടപ്പാക്കുന്നതിന് പങ്കാളിയാകും_00.1
Malyalam govt jobs   »   TRIFED and NITI AAYOG to partner...

TRIFED and NITI AAYOG to partner to implement the Van Dhan Yojana | TRIFED, NITI AAYOG എന്നിവർ വാൻ ധൻ യോജന നടപ്പാക്കുന്നതിന് പങ്കാളിയാകും

TRIFED and NITI AAYOG to partner to implement the Van Dhan Yojana | TRIFED, NITI AAYOG എന്നിവർ വാൻ ധൻ യോജന നടപ്പാക്കുന്നതിന് പങ്കാളിയാകും_40.1

കറന്റ് അഫയേഴ്സ് – LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തരം , 12-)o തരം , ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ.

ട്രിഫെഡ് (ട്രൈബൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡവലപ്മെന്റ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ), എൻ‌ഐ‌ടി‌ഐ ആയോഗ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ 39 ആദിവാസി അഭിലാഷ ജില്ലകളിൽ വാൻ ധൻ വികാസ് കേന്ദ്രത്തിന് കീഴിൽ വാൻ ധൻ വികാസ് കേന്ദ്ര (വിഡിവികെ) സംരംഭം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി എൻ‌ടി‌ഐ ആയോഗുമായി പങ്കാളിയാകാൻ ഗോത്രകാര്യ മന്ത്രാലയം ഒരുങ്ങുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, അസം, ഛത്തീസ്ഗട്ട്, ഗുജറാത്ത്, ജാർഖണ്ഡ്, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, മണിപ്പൂർ, മേഘാലയ, മിസോറം, നാഗാലാൻഡ്, ഒഡീഷ, തെലങ്കാന, ത്രിപുര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജില്ലകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച്:

 • മൂല്യവർദ്ധനവ്, ബ്രാൻഡിംഗ്, ചെറിയ വന ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിപണനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് വാൻ ധൻ ട്രൈബൽ സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വി.ഡി.വി.കെ., വന അധിഷ്ഠിത ഗോത്രവർഗക്കാർക്ക് സുസ്ഥിരമായ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി വാൻ ധൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപി ച്ചു.
 • 50% ത്തിൽ കൂടുതൽ ആദിവാസി ജനസംഖ്യയുള്ള ഈ അഭിലാഷ ജില്ലകളിലാണ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ.
 • ഈ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ എൻ‌ടി‌ഐ ആയോഗ് കൺ‌വെർ‌ജെൻ‌സ് (സംസ്ഥാനവും, കേന്ദ്രഭരണവും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം) എന്ന ആശയത്തിൽ ട്രിഫെഡിനെ പിന്തുണയ്ക്കും, ആർട്ടിക്കിൾ 275 (1), ഡി‌എം‌എഫ് (ജില്ലാ മിനറൽ ഫൗണ്ടേഷനുകൾ), വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ പട്ടികവർഗ്ഗ ഘടകങ്ങൾ (എസ്ടിസി) എന്നിവയുള്ള വി‌ഡി‌വി‌കെ മിഷനായി.

വാൻ ധൻ യോജന അല്ലെങ്കിൽ വാൻ ധൻ പദ്ധതി

 • ഇത് 2018 ഏപ്രിൽ 14 ന് സമാരംഭിച്ചു, ഇത് ട്രിഫെഡ് നടപ്പിലാക്കുന്നു. വാൻ ധൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ രാജ്യത്തെ ആദിവാസി ജനതയുടെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് വാൻ ധൻ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
 • മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് (എം‌എസ്‌പി) വഴിയുള്ള ‘മെക്കാനിസം ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫോർ മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്’ (എം‌എഫ്‌പി) യുടെ ഒരു ഘടകമാണിത്.
 • പ്രധാനമായും വനമേഖലയിലുള്ള ആദിവാസി ജില്ലകളിൽ ആദിവാസി സമുദായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാൻ ധൻ വികാസ് കേന്ദ്ര ക്ലസ്റ്ററുകൾ (വി.ഡി.വി.കെ.സി) സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശ്യം.

എല്ലാ മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന കുറിപ്പുകൾ:

 • ഗോത്രകാര്യ മന്ത്രി: അർജുൻ മുണ്ട.
 • എൻ‌ടി‌ഐ ആയോഗ് രൂപീകരിച്ചു: 1 ജനുവരി 2015.
 • എൻ‌ടി‌ഐ ആയോഗ് ആസ്ഥാനം: ന്യൂഡൽഹി
 • എൻ‌ടി‌ഐ ആയോഗ് ചെയർപേഴ്‌സൺ: നരേന്ദ്ര മോദി.

 

Coupon code- SMILE- 77% OFFER

TRIFED and NITI AAYOG to partner to implement the Van Dhan Yojana | TRIFED, NITI AAYOG എന്നിവർ വാൻ ധൻ യോജന നടപ്പാക്കുന്നതിന് പങ്കാളിയാകും_50.1

 

 

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?